Get Adobe Flash player

Münafiqlər onları haraylayıb deyəcəklər: “Məgər biz sizinlə birlikdə deyildikmi?” Möminlər deyəcəklər: “Bəli, lakin siz öz-özünüzü aldadırdınız (lakin siz özünüzü fitnəyə saldınız), möminlərə bəla (əziyyət) üz verməsini gözləyirdiniz, haqqa şübhə edirdiniz və Allahın əmri gələnədək xülyalar sizi yoldan çıxartdı. Tovlayan şeytan Allah barəsində (Allahın adından istifadə edərək və sizdən biri kimi görünərək) sizi yaman aldatdı”. (Hədid surəsi, 14)

Siz özünüzü fitnəyə saldınız: münafiqlik içinə girdiniz, fitnəyə düşdünüz.

Əziyyətlər nədir? Həbs olunma, müsəlmanların parçalanması, xəstə olmaları, hücuma məruz qalmaları və iqtisadi böhrana düşmələri, maddi imkanlarının zəifləməsi.

Müşahidə edir və gözləyir.

Münafiq həmişə şübhə içindədir. Allahın elçisinə qarşı, hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə qarşı. Hər şeydən şübhələnər, özündən də, Allahdan da şübhə edər, Əstəğfirullah.

Həmişə vəsvəsəyə qapılar, şizofreniya xarakterli olduğu üçün beyni heç dinc olmaz, həmişə fitnə axtarar.

… Tovlayan şeytan Allah barəsində (Allahın adından istifadə edərək və sizdən biri kimi görünərək) sizi yaman aldatdı… Hətta sizdən biri kimi görünərək sizi aldatmış oldu, özünü çox tərbiyəli, sadə kimi göstərər, amma içində şeytanlar qaynayar.

(Adnan Oktarın 28 avqust 2010-cu il tarixli müsahibəsindən şərhlər)

Mən onları mütləq doğru yoldan azdıracaq və xülyalara salacağam … (Nisa surəsi, 119)

Çaşdırmaq və azdırmaq münafiqin vəzifəsidir. İnsanları özünə oxşatmaq üçün insanların ürəklərini boş-boş sözlərlə doldurarlar, özünə bənzətmək üçün tək yolu budur.

Şeytan onlara vədlər verir və onları xülyalara salır. Lakin şeytanın onlara verdiyi vədlər aldatmaqdan başqa bir şey deyildir. (Nisa surəsi, 120)

Yalnız aldadar, vədləri doğru deyildir.

(Adnan Oktarın 28 avqust 2010-cu il tarixli müsahibəsindən şərhlər)

Şeytan onların əməllərini özlərinə gözəl göstərmiş və onları haqq yoldan çıxartdığına görə haqqın yolunu tapa bilmirlər. (Nəml surəsi, 24)

Münafiqlər özlərini gözəl göstərərlər. Çox doğru hərəkət etdiklərini sanarlar, gözləri boyamaq üçün danışarlar, qəflət gözüylə baxan onları dinləyər. Onlar da özlərinin çox müvəffəqiyyətli olduğunu zənn edərlər.

(Adnan Oktarın 28 avqust 2010-cu il tarixli müsahibəsindən şərhlər)

Onların qəlbləri sərtləşdi, şeytan da onlara etdikləri əməlləri gözəl (bəzəkli) göstərdi. (Ənam surəsi, 43)

Çox məqsədəuyğun hərəkət etdiyi qənaətində olarlar. Bir də bir-birilərini təşviq edərlər, “halal olsun, nə gözəl hərəkət edirsən” deyərlər.

(Adnan Oktarın 28 avqust 2010-cu il tarixli müsahibəsindən şərhlər)

Və o kəsləri ki, öz mallarını insanlara göstərmək məqsədilə xərcləyir, Allaha və Axirət gününə inanmırlar. Kimin yoldaşı şeytandırsa, necə də pis yoldaşdır o! (Nisa surəsi, 38)

Münafiq malını verdiyində çox əzab çəkər, çox peşman olar. Göstəriş olsun deyə az verər, amma həmişə ona yanar, malından vermiş olmaq ürəyini çox yandırar.

Allaha və axirətə inanmazlar, bu xəstəlikləridir.

Şeytan kimə yoldaş olsa, münafiq kimə dost olsa nə pis yoldaşdır o. Münafiq də həmişə dost axtarır, “gəl mənim yoldaşım ol, bizə gəl, bizə qoşul” deyər.

(Adnan Oktarın 28 avqust 2010-cu il tarixli müsahibəsindən şərhlər)