Mikdad ibn Əsvəd belə deyir:

Rəsulullah səllallahu aleyhi və alihin “Yer üzündə İslam dininin girmədiyi torpaq, palçıqdan düzəldilmiş bir ev və (çöldə) bir çadır qalmaz”. buyurduğunu eşitdim.

 

(Mecma-ul Beyan, Tövbə surəsinin 33-cü ayəsinin təfsirində.)

 

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın vəsilə olması ilə Quran əxlaqı və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsi dünyanın hər yerinə çatacaqdır.