Get Adobe Flash player

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Ali-İmran surəsi, 173, müsəlmanlar deyir ki; Bəzi adamlar onlara: “Camaat sizə qarşı ordu toplayıbdır, onlardan qorxun!” – dedilər. Bu, onların imanını daha da artırdı və onlar: “Allah bizə yetər. O nə gözəl Qoruyandır!”. Məsələn, müsəlman da deyir ki; “…bəzi adamlar onlara: “Camaat sizə qarşı ordu toplayıbdır…” Nə deməkdir? Məsələn, Mehdi (ə.s) birliyinə də, “sizə qarşı ordu toplandı” deyəcəklər, “siz neçə nəfərsiniz?” “313 adam”, sizə qarşı toplananlar neçə nəfərdirlər, 3 milyon adam”. “313-ə qarşı, 3 milyon düşməniniz var” deyir. Müsəlmanlar “nə edək?” deyirlər, “artıq onlardan qorxun” deyir. Qorxmağın məqsədi nədir? “Dağılın”. “Dedikləri halda imanları artanlar”, təbii, bax bilərək, münafiqin hücumu nə edirmiş. Möminin imanını artırımış. “İmanı artanlar və Allah bizə yetər. O nə gözəl vəkildir” deyənlərdir” deyir. Bu, müsəlmanların savab qazanmasına, mənəvi mövqeyə yüksəlməsinə səbəb olduğunu göstərir. Bax münafiq hücum etdikdə, alçaqlıq etdikdə müsəlmanın, ibadət vaxtı girmiş olur. Məsələn, səhər namazı nə vaxt başlayır? Günəş üfüqdə meydana çıxdıqdan sonar. Nə zamana qədər? Günəş doğulana qədər.

Ramadan-2013-Al-Quran-HD-WallpaperMünafiqin əxlaqsızlığa başlamasıyla müsəlmanın ibadəti başlayır. Yəni alçaqca hücumu başladığında, müsəlmanın ibadəti başlamış olur o anda. Minlərlə savab almağa başlayır, toplamağa başlayır. Nə zamana da qədər? Münafiq hücumunu dayandırana qədər. Münafiq hücumunu dayandırdığında, günəş doğulmuş olur, artıq o ibadətin… Continue reading

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Əhzab surəsi, 13. “Onlardan bir qrup da  belə demişdi: “Ey (Mədinə) xalqı”— məsələn, indi Mədinə, İstanbul olar, “artıq sizin üçün (burada) qalacaq yer yoxdur, bu halda dönün”. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in zamanına işarə edən bir ayədir, indi əsrimizə baxsaq “Artıq sizin üçün burada qalacaq yer yoxdur”—çox təhlükəlidir artıq, izlənilirsiniz, əleyhdarlarınız var, düşmənləriniz var, xürafatçılar qarşınızdadır, narkotik mübtəlaları, mafiyası hər cür çaqqalı qarşınızdadırlar. “Qalacaq yer yoxdur”. Yəni hər hansı yerdə sığınmağınız mümkün deyil, bir evdə qala bilməzsiniz, bir məhəllədə qala bilməzsiniz. “Bu halda dönün”. İddianızdan imtina edin, buraxın artıq deyir. “Onlardan bir birlik də: “Həqiqətən, evlərimiz açıqdır deyə, Peyğəmbərdən icazə istəyirdi”. Münafiqlər də belə eşidincə, o müsəlman birliyi içərisindəki münafiqlər; “doğrudur, həqiqətən, evlərimiz  açıqdır” deyirlər. “Biz bir gedək” deyirlər. “Anamız, atamız bizi gözləyir, ailəmiz bizi gözləyir, gələcəyimiz bizi gözləyir” deyir. “Biz niyə düşünə bilmədik” deyirlər. “Doğrudur, həqiqətən, təhlükə də var ətrafımızda adamlar da toplanmışdırlar. Madam elədir, biz etibarlı bir yerə” artıq donuzun əlaqədar yerinə gedib oraya yapışır. “Peygambərdən icazə istəyirdi. Halbuki, onların evləri açıq deyildi.” Elə bir problem yox idi. Elə bir mövzu yox idi. “Onlar yalnız qaçmaq istəyirdilər” deyir Allah.

1

ADNAN OKTAR: Fəth surəsi, 11. “Bədəvilərdən geridə qalanlar”, yəni İslamı təbliğ etməkdən, dini yaymaqdan geridə qalanlar, “sənə deyəcəklər ki: “Bizə mallarımız və ailələrimiz mane oldu”. Bədəvi demək; hanzolar, yəni belə cahil, mədəniyyətsiz, elmsiz, xam, kobud insanlar. “Bu İslamı yaymaqdan, Allah yolunda cəhd etməkdən geri qalanlar, sənə deyəcəklər ki, bizə mallarımız, ailələrimiz mane oldu”. Niyə sən deyirsən İslamı yaşamırsınız. Müsəlmanlarla birlikdə olmursunuz. “Ticarət edirik” deyir. “Axşama qədər ticarət işi, çeklər, sənədlər, heç vaxtımız olmur” deyir. Başqa? Bir də ailəmiz başımızı qatır. Xanımına kürk alacaq, oğluna ayaqqabı alacaq, mən bunlarla məşğul oluram”, deyir. Allah onu onun içərisində boğur onsuz da. Yəni bütün vaxtını alacaq vəziyyətə gətirir Allah. Onsuz da mala və oğlunun içərisinə soxur. Onsuz da Allah Qurana, İslama, xidmətə niyyəti olmadığı üçün, Allah onu, o sistem içərisində boğur. “Bundan ötrü bizim üçün bağışlama dilə”. Bir də bizə bağışlanma istə deyirlər, üzr bəyan edirlər. Yəni biz bunu edirik, amma məcburuq. Müəyyən mal qazanmağımız lazımdır, uşaqlara baxırıq. Ona görə, bizə dua et, deyirlər. “Bağışlanma dilə” deyirlər. “Onlar ürəklərində olmayan şeyi dilləriylə söyləyirlər”. Çünki bunlara İslamı, Quranı yaysanız, sizə 100 milyard verəcəyik desən, nə malı, nə o ailəsi, nə bir şeyi vecinə alar. Dəlilər kimi gecəli gündüzlü. Yəni belə bir iş görəcəyik; adama gedib… Continue reading

ADNAN OKTAR: Ali-İmran surəsi, 167 “Münafiqlik edənləri də ifadə etməsi üçün idi. Onlara: “Gəlin, Allahın yolunda” təbliğ edin, dini yayın, və yaxud müdafiə  edin “döyüşün,ya da müdafiə  edin”, yəni müsəlmanları müdafiə edin “deyildiyində”— biz təbliği bilsəydik, dini yaymağı bilsəydik— “biz döyüşməyi bilsəydik, əlbəttə, sizi izlərdik” dedilər”. “Amma bilmirik” deyir. Yaxşı, bilmirsən, deyilmi? Mən sənə deyirəm “hər ay üç yüz milyard pul verəcəyəm. İndi müdafiə edərsənmi?” deyirəm. “Mən bir dəfə bir gecədə Quranı başdan sona oxudum” deyir, “Allahın icazəsiylə. Və mükəmməl təbliğ edərəm. Siz onu mənə buraxın” deyir. Yaxşı, sənə “sonsuz cənnət vəd edir” deyir Allah, deyilmi? Hamısının üstündə Allahın razılığını vəd edir. Deməli, sənin orada imanın zəif və ağlın zəifdir. Çünki o pulu götürərsən, üç yüz milyardı götürərsən, heç ümid etmədiyin bir xəstəliyə tutularsan. Daha pulun bir hissəsini belə xərcləyə bilmədən, xəstəxana pulu belə edə bilmədən ölüb gedərsən. Allah istəsə dərhal canını alr, onsuz da iki günlük həyatdır. Bax “Biz döyüşməyi bilsəydik, əlbəttə sizi izlərdik” dedilər. O gün onlar, imandan çox küfrə daha yaxın idilər”. Bax, iman zəifliyi. Demək ki, problem nəymiş? İman zəifliyidir. Fiqh problemiymiş? Fiqh problemi deyil. Münafiq cərəyanında problem iman problemidir. Quranda o zaman deyərdi ki, “Fiqhi məlumatlar yoxdur”.  Bax, “O gün onlar, imandan çox küfrə… Continue reading

ADNAN OKTARIN TV KAYSERİ-dəki CANLI SÖHBƏTİ

(13 MART 2011; 01:30)

ADNAN OKTAR:  Rad surəsi 34, şeytandan Allaha sığınıram, zalımlar üçün Allah deyir ki, “Dünya həyatında onlar üçün bir əzab vardır”. Bir dəfə dünyada əziyyət çəkirlər, vicdan əzabı çəkirlər. Allah müxtəlif dərdlər verir. “Axirətin əzabı isə daha çətindir”. Yəni Allah cəhənnəmdə daha çətin olacaq deyir. “Onları Allahdan qurtaracaq heç bir qoruyucu yoxdur”. “Bu dünyada, bəlkə, özlərini qoruya bilərlər, amma axirətdə heç bir şəkildə qoruya bilməzlər” deyir, Allah. “Təqva sahiblərinə vəd edilən cənnət; onun altından çaylar axar”. Belə kiçik və yaxud böyük su arxları. “Yeməkləri və kölgəlikləri daimidir”. Yeməklər tükənmir, kölgəliklərdə heç bir şəkildə tükənmir, daimidir. “Yeməkləri və kölