HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN HZ. MEHDİ (Ə.S) İLƏ ƏLAQƏDAR HƏDİS İZAHI

“Qaim Mehdi zühur etdiyində, o (Mehdi) dünyanın hər şəhərinə bir tələbəsini təyin edəcək, onlara belə deyəcək:” Əgər başa düşə bilmədiyin və ya necə bir hökm verilməli olduğunu bilmədiyin bir vəziyyətdə qalsan, ovucunun içinə bax və orada deyilənə görə hərəkət et.”

Allah Allah. Telefondan demək ki, Mehdi (ə.s)-ın söhbətlərini tələbələri izləyəcək, telefondan sual soruşacaqlar. Telefonla yayın olduğu üçün, oradan dərhal cavabı alacaqlar. Heyrətlidir, televiziya yayımı telefonla mümkün olur. Televiziya yayımının xaricində bir də telefondan canlı yayın edə bilir. Bu onu görür, o da bunu görür. Bizim üçün bir xəyal idi bu, indi çox fövqəladə bir şey oldu.

 

Eyni hədisin davamında;

“Və Konstantinopolda (İstanbulda) tələbələrini vəzifələndirər. Körfəzə gəldiklərində, ayaqlarıyla bir şey yazarlar və suyun üzərində gəzərlər. Konstantinopol xalqı belə deyir: “Onlar suyun üzərində gəzən səhabələrdir.” O anda şəhərin qapılarını onlar üçün açarlar.”

“Ayaqlarıyla bir şey yazacaqlar” Körpünün ayağıyla nə yazacaq görəsən? Bir hərfmi olacaq, bir şeymi olacaq? Baxacağıq. “A” hərfi nəyə işarədir? Axırzamana, Allaha işarə, inşaAllah. Əhməd Məhəmməd Mehdi (ə.s)-a işarə. “A” hərfi əhəmiyyətlidir. İncildə də keçər; alfa və omeqa.

MÜSƏLMANIN İMANI VƏ SEVGİSİ ALLAHDAN BƏSLƏNİR

 

İman ağlı gətirir, ağıl mərhəməti, şəfqəti gətirir, ağıl təmizliyi gətirir, vəfa gətirir, incə düşüncə gətirir, ehtirası gətirir, sevgidən bezməməyi və sevgidə getdikcə inkişafı, ruh yüksəkliyini gətirir, mərhəmətin təfərrüatlarını gətirir, sevginin incə təfərrüatlarını gətirir, sədaqətin incə təfərrüatlarını gətirir, bağışlayıcı olmanın gözəlliyini gətirir. Hamısı bir araya gəldikdə ehtiras və sevgi yaranır. Bitəcək kimidirmi? Allahdan bəslənir. Sonsuzluğa açıqdır, bitmir.

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN DABBƏT-ÜL ƏRZ İLƏ ƏLAQƏLİ HƏDİS İZAHI

 

Dabbət-ül Ərz üçün Quranda qadın və ya kişidir deyə ifadə edilən bir şey yoxdur. Yəni, elə bir şey olduqda, Allah onu açıq şəkildə vurğulayar. Belə eyhamla Qurandan hökm çıxmaz. Nə deyir Allah, “Axırzamanda insanların dini unutduğu, darvinizm və materializmin yayıldığı, dinsizliyin yayıldığı, insanları inandırmağın çətin olduğu bir vaxtda, dinin qəribələşdiyi bir dövrdə yerdən məmulat” deyir bax, “bir varlıq çıxararıq” Bir dabbə, “Tərpənən şey çıxararıq”. Məsələn, almanın çürüdüyündə, o çürüyün kif atıb çoxalması, ona dabbə deyilir. İçkinin bədəndə yayılmasına da dabbə deyilir. Yəni gözlə görülməsi çətin olub hərəkət edən şeylərə də, belə xırda-xırda tərpənən şeylərə də dabbə deyilir. Debi, məsələn, qarışqanın hərəkəti və ya bir maşının, cihazın hərəkəti. Debabe, debbe, yəni, çırpınan, hərəkət edən, qımıldayan bir şey mənasındadır.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) izah edir Dabbət-ül Ərzi: “Dabbə danışanda bütün dünya eyni anda eşidər” deyir. Sırf bu izahdan başa düşülür internet olduğu, kompyuter olduğu, dərhal başa düşülür. Çünki bax,

 

“Bir yerdə danışar, bütün dünya eşidər” deyir. Bu necə olar? Bu şəkildə olar.

