1. MEHDİYƏ TEZ-TEZ “ƏLAMƏTLƏR SƏNDƏ MÖVCUDDUR” DEYƏRƏK HZ. MEHDİ OLDUĞU İDDİASI EDİLƏCƏK, LAKİN O, İSRARLA DEYİLƏN BU İDDİANI QƏBUL ETMƏYƏCƏK.

         

 “Sən hz. Mehdisən” dediklərində o qəbul etməyəcək…”

(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Beklenen Hz. Mehdi’nin Alametleri, səh. 40)

 

“Ona “sənin adın budur, atanın adı budur, əlamətlər səndə mövcuddur” deyəcəklər, ancaq o yenə qəbul etməyəcək…”

(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Beklenen Hz. Mehdi’nin Alametleri, səh. 40)

 

“Hz. Mehdiyə, dəccaliyyətə və dinsizlərin zülmünə qarşı bizi qorumazsan bütün günahımız və tökülən qanlarımız boynunda olsun” deyəcəklər. Bu danışıqdan sonra (mənəvi məsuliyyət almamaq üçün) hz. Mehdi mənəvi liderliyi qəbul edəcək.”

(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Beklenen Hz. Mehdi’nin Alametleri, səh. 40)

 

(HZ. MEHDİ) ANCAQ TƏZYİQ İLƏ BAŞA KEÇMƏYƏ RAZI OLACAQ.

(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 48)

 

İnsanlar nəhayət hz. Mehdinin yanına gəlirlər və … ÖZÜ İSTƏMƏDİYİ HALDA, ONA BEYƏT EDƏRLƏR.

(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 31)

 

SAHİBLƏRİ (HZ. MEHDİ) ÇƏKİNƏR VƏ NƏTİCƏDƏ İSTƏMƏDİYİ HALDA Əhli Bədir sayısı qədər insan ona, beyət edər.

(Kita