“Birgün” qəzetində xəbər verilən çalışma, insan beyninin təkamülü nağılına yeni fərziyyə əlavə etdi.

 

İnsanlarla sözdə təkamüllü qohumları olan şimpanzelər arasındakı ən fundamental fərqlərdən biri, insanın şimpanzeyə nisbətlə olduqca böyük beyin həcminə sahib olmasıdır. Təkamülçülər üçün insan və şimpanze arasında beyin həcmi baxımından mövcud olan bu böyük fərqin ayrı-ayrı yaradılışa əsaslandığı gerçəyi qəbul edilməz və ən başdan rədd edilər. İnsanın ortaya çıxışını, təbiətin kor mexanizmləri və təsadüflərlə izahı ideoloji olaraq uyğun tapdıqları üçün darvinistlər, insanın, sözdə meymunabənzər atalarından təkamüllü olaraq ayrıldıqdan sonrakı xəyali inkişaf müddəti içində gedərək daha iri beyinə sahib olduqlarını fərz etməyi seçərlər.

Halbuki, buna dair tək bir elmi dəlil yoxdur.

Bu fərziyyəni onlara əsaslanan, əlbəttə, elmin özü deyil, insan və şimpanzeni bir-birindən ayrı canlılar olaraq yoxdan var edən Uca Allahın varlığını rədd edən materialist fəlsəfədir.

Buna görə təkamülçülər insanın atalarını, ağıl və vicdan sahibi varlıqlar olaraq deyil, digər heyvanlar kimi meşələrdə, düzənliklərdə, sovanlarda, çay kənarlarında ovlanıb həyatda qalma instinktindən başqa bir şeylə güdülməyən varlıqlar olaraq təsəvvür edərlər. Elmi məlumatları bu çərçivədə şərh edərək cəmiyyətə hiyləkar şəkildə təbliğ edər və ideologiyalarının mədəni sahədə yayılması üçün səy göstərərlər.

Bununla birlikdə, insanın təkamülü ssenarisində beyin kimi kompleks orqanın mutasiyalar kimi dağıdıcı təsirlər nəticəsində funksiyasız qalıb yox olacağı saysız elmi müşahidə… ardı...

 

Keçdiyimiz günlərdə müxtəlif qəzet və veb səhifələrində Dənizlidə olan bir kəllə sümüyü fosili haqqında xəbərlərə yer verildi. Hər yeni fosil tapıntısında olduğu kimi bu kəllə sümüyü də darvinist təbliğat üsullarına alət edilmiş və xəbər, təkamül yanlısı nəşrlərdə Anadoluda olan ilk “Homo erektus” kəllə sümüyü olaraq deyilmişdi.

Tapıldığı qayalıqlar üzərində edilən tarixləmələrdən yola çıxılaraq 500 min illik olduğu təxmin edilən və sırf bu səbəblə darvinistlər tərəfindən Homo erektus yaraşdırması edilən fosil, təkamül nəzəriyyəsinin elmi çöküşünün qəti olaraq elan edildiyi bu günlərdə nəzəriyyəni ayaqda tuta bilmək üçün darvinistlər tərəfindən vəsait mövzusu olmuşdur.

Halbuki, bu fosil bir insana aiddir və insanın saxta təkamülü ilə əlaqədar heç bir iddiaya dəlil təşkil etməməkdədir. Tam tərsinə insanın 500 min il boyunca heç bir dəyişikliyə məruz qalmadığını göstərməkdədir.

Darvinistlərin insan fosilləri üzərində etdikləri kateqoriyalandırmalar, heç bir elmi dəlilə əsaslanmayan, heç bir tapıntı ilə dəstəklənilməmiş olan fərziyyələrdən ibarətdir. Təkamül nəzəriyyələrinin Australopitekus, Homo habilis, Homo erektus, Homo neandertalensis və Homo Sapiens olaraq etdikləri təsnif etmə, saxta kəllə sümükləri və bir dəlili olmayan fərziyyələri qaynaq olaraq alar. Hələ də müxtəlif vəsilələrlə gündəmə gətirilməyə çalışılan bu saxta təsnif etmənin etibarsızlığı qəti olaraq aydın olmuş və elmi olaraq qəbul edilmişdir.

Homo habilisin Australopitekuslardan fərqsiz olduğu, Australopitekusların isə soyu tükənmiş meymun növündən başqa… ardı...

 

“Science Daily” xəbər portalında 14 oktyabr 2007-ci il tarixində nümayiş olunan və “Inconsistencies With Neandertal Genomic DNT Sequences (Neandertal genomik DNT düzülmələr arasında əsassızlıqlar)” başlığını daşıyan xəbər nəşr olundu. Xəbərdə Neandertal fosillərindən əldə edilən DNT düzülmələr üzərində daha əvvəl edilən iki çalışma ilə əlaqədar olaraq reallaşdırılan test çalışması xəbər verildi. Bu çalışmalar, günümüzdən 250.000 ilə 30.000 il əvvəlinə uzanan zaman dilimində, Avropa, Orta Şərq və Özbəkistanı içinə alan geniş coğrafiyada yaşamış olan Neandertal insanının günümüz insan irqiylə olan qohumluq əlaqəsini təhlil etmə məqsədiylə reallaşdırılmışdı.

Görəsən Neandertallar fosil qeydində niyə 30.000 il qədər əvvəl birdən-birə ortadan yox olmuş görünürdülər? Avropaya gələn digər insan irqi olan Homo sapiens ilə uyğunlaşıb bu birliklərlə gen alverində olduğu üçünmü? Yoxsa bu irq, sonradan gələn irqlərlə ola biləcək bir savaş nəticəsində və ya Avropanın soyuq iqliminin təzyiqinə görə yox olmuş ola bilər idimi? Neandertal qalıqlarından əldə edilən DNT düzülmələri, günümüz insanı olan Homo sapiensin DNT düzülmələriylə müqayisə edildiyində ola biləcək gen qarışmasının izlərinə rast gəlinəcək idimi?

 

Bu suallara cavab tapmaq məqsədiylə Nunan JP, Kup Q, Kudaravalli S, Smit D, Kraus J, S”cience” jurnalında1 və Qrin RE, Kraus J, Ptak SE, Brigs AV, Ronan MT isə “Nature” jurnalında2 bir-birindən müstəqil çalışmalarda reallaşdırdıqları gen analizlərinin… ardı...

 

Elm jurnalları, canlılar arasındakı bənzərlikləri dəlilləndirib, bunların təkamül müddətinin məhsulu olduğunu qarşıya qoyan yazılarla doludur. Ancaq bu elm jurnallarının ziddiyyəti, bu cür bənzərliklərin “necə”, bir başqa deyişlə “hansı mexanizmlərlə” və “hansı mərhələlərlə” xəyali şəkildə təkamülləşmiş ola biləcəyinə dair heç bir cavab ehtiva etməməsidir. Bənzərliklər üzərindəki təbliğat, təkamül nəzəriyyəsinin fərziyyələrini doqma olaraq mənimsəmə və bənzərlikləri sorğusuz sualsız təkamül məhsulu qəbul etmə anlayışına söykənəndir.

Təkamülçülərin bu elmdən kənar tutumuna yaxşı nümunə meydana gətirməsi baxımından “Science Daily” adlı elmi xəbər saytında yer alan yazını burada araşdırmaqda fayda görürük. Mövzu ilə bağlı saytın 26 oktyabr 2006-cı il tarixli xəbərində, 100 milyon il əvvəl yaşamış arıların, çöl arılarında olan bəzi strukturları saxlaması “təkamül” olaraq xarakterizə edilməkdə və oxucular yanıldılmaqdadır.

“Research Discovers Oldest Bee, Evolutionary Link (Araşdırmada ən qədim arı və təkamüllü əlaqə kəşf edildi)” başlığını daşıyan xəbərdə, Oreqon əyalət universitetindən araşdırmaçıların kəhrəba içində saxlanılmış 100 milyon illik arı fosili tapıntısı xəbər verilməkdədir. Detalları “Science” jurnalında nümayiş olunan bu çalışma, arıların bilinən fosil qeydini 35 milyon daha geriyə daşımaqda və 100 milyon əvvəlinə aparmaqdadır. Bundan əvvəl elm adamlarının əldə etdiyi ən qədim arı fosilləri təxmini olaraq 65 milyon il əvvələ uzanmaqda idi.

Tapdıqları fosili yeni arı ailəsi olaraq ədəbiyyata qazandıran araşdırmaçılar, bu kateqoriyanı Melitosfesidae olaraq adlandırmaqdadırlar.… ardı...

 

“Science Daily” xəbər portalında yer alan 2 noyabr 2007-ci il tarixli yazıda, meduzaların bilinən fosil qeydini 200 milyon il geriyə atan başqa fosil tapıntısı tapıldı [“Fossil Record Reveals Elusive Jellyfish More Than 500 Million Years Old” (Fosil qeydi, 500 milyon ildən daha yaşlı, nadir olan meduzanı göstərdi)].

Günümüzdən 505 milyon il qədər əvvəl yaşadığı hesablanan meduza, gərək günümüzdəki meduza ilə eyni komplekslik səviyyəsinə sahib olması, gərəksə kompleks bədən strukturlarının heç bir təkamüllü olanı tapılmadan birdən və tam meydana gəlmiş şəkildə ortaya çıxdığı Kembri dövrünə uzanmasıyla təkamül nəzəriyyəsinə son bir zərbə meydana gətirdi.

ABŞ-dakı Kanzas Universitetindən araşdırmaçılar tərəfindən reallaşdırılan və “Science Daily” yazısında detalları köçürülən çalışmada, elm adamları müasir meduza ailə və dəstələriylə uyğunlaşdırdıqları dörd tip Nayderyan (cnidarian) fosili əldə etdilər. Əldə edilən meduza fosillərinin yaşı, daha əvvəldən bilinən ən qədim nümunələrdən təxminən 200 milyon daha qədim tarixi verməkdə idi. Fosillər, meduza kimi həssas quruluşda canlıya aid olmalarına qarşı yaxşı qorunmuş vəziyyətdə tapıldılar. Kanzas Universiteti ekologiya və təkamüllü biologiya professoru Paulin Kartrit, bu vəziyyəti aşağıdakı sözlərlə ifadə etməkdədir:

 

 “Təyin etdiyimiz fosillərin bu qədər maraqlı olmasının səbəblərindən biri, diqqətə çarpan zəng şəklinin, buynuzların, əzələ izlərinin və hətta böyük ehtimalla cinsiyyət vəzlərinin də görülə bilər olmasıdır.”

 

Meduza, incə dənəli qum… ardı...