Get Adobe Flash player

Adnan Oktarın 7 yanvar 2010-cu il tarixli Çay TV və Kahramanmaraş Ağsu TV müsahibəsindən

 

Adnan Oktar: Yusuf bildiyin kimi gözəllərin ən gözəli idi, möhtəşəm gözəl, çox yaraşıqlı aslan olan bir cavan idi, qadınların onun gözəlliyindən nəfəsləri kəsilirdi. Qadınlar onun gözəlliyindən əllərini kəsdilər, elə deyilmi? Meyvə əvəzinə əllərini kəsdilər və qadın da hz. Yusufa yaxınlaşmaq istədi, hətta təcavüz etməyə qalxdı. O aslanlar aslanı, o nur insan qadından qaçındı. Ey Rəbbim mən həbsə razıyam bunları mənə etməsinlər dedi. Mən zina istəmirəm, qeyri qanuni bir əlaqə istəmirəm dedi. Baxın birincisi zinanı qəbul etmədiyi üçün 7 il həbs çəkdi. Mənim aslanım. 7 il. Allah ona peyğəmbərlik mərtəbəsi verdi. Mənəvi dərinlik verdi. Baxın iffət abidəsi. Görürsənmi aslanım mənim maşaAllah. Abidə deyərkən yəni təmsilən, onu təmsil edən bir varlıq inşaAllah. Görürsənmi o qardaşlarının saxtakarlığını, saxtakarlıq deməyim, Allah bağışlasın çünki hz. Yusuf o zaman bağışlamış biz də bağışlayırıq. Allah bağışlasın. Atanızın yanına qayıdın və deyin: “Ey atamız! Oğlun oğurluq etdi. Biz ancaq bildiyimiz şeyə şahidlik etdik. Biz qeybi bilənlər deyilik” Bax görürsənmi? İndi dövrümüzdə də bu var. Yəni o dövrdə də olub. Və müsəlman olduğunu iddia edərək böhtan atırlar. “Olduğumuz kənddən və birlikdə gəldiyimiz karvandan soruş. Biz, həqiqətən də, doğru danışırıq”. Halbuki doğru danışmırlar.… Continue reading

Adnan Oktarın 24 dekabr 2009-cu il tarixli Çay TV və Maraş Ağsu TV müsahibəsindən

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram, Ənam surəsi,De: “Acizanə və gizlicə: “Əgər bizi bundan qurtarsan, əlbəttə ki, şükür edənlərdən olarıq” – deyə yalvardığınız zaman sizi qurunun və dənizin zülmətlərindən xilas edən kimdir?” Məsələn, bəzən xərçəng xəstəliyinə tutulur dua edir keçir, birdən azır yenidən nizamı pozulur. Və yaxud bir qəzaya uğrayır, dua edir yol qəzasını dəf edir. Bu şiddətli ərköyün bir haldır. Halbuki insanın başına belə bir şey gəldiyində Allaha daha şiddətli, daha qərarlı dönər. Amma bəzi kəslər tam tərs bir rəftar göstərərlər. De: “Ondan və bütün başqa sıxıntılardan sizi Allah xilas edir. Sonra siz yenə də şərik qoşursunuz””. Mən xilas oldum deyir, elə gözüaçıq, cəld idimki qurtuldum deyir. Çox yaxşı bir həkim tapdım deyir, yaxşı da pul verdim məqsədəuyğun xəstəxananı tapdım, məni qurtardılar deyir. Halbuki onu Allah qurtarar, ən yaxşı xəstəxanaların meyitxanaları doludur. Yəni hara xilas olursan, elə deyilmi? Hər gün oradan insan ölüsü çıxır.

Ənam surəsi, 82-ci ayə: “İman gətirib imanlarını zülmə qatışdırmayanlar əmin-amanlıqdadırlar. Haqq yola yönəlmişlər də onlardır!” İman ediləcək, amma zülmlə qarışdırılmayacaq, məsələn iman edir, amma əxlaqsızlıq edir, zülm edir, insanları tərsləyir. Allaha şükür edir, Allahdan bəhs edir, hətta namaz… Continue reading

Adnan Oktarın 24 dekabr 2009-cu il tarixli Çay TV və Maraş Ağsu TV müsahibəsindən

 