 

“Üzü insan üzü kimidir” deyir. Açdığın zaman insan üzü görürsən orada. İnsan üzü, yəqin ki, Mehdi (ə.s)-ın üzü görüləcək Dabbədə. Çünki;

 

“Saqqallı bir insandır” … Continue reading

MÜSƏLMANLARA ZORBALIQ TƏSİRLİ OLMAZ

 

Səhabələrə də qədimdən müşriklər zorbalıq edirdilər; “Asacağıq, kəsəcəyik”. Onlar da dedilər ki; “Əlinizdən gələni əsirgəməyin”. Nə edərsən? Ən çoxu Allahın yazdığı qədərindəki olur. Sənə onu söylədən kimdir? Allah. Səhabə vəzifəsini yerinə yetirmədən canı getməz. Can alacağıq zənn etdilər, baxdıq, öz canları getdi. Can alacağıq zənn etdilər, Allah onların canlarını aldı. Yaşayan ölülərə döndülər. Ayaq üstə durarkən öldürdü Allah onları. Bir çox müşrik ayaq üstə durarkən öldülər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i şəhid etməyə gedir, Allah yolda gedərkən onu öldürür. Boş bədən olaraq gedir, ağılsız bir bədən kimi. Olsa da gücü çatmır, ağlı getmiş çünki. Məğlub olur. Allah ağlını alır.

 

AYAQ ÜSTƏ YERİYƏN ÇOX ÖLÜ VAR. ALLAHA KİM DÜŞMƏN OLSA, KİM ALLAHIN DOSTUNA, VƏLİSİNƏ DÜŞMƏN OLSA, ALLAH ONU AYAQ ÜSTƏ ÖLDÜRƏR. YÜRÜYƏRKƏN ÖLÜR, YEMƏK YEYƏRKƏN ÖLÜR. CANLI ZƏNN EDƏRSƏN, ÖLÜDÜR. XƏBƏRİ BELƏ OLMUR. AİLƏSİNİN DƏ XƏBƏRİ OLMAZ ÖLDÜYÜNDƏN. BİRDƏN CƏHƏNNƏMİN İÇİNƏ YUVARLAYAR, ALLAH. Yəni boynunun ardından çəkir, bir anda cəhənnəmin içinə yuvarlayırlar. Amma kənarda dayanır. Sən onu gəzir, danışır filan zənn edərsən. Ağlı gedər. Onsuz da deyirlər, “Üzünün parlaqlığı getmiş, buna bir şey olmuş”. Deyirlər. Ölür adam. Mənasız, boş-boş baxır. Ölmüşdür halbuki.

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN NİSA SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

Nisa surəsi, 172-ci ayə

 

Nə İsa Məsih Allahın qulu olmağı özünə ar bilər, nə də Allaha yaxın olan mələklər. Allah Ona ibadət etməyi özlərinə ar bilənlərin və təkəbbürlük göstərənlərin hamısını Öz hüzuruna toplayacaqdır.

 

“Məsih” hz. İsa Məsih (ə.s), İbni Məryəm “Allaha yaxın olan mələklər,” Cəbrayıl, Mikayıl həmişə bərabərdirlər. Onun üçün xüsusilə bildirir Allah. Eyni yerdədirlər. “Allahın qulu olmağı özlərinə ar bilməzlər.” Hz. İsa Məsih (ə.s) ibadətə davam edir. Ölən bir insan ibadətə davam edə bilərmi? Eyni məkandadırlar. İbadət bitir, amma hz. İsa Məsih (ə.s)-ın ibadətə davam etdiyini söyləyir Allah. “Allah Ona ibadət etməyi özlərinə ar bilənlərin və təkəbbürlük göstərənlərin hamısını Öz hüzuruna toplayacaqdır.”

 

Nisa surəsi, 174-cü ayə

 

Ey insanlar! Sizə Rəbbinizdən bir dəlil gəldi və Biz sizə parlaq bir nur (Quran) nazil etdik.

“Ey insanlar! Sizə Rəbbinizdən bir dəlil gəldi” Yəni, mehdiyyət, başda Quran, amma ikinci işarəli mənası hz. Mehdi (ə.s).  “və Biz sizə parlaq bir nur (Quran) nazil etdik” Yenə Qurana işarə, Quran nəzərdə tutulur, amma mehdiyyətə də ikinci dərəcədən işarə var.