Çitaların izah edildiyi proqramda bu canlıların anatomiyasıyla əlaqədar təkamül iddiası ortaya qoyuldu. Bir çitanın skeletinin sürətli qaçmağa uyğun şəkildə incə quruluşlu olduğu izah edildikdən sonra, bu xüsusiyyətin “təkamüllü əvəzi” olduğu iddia edildi. “Animal Planet”, çitaların aslan kimi daha böyük yırtıcılara qarşı müdafiəsiz olduqlarını ifadə edir, sürətli qaçmağı təkamüllü bir üstünlük, yırtıcılara qarşı qorunmadakı əskikliyi isə sözdə təkamüllü əvəz olaraq göstərirdi.

 

Çitaların izah edildiyi proqramda bu canlıların anatomiyasıyla əlaqədar təkamül iddiası ortaya qoyuldu. Bir çitanın skeletinin sürətli qaçmağa uyğun şəkildə incə quruluşlu olduğu izah edildikdən sonra, bu xüsusiyyətin “təkamüllü əvəzi” olduğu iddia edildi. “Animal Planet”, çitaların aslan kimi daha böyük yırtıcılara qarşı müdafiəsiz olduqlarını ifadə edir, sürətli qaçmağı təkamüllü üstünlük, yırtıcılara qarşı qorunmadakı əskikliyi isə sözdə təkamüllü əvəz olaraq göstərirdi.

Əvvəlcə bilinməsi lazım olan nöqtə çitaların sözdə təkamülünə dair bir tək dəlil də tapılmadığıdır. Bu proqramda “Animal Planet” öz təkamülçü ön mühakimələrinə uyğun şəkildə nağıl izah etməkdədir.

Elmi dəlildən məhrum bu iddianın məntiq icra etmə baxımından da nə qədər həvəskarca hazırlandığı ortadadır. Təkamülçülərin etdiyi həvəskar təkamül təbliğatının mərhələlərini bu şəkildə yekunlaşdıra bilərik:

 

  • Əvvəlcə bir orqanizmin iki ayrı xüsusiyyəti təsbit edilər. (Sürətli qaçma və irilik)
  • Bu xüsusiyyətlər başqa canlılarla müqayisə edilər (Çita ən sürətlidir, aslana görə zəifdir kimi)
  • Orqanizmin müqayisə… ardı...

 

Timsahların izah edildiyi bu hissədə timsah və alliqatorların milyonlarla il əvvəl fərqliləşməyə başladığı iddia edildi:

 

“Hər iki timsah növü 150 milyon il əvvəl bir-birindən fərqliləşməyə başladı. Bu, insanla şimpanze arasındakı fərqliləşmədən daha çoxdur.”

 

“Animal Planet” bu iddiasını dəstəkləyə biləcək heç bir fosil göstərməməsinə baxmayaraq, tamaşaçılarına bunu elmi həqiqət imiş kimi təlqin edirdi.

Gerçəkdə timsahların fosil qeydi, digər bütün canlılarda olduğu kimi, pilləli inkişafı, yəni təkamülü yalanlayır. Bu canlılar fosil laylarında birdən ortaya çıxmış və milyonlarla il heç bir dəyişiklik göstərməmişlər. Bu istiqamətləriylə timsahlar, təkamül nəzəriyyəsinə ən böyük zərbələrdən birini vuran “yaşayan fosillər” arasında var.

 

Sənədli filmdə Xorvatiyada olan Neandertal fosilləri üzərindəki kəşflərdən yola çıxılaraq bu insanların adamyeyənlik etdiklərinə dair iddialara və bu istiqamətdə edilən araşdırmalara yer verildi. Bəzi təkamülçü araşdırmaçılar, Neandertalları günümüz insanına görə aşağı növ olaraq təsnif etməkdədirlər. Gerçəkdə isə, Neandertal mütəxəssisi Erik Trinkhausun da ifadə etdiyi kimi Neandertallarda anatomik və mədəni baxımdan günümüzdəki insandan aşağı sayıla biləcək heç bir xüsusiyyət yoxdur. Neandertal insanın iddia edildiyi kimi bəzi vəziyyətlərdə adamyeyənlik etmiş olduğu fərz edilsə də bu vəziyyət dəyişməyəcək.

 

<http://www.netcevap.org/propaganda17_neandertal.html>)

 

Adamyeyənliyin Yeni Qvineyada 20-ci əsrə qədər uzana bilmiş ənənə olduğu bilinən gerçəkdir. Açıqdır ki, adamyeyənlik etmiş olmaları Yeni Qvineya yerlilərini “meymun adam” etməməkdədir. Eyni şəkildə Neandertallarla əlaqədar adamyeyənlik iddiası (ki bunun doğruluğu mübahisəlidir) onları təkamüllə ortaya çıxan bir növ halına gətirməyəcək. Günümüz insanlarının yaxın tarixə qədər davam etdirdikləri bir davranışın yüz min və ya iki yüz min il qədər əvvəl Neandertallarda görülməsi onları “ibtidai” qəbul etməyi tələb etməməkdədir.

 

Sənədli filmdə insanın təkamülü ssenarisinin heç bir elmi tapıntıya əsaslanmayan və təkamülçü ön fikirlərə görə hazırlanan hekayələrindən elmi gerçəklərmiş kimi danışılaraq darvinizm təbliğatı edildi. İri beyin həcmi və dik yerimə kimi təməl anatomik xarakteristikalar baxımından insan olduğu heç bir şəkildə müzakirə mövzusu olmayan Homo erektus, Cro-Maqnon və Neandertal birliklərinin xəyali təkamül müddətində ortaya çıxdığı, beyin həcmlərinin sözdə zaman içində təkamüllə inkişaf etdiyi kimi nağıllar izah edildi. Haqqında danışılan yalan, bir-birlərindən (günümüz irqlərində olduğu kimi) əhəmiyyətsiz fərqliliklərlə ayrılan köhnə insan irqlərinin təkamül ssenarisi gərəyi şişirdilmiş və tərəfli şəkildə şərh olunması və bunların bir-birlərindən ayrı növ olduğunun iddia edilməsinə əsaslanır. Bu izah yalnız təkamülçü ön fikirlərdən qaynaqlanmaqda və elmi olaraq heç bir obyektiv meyara əsaslanmamaqdadır. Məsələn, təkamülçülərin günümüz insanından fərqli növ olaraq önə sürməyə çalışdığı Homo erektusun anatomiyası indiki vaxtda yaşamaqda olan insan irqlərinin xüsusiyyətlərini əks etdirməkdədir. Necə ki, təkamülçü paleoantropoloq Richard Leakey belə Homo erektusun günümüz insanı ilə olan fərqliliyinin irqi fərqlilikdən kənar məna daşımadığını belə ifadə edir:

 

Hər hansı adam fərqi görə bilər: Kəllənin forması, üzün bucağı, qaş çıxıntısının kobudluğu və s. Ancaq bu fərqlər bu gün dəyişik coğrafiyalarda yaşamaqda olan insan irqlərinin bir-birləri arasındakı fərqlərdən daha çox deyil. Belə bir variasiya, birliklər bir-birlərindən uzun zaman aralıqlarında ayrı tutulduqları… ardı...

 

Sənədli filmdə insanın təkamülü ssenarisinin klassik təkamül nağılları ortaya qoyuldu. İnsanın milyonlarla il əvvəl ağacdan enən meymunun iki ayaq üzərində durmasıyla ortaya çıxmış canlı olduğu iddia edildi. Australopitekus, Homo erektus kimi elmi adlardan istifadə edilərək, iddiaların elmi gerçəklərə əsaslanan olduğu təəssüratı verilməyə çalışıldı.

 

Bu proqramda yer alan klassik təkamülçü nağılları daha əvvəl dəfələrlə cavablandırmışdıq. Diləsəniz aşağıda yığdığımız linkləri araşdıra bilər və proqramda ortaya qoyulan təkamül nağıllarının elmi dayaqdan məhrum olduğunu, niyə etibarsız olduqlarını, ön mühakiməyə əsaslanan iddialar olduqlarını özünüz görə bilərsiniz.