Adnan Oktar: Allah Təala Şuəra surəsi, 26-cı surə, 107-ci ayədə deyir: “Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar olunası (bel bağlanılası) bir elçiyəm!” Yəni, bu peyğəmbərin diliylə peyğəmbərə gələn bir vəhydir. Etibarlı, Allahın dinini təbliğ edən insan etibarlı olmalıdır, səmimi olmalıdır, dünyadan üz döndərmiş olmalıdır, maddi çıxar arxasında olmamalıdır, izah etdiklərinə qarşılıq bir ödəniş tələb etməməlidir, heç bir şəkildə bundan maddi bir çıxar əldə etməməli və çox səmimi, cana yaxın, içindən gələrək hərəkət etməlidir ki, etibar edilən olsun. “Artıq Allahdan qorxub çəkinin və mənə itaət edin”. Ən əhəmiyyətli şey Allahdan qorxmaqdır, çünki Allahdan qorxan ayrıdır, Allahı sevən ayrıdır. İndi Allahı sevməklə olmur, Allahı sevir amma zülm edə bilir o zaman, tərslik edə bilir. Amma Allahdan qorxan çox şəfqətli olar, mehriban olar, dərin düşünər, zərər verməməyə diqqət göstərər. Allah qorxusu insana min bir növ nemət verər, saya bilməyəcəyi qədər çox nemət və gözəllik verər. Baxın necə ki, deyir: “artıq Allahdan qorxub çəkinin və mənə itaət edin”, yəni məni imam olaraq, mürşid olaraq görün. 109-cu ayədə “buna qarşılıq mən sizdən bir ödəniş istəmirəm” –deyir. Baxın bu çox əhəmiyyətlidir, xalq bir mənfəət hiss etdikdə insanlar çox narahat… Continue reading

Adnan Oktarın 9 yanvar 2010-cu il tarixli Kral Qaradəniz və Kanal 9 müsahibəsindən

 

Adnan Oktar: Rum surəsi, Rəhman və Rəhm olan Allahın Adıyla, Şeytandan Allaha sığınıram. “Əlif, Lam, Mim! Rumlular məğlub oldular”. Rum diyarı. Əvvəllər Rum haraya deyirdilər? İstanbula. “Əlif, Lam, Mim! Rumlular məğlub oldular”. Yəni İstanbuldakı darvinistlər və materialistlər, ateistlər məğlub oldu. Əbcədi 1980-ci il tarixini verir. Mehdi (ə.s.)-ın çıxış tarixini verir. Hər kəs baxsın hərf-hərf. “Ən yaxın bir yerdə. Lakin onlar (bu) məğlubiyyətlərindən sonra qalib gələcəklər. Bir neçə ilin içində”. Baxın, “Bundan əvvəl də, sonra da əmr Allahındır”. Yəni mütləq güc Allaha aiddir. “O gün möminlər sevinəcəklər”. Əbcədi 2010-cu il tarixini verir.

Adnan Oktarın 13 dekabr 2009-cu il tarixli Kanal 35 və TV Kayseri müsahibəsindən

 

Adnan Oktar: Baxın, Kəhf surəsini açdım. Kəhf surəsində çox əhatəli olaraq hz. Mehdidən bəhs olunduğunu demişdim. Kəhf surəsi 61-ci ayədə: “Beləcə, ikisi” Hz. Musa ilə gənc köməkçisi, amma axırzamana baxan istiqamətiylə isə hz. İsa və hz. Mehdi, “İki dənizin birləşdiyi yerə çatdıqda”, iki dəniz harada birləşir? İstanbulda birləşir, elə deyilmi? Əbcədi 1984-cü il tarixini verir, yəni Mehdinin ilk çıxış illəri. Hələ tələbələrinin sayının çox az olduğu ilə işarə edir. Onsuz da burada da ”ikisi” deyir inşaAllah. 65-ci ayədə: “Öz dərgahımızdan mərhəmət əta etdiyimiz və Öz tərəfimizdən elm öyrətdiyimiz bəndələrimizdən birini (Xızırı) tapdılar”. Elmi Allah verir. Mən öyrəndim, mən aliməm demir. “Bəndələrimizdən birini (Xızırı) tapdılar”. Axırzamanda bu təbii ki, Xızıra işarə etməklə bərabər, axırzamana baxan istiqamətiylə Mehdiyə işarə edir. Çünki baxın, “Öz dərgahımızdan mərhəmət əta etdiyimiz”, Mehdiyə mərhəmət verilmişdir. “Və Öz tərəfimizdən özünə elm öyrətdiyimiz”, Mehdiyə xüsusi elm verildiyi hədislərdə ifadə edilir. Yəni, “Allah onu bir gecədə islah edər” -deyir. Xüsusi elmlərlə təchiz ediləcəyi ifadə edilir.

Adnan Oktar: “Bəndələrimizdən birini tapdılar”, əbcədi 2010-cu ili verir. Yəni 65-ci ayənin hamısı tam 2010-cu il tarixini verir, maşaAllah. Kəhf Surəsində, “Həqiqətən Biz onu yer üzərində möhkəmləndirib qüvvətləndirdik”. Əbcədi… Continue reading