Get Adobe Flash player

Hörmətli Adnan Oktarın 15 aprel 2011-ci il tarixli müsahibəsindən Maidə surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram, Maidə surəsi, 44-cü ayədə Allah belə buyurur: “Şübhəsiz ki, Tövratı Biz nazil etmişik. Onda hidayət və nur vardır. (Allaha) təslim olan peyğəmbərlər yəhudilər üçün bununla, din xadimləri və baş keşişlər isə Allahın Kitabından qorunub saxlanılanlarla hökm verirdilər. Onlar (hamısı) buna şahid oldular. İnsanlardan qorxmayın, Məndən qorxun! Ayələrimi ucuz qiymətə satmayın. Allahın nazil etdiyi ilə hökm verməyənlər–məhz onlar kafirlərdir.” Allah: “Allahın hökmüylə hökm verin”-deyir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də o vaxtlar, yəhudilərə Tövratla hökm verirdi, Tövratı gətirdirdi, Tövratı gətirmələrini xahiş edirdi, Tövratın əsli ilə hökm verirdi. Xristianlara da İncilin əsli ilə hökm verirdi. Hz. Mehdi (ə.s) da Axırzamanda yəhudilərə Tövratın əsli ilə, xristianlara da İncilin əsli ilə hökm verəcək inşaAllah. Quran ayəsi bu həqiqətə işarə edir inşaAllah. Məsələn, Maidə surəsi, 47-ci ayədə: “Qoy İncil sahibləri”-yəni, xristianlar-“Allahın onda”-İncildə-“nazil etdiyi əsasında hökm versinlər”-deyilir. İncilə görə hökm versinlər. “Allahın nazil etdiyi ilə hökm verməyənlər–məhz onlar fasiqlərdir.” Allah: “Siz də İncilə görə hökm verin” deyir. Yəhudilərə isə “siz də Tövrata görə hökm verin” deyir. “Tövratın orijinalına, yəni əslinə görə, siz də İncilin əslinə görə hökm verin” deyir. Tövratın əsli də,… Continue reading

Hörmətli Adnan Oktarın 14 aprel 2011-ci il tarixli müsahibəsindən Furqan surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Furqan surəsi, 2-ci ayə, şeytandan Allaha sığınıram: “Göylərin və yerin səltənəti Ona məxsusdur. O, Özünə oğul götürməmişdir və səltənətində də şəriki olan yoxdur. O, bütün şeyləri xəlq etmiş və onlara münasib bir biçim vermişdir.” Hər şeydə riyazi qanunauyğunluq, qızıl nisbət, həmçinin də simmetriya var. Allah ona diqqət çəkir. Cübbəli yaxşı qulaq assın. Furqan surəsi, 7-ci ayə: “Onlar dedilər: “(Bu) necə elçidir ki,-(Hz.Mehdi ə.s)- yemək yeyir, bazarları gəzib dolaşır. Nə üçün ona özü ilə birlikdə xəbərdarlıq edən bir mələk göndərilmədi?” “Başının üstündə mələk olsun”-deyirlər. Bəs Cübbəli nə deyir? “Mehdi (ə.s)-ın başının üstündə bir mələk olsun görək”-deyir. Bunu müşriklər, kafirlər deyir. Cübbəli Allaha sığınsın, ağlını başına yığsın. Furqan surəsi, 30-cu ayə: “Peyğəmbər: “Ey Rəbbim! Qövmüm-yəni (mənim dostlarım, mənim qövmüm, mənim millətim)-bu Quranı tərk etdi!”–deyəcək. Bu, həmçinin Axırzamanda baş verəcək bir hadisədir. Aydındır ki, bu, hz. Mehdi (ə.s)-ın dövrünə işarə edən bir ayədir. Quran ilk dəfə olaraq tərk edilmişdir. 1300 il ərzində tərk edilməyən Quran, 1400-cü ildə islam aləmində tərk edilmişdir. Türk milləti də Quranın bayraqdarıdır, inşaAllah. “Beləcə, Biz hər peyğəmbər üçün günahkarlardan bir düşmən etdik. Doğru yolu göstərən rəhbər və yardımçı… Continue reading

Hörmətli Adnan Oktarın 6 aprel 2011-ci il tarixli müsahibəsindən Məryəm surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Məryəm surəsi, 66-cı ayə, şeytandan Allaha sığınıram: “İnsan soruşar: “Doğrudanmı mən öldükdən sonra (qəbirdən) diri çıxardılacağam?”” İnsanların böyük bir hissəsində, xüsusilə də Axırzamanda da bu iman zəifliyi çox geniş yayılmışdır. Dünya yaranandan bəri həmişə buna dair insanlarda və cinlərdə bu dərd vardır. Cinlərin də əksəriyyəti dirilişə inanmır. Divardan keçir, bir saniyə ərzində Amerikadan Türkiyəyə gəlir, amma buna baxmayaraq ruhun varlığına inana bilmir. Öldükdən sonra diriləcəyinə inanmadığını deyir. Onsuz da özü ruh halındadır, ruh kimi divardan keçir, yerin dibindən keçir, yerin mərkəzinə girib-çıxır, buna baxmayaraq “mən bu dirilişin necə olacağını başa düşə bilmirəm, buna inana bilmirəm” deyir cinlər. Bir çoxu bu cür imansızdır. “Allah: “Məgər insan ilk əvvəl onu heç bir şey deyilkən yaratdığımızı fikirləşmir?”-deyir.”” Yəni “əvvəl heç bir şey deyildiniz, birdən yaratdım” deyir. Allah, məhz: “Axirətdə də eyni şəkildə olacaq”-deyir. Sizi birdən cehennem 0302yaradacağını, deyir. “Rəbbinə and olsun ki, Biz onları şeytanlarla birlikdə bir yerə toplayacaq…” Allah: “Onları da dirildəcəyəm”-deyir. “…Sonra da onları diz üstə çökmüş halda cəhənnəmin ətrafına yerləşdirəcəyik.” Cəhənnəmin kənarına gətirilirlər, hamısı diz çöküb oturdulur. Müsəlmanlar ayaq üstədirlər, onların yanlarında bir sürücüləri var. Sağlarında və ön tərəflərində nura… Continue reading

