Hz. Mehdi (ə.s) zamanında insanlar yerin 7 qatına da, göyün 7 qatına da çatmış olacaqlar.

 

(Bihar-ül Ənvar cild52, səh. 321)

 

 

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s) dövründə əldə ediləcək məlumatlara və texnologiyanın inkişafına diqqət çəkilmişdir. Son dövrdə insanlar həm dünyanın dərinliklərini, həm də kainatın ən uzaq guşələrini araşdıracaq və informasiya əldə edə biləcək texnologiyaya sahib olmuşdurlar. Yer qabığının təbəqələri və maqmanın quruluşuna qədər dünyanın mahiyyəti haqqındakı məlumatlar artıq məlumdur. Atmosfer qatlarının qaz mahiyyətlərindən, başqa bir qalaktikadakı ulduz sayına qədər yüksək miqdarda biliyə də artıq insanlar Allahın izni ilə əldə etmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə məlum olmayan bu Axırzaman həqiqətlərinin hz. Mehdi (ə.s) zamanında öyrənilmiş olacağı 1400 il əvvəl Peyğəmbərimiz (s.ə.v) tərəfindən bildirilmişdir.