Hz. Cəfər Sadiq (ə.s) belə buyurur: “Sanki Qaim (hz. Mehdini) görmüş kimiyəm ki, …PEYĞƏMBƏRİN QIZIL MÖHÜRLƏ MÖHÜRLƏNMİŞ müqaviləsini cibindən ÇIXARIR. MÖHRÜNÜ AÇARAQ ONU İNSANLARA OXUYUR…” 

(Bihar, cild 52, səh. 326)

 

Hədisdə verilən məlumatdan hz. Mehdi (ə.s)-ın, əsərlərində və hər xeyirli, gözəl və faydalı işində Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möhürünü istifadə edəcəyi aydın olmaqdadır.

 

Bundan əlavə hədisin ifadəsindən, hz. Mehdi (ə.s)-ın yazdığı və hazırlatdığı əsərlərində Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möhürünü istifadə edəcəyi; əsərlərini Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möhürüylə bəzəyəcəyi də aydın olmaqdadır.

 

Hədisdə bu möhürün qızıl olduğuna yəni qızıl rəngində möhür istifadə edildiyinə də xüsusilə diqqət çəkilmişdir.