DÜNYA BU DƏQİQƏ TAHA SURƏSİNİN 124-CÜ AYƏSİNİN HÖKMÜ ALTINDADIR

 

(Taha surəsi, 124)

 

“Kim Mənim Zikrimdən üz döndərsə, onun güzəranı sıxıntılı olacaq və Biz Qiyamət günü onu kor kimi hüzurumuza gətirdəcəyik”.

 

Şeytandan Allaha sığınıram: “Kim Mənim Zikrimdən üz döndərsə”, deyir Allah, yəni, Allahı xatırlamazsa, Qurana yaxınlaşmazsa, mehdiyyəti sevməzsə, İsa Məsihi sevməzsə, Allahın əxlaqı ilə insanların əxlaqlanmasını istəməzsə, əmri bilmaruf, nəhyi anilmünkər etməzsə yəni, yaxşı olanı izah edib pis olan, yanlış olanlardan insanları nəhy etməzsə (çəkindirməzsə) Allah: “onun” -deyir“güzəranı sıxıntılı olacaq”. Nə deməkdir? İqtisadi böhran. Əksi ola bilməz. Dünya bu dəqiqə bu ayənin hökmü altındadır. Nə deyir Allah; “Kim Mənim Zikrimdən üz döndərsə”, Məni xatırlamazsa deyir, Qurana uymazsa, Quran əxlaqı ilə yaşamazsa “onun güzəranı sıxıntılı olacaq”. Uyarsa bərəkət var, əgər uymazsa sıxıntı.

Bu dəqiqə dünya bu bəlanın içinə girdi. Dünya heç cür anlaya bilmir bunu. Yunanıstan, İspaniya, İtaliya, Fransa, Hollandiya hamısı bu bəlanın içindədir bu dəqiqə. Bütün elm adamları ayaqda, iqtisadiyyatçılar ayaqda. Sərmayəçilər ayaqda. “Nə etmək lazımdırsa edək. Pul mu çap ediləcək, edək” deyirlər. Zərbxanalar trilyon hesabı ilə pul çap edir. “Pulu çap etdik” deyirlər, banklara paylayırlar. “Hadi” deyirlər, “Bir canlanın”. Ölü. Ayağını dartırlar, ölü. Ayağını dartırlar, ölü.… Continue reading

HORMƏTLİ ADNAN OKTARIN MAİDƏ SURƏSİNDƏN AYƏ TƏFSİRLƏRİ

 

(Maidə surəsi, 84)

 

“Nə üçün biz Allaha və bizə gələn haqqa inanmayaq? Biz ki Rəbbimizin bizi əməlisaleh camaatla birlikdə Cənnətə daxil edəcəyinə ümid edirik”.

 

“Biz ki Rəbbimizin bizi əməlisaleh camaatla birlikdə Cənnətə daxil edəcəyinə ümid edirik”. Yəni, Mehdi camaatına qatmasını ümid etməyə də işarə edir. “Nə üçün biz Allaha və bizə gələn haqqa inanmayaq?” Haqdan gəlir Mehdi (ə.s) ilə bağlı məlumat, niyə inanmayaq? Qurandakı məlumat Haqdan gəlir, nəyinə inanmayaq? İsa Məsihin enişi ilə bağlı məlumat Haqdan gəlir, niyə inanmayaq? Niyə onu dəyişdirənlərə inanaq? Niyə şəxsi mənəvidir deyənlərə inanaq? Niyə elə bir şey yoxdur deyənə inanaq? Vəhylə bizə gələn məlumata inanırıq biz. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə vəhylə gələn məlumata inanırıq. Vəhylə gələn məlumatda Peyğəmbərimiz (s.ə.v), Mehdi (ə.s)-ın şəxs olduğunu açıq-aydın bildirir. Sonrakılar sanki vəhyə meydan oxuyar kimi haşa. Allahın hökmünə meydan oxuyar kimi haşa bir üslub göstərirlər. Təbii ki, məlumatsızlıqlarından, qəsdən etmirlər, amma həm özlərinə zərər verirlər, həm də ümmətə zərər verməyə təşəbbüs edirlər. Ümmət onları ciddiyə almaz.

 

(Maidə surəsi, 87)

 

“Ey iman gətirənlər! Allahın sizə halal buyurduğu təmiz ruziləri haram etməyin və həddi aşmayın. Həqiqətən, Allah həddi aşanları sevmir”.

 

“Ey iman gətirənlər! Allahın sizə halal buyurduğu təmiz… Continue reading

ƏHZAB SURƏSİNİN 32-Cİ AYƏSİNDƏ KİMLƏRƏ XİTAB EDİLİR?

 

“Ey Peyğəmbərin zövcələri! Siz hər hansı bir qadın kimi deyilsiniz. Əgər Allahdan qorxursunuzsa, yad kişilərlə nazlana-nazlana danışmayın, yoxsa qəlbində xəstəlik olan tamaha düşər. Şəriətə müvafiq qaydada danışın”. 

 

“Ey Peyğəmbərin zövcələri”, Ey mömin və müminat (mömin qadınlar) demir. Xüsusilə, sadəcə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in xanımlarına xitab edir. “Siz hər hansı bir qadın kimi deyilsiniz”. Bu nə deməkdir? Demək ki, digər qadınlar rahatdır. Onlar bu hökm içərisində deyil. Onlar üçün bu cür bir hökm qadağan edilməmişdir. Bu qadağa ayəsi deyil ki, mömin qadınlar üçün, əksinə azadlıq ayəsidir. Rüsxət ayəsidir burada. Burada bunu başa düşə bilməyəcək nə var? Buradakı hökm mömin qadınların azadlığını, hürriyətini vurğulayır. Peyğəmbər xanımlarının nəzarət altında olmaları ilə bağlı bir hökm vardır burada. O da fitnə çıxmaması və qəlblərin Peyğəmbər (s.ə.v)-ə qarşı hörmətdə güclü olması üçün.

 

 

BƏDİÜZZAMAN HƏZRƏTLƏRİNİN 21-Cİ LEMADAN QARDAŞLIQ İLƏ BAĞLI SÖZLƏRİ

 

“Amma peşəmiz qardaşlıqdır. Qardaş qardaşa lider ola bilməz, mürşid vəziyətini göstərə bilməz. Qardaşlıqdakı məqam genişdir. Qibtə etmək bir-birini sıxışdırmağa səbəb ola bilməz”. (İyirmi birinci Lema)

 

Bediüzzaman deyir ki: “Amma peşəmiz qardaşlıqdır”. Baxın, diqqət edin, “Qardaş qardaşa lider ola bilməz” yəni, üstünlük, atalıq göstərə bilməz deyir. “Mürşid vəziyətini göstərə… Continue reading

SAYIN ADNAN OKTARIN CASİYƏ SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

Casiyə surəsi Quranda 45-ci surədir. Məkkədə nazil olan bu surə 37 ayədir. XXI əsrə də işarə edir.

 

(Casiyə surəsi, 1)

 

“Ha, Mim”. 

“Ha” kim bilir nəyə baxır, amma “Mim” in Mehdi (ə.s)-a baxdığından əminəm, inşaAllah.

 

(Casiyə surəsi, 3)

 

“Həqiqətən, göylərdə və yerdə möminlər üçün dəlillər vardır”.

Yerdə olan Mehdi (ə.s), göydə olan İsa Məsih, inşaAllah.

 

(Casiyə surəsi, 4)

 

“Sizin yaradılışınızda və Allahın yer üzünə yaydığı canlılarda qəti iman gətirmiş insanlar üçün neçə-neçə dəlillər vardır”. 

 

Bizim gecə-gündüz izah etdiyimiz nədir? Yaradılışı izah edirik. Bax, deyir ki Allah, “Sizin yaradılışınızda” insanın yaradılışını izah edirik. “Allahın yer üzünə yaydığı canlılarda qəti iman gətirmiş insanlar üçün neçə-neçə dəlillər vardır”. Hər gün bu ayələri izah edirik gecə-gündüz. Məhz Quranın bizə işarə etdiyi məlumatdır bu; “İnsanı araşdırın” -deyir Allah, “Canlıları araşdırın. Orada həddindən çox iman həqiqəti tapacaqsınız” -deyir Allah. Biz də Allahın varlığının dəlili olaraq demək olar ki, hər gün kitablarımızda, CD-lərimizdə, filmlərimizdə bu mövzu üzərində çalışırıq.

 

(Casiyə surəsi, 5)

 

“Gecə və gündüzün bir-birini əvəz etməsində, Allahın göydən yağmur endirib onun vasitəsilə yeri ölümündən sonra diriltməsində və küləkləri istədiyi səmtə yönəltməsində… Continue reading

BƏDİÜZZAMAN SƏİD NURSİ HƏZRƏTLƏRİ “İYİRMİ DÖRDÜNCÜ SÖZ”DƏ DƏCCALIN İLK OLARAQ ŞİMAL TƏRƏFİNDƏKİ BİR ÖLKƏDƏN ÇIXACAĞINI SÖYLƏMİŞDİR

 

“Küfr aləminin ən çoxu olan şimalda”, şimalda, yəni Danimarka, Norveç, İsveç, İngiltərə, Rusiya şimaldır. “Təbiiyyunun (hər şeyin təbiətin təsiri ilə yarandığını iddia edənlər) küfür fəlsəfəsindən  süzülən”, yəni bax, darvinizmdən süzülür deyir. Kökü haradan gəlir? Darvinizmdən gəlir. Yəni, onun içindən çıxan “böyk bir cərəyanının” böyük bir cərəyanın, yəni, kommunist, marksist, stalinist, trotskyst (troçkist), leninist böyük bir fikir cərəyanın, dialektik fəlsəfə ilə qidalanan, darvinizm ilə qidalanan marksist inancını da bilirsiniz, dünyada o cür təşkilatlanmalar var ki, dünyanın ən böyük təşkilatlanmalarıdır.

Məsələn, Sosialist Beynəlmiləl dünyanın ən böyük təşkilatlanması. Məsələn, Şanqay komandası dünyanın ən böyük təşkilatlanmasıdır yəni, əhali baxımından çox böyükdür. Hindistan, Çin, Rusiyanı içinə alır. NATO-nu da əhatə edər. “Başına keçəcək və Uluhiyəti (Allahı) inkar edəcək”, Allahı inkar edəcək “bir şəxsin”, bax, bir şəxs. Dəccal da bir şəxsdir. “Şimal tərəfindən çıxmasına işarədir”. Şimal tərəfdən çıxmasına işarədir “və bu işarə içində bir elmi işarə vardır ki, şimal qütbünə yaxın dairədə bütün il, bir gecə bir gündüzdür; altı ayı gecə, altı ayı gündüzdür. “Dəccalın bir günü bir ildir” –Hədis- O dairə yaxınında zühuruna… Continue reading