Hörmətli Adnan Oktarın 8 aprel 2011-ci il tarixli müsahibəsindən Cin surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə, Cin surəsi, şeytandan Allaha sığınıram: “De: “Mənə vəhy olundu ki, cinlərdən bir dəstə Quranı dinlədikdən sonra belə dedilər: “Həqiqətən, biz heyrətamiz bir Quran dinlədik!.”” Cinlər hal-hazırda da dinləyirlər. Nə vaxt bir yerdə Quran oxunsa, cinlər onu dinləyər inşaAllah. “O, həqiqətə və doğru yola yönəldir. Biz ona inandıq.” Baxın, bu cinlər səmimi yanaşmışdırlar. “O, həqiqətə və doğru yola yönəldir.” Baxın, həm həqiqətə və doğru yola yönəldir. Buna görə də “Biz ona inandıq.” Yəni “Qurana inandıq.” Allaha iman edirlər, Qurana inanırlar. “…Və (bundan sonra) əsla kimsəni Rəbbimizə şərik qoşmayacağıq.” Deməli, əvvəllər cinlərin bir qismi şirk içində imiş. Şirkdən üz döndərib, müşriklikdən xilas olublar. “Həqiqətən, Rəbbimizin əzəməti (şanı) çox ucadır.” Quranın gəlməsiylə onlarda bir fərahlıq yaranmışdır, deməli, cinlərin bir qismi təslis inancında, azğın bir inancda imiş. “Həqiqətən, Rəbbimizin əzəməti (şanı) ucadır. O Özünə nə bir zövcə götürmüşdür, nə də bir uşaq!” Bunlar xristian cinlərdir. Keçmiş xristianlardandırlar, müsəlman olublar. “Doğrusu, bizim səfehimiz (İblis) Allah barəsində tamamilə yalan (haqdan uzaq sözlər) söyləyirmiş.” Cinlər yalan, boş şeylər, səhv şeylər danışırlar, buna görə də: “Doğrusu, bizim səfehimiz (İblis) Allah barəsində tamamilə yalan (haqdan uzaq… Continue reading

Hörmətli Adnan Oktarın 21 fevral 2011-ci il tarixli müsahibəsindən Yusif surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Məsələn, 87-ci ayədə belə deyilir, şeytandan Allaha sığınıram: “Ey oğullarım, gedin Yusif və qardaşından (diqqətli tədqiqatla) bir xəbər gətirin.” “Ətraflı şəkildə araşdırıb”-deyilir. Biz nə edirik? Biz də hz. Mehdi (ə.s)-dan xəbər gətiririk. “Və Allahın rəhmətindən ümidinizi kəsməyin.” Bayaq qeyd etdiyimiz mövzudur. Onsuz da mən bir mövzu barəsində danışdığım və həmin vaxt Quranı açanda həmişə əlaqədar mövzu çıxdığını siz də görürsünüz. Bu yüzlərlə, minlərlə olmuşdur, bunu hamı bilir. Mənim söhbətlərim də, ev söhbətlərimdə də bu belədir, hamı əzbər bilir. “Çünki kafirlərdən başqası Allahın rəhmətindən ümid kəsməz.” Onsuz da bu ayə Quranın yalnız bir yerində vardır, o da bu yeridir, məsələ də budur. Bax, açdıq bura çıxdı. “Beləcə onun (Yusifin) hüzuruna daxil olduqları vaxt dedilər: “Ey Vəzir!” Bax, burada bir xitab vardır, xitab edərkən “ey nazirim” deyilir, elə deyil? Məsələn, bələdiyyə naziri olur, “nazirim” (demək) gözəl bir xitabdır. “Ey Vəzir!”-məqamıyla xitab etmək. Məsələn, “baş nazirim, hörmətli baş nazirim, hörmətli prezidentim.” Allah bizə xitab etməyi öyrədir. Adıyla da xitab edə bilərlər, amma, bax, “Ey vəzir!”-deyirlər. “Biz və ailəmiz fəlakətə uğramışıq (güclü bir qıtlıq baş verdi)”, yəni, iqtisadi böhran var. Hz. Mehdi (ə.s)-ın dövründə… Continue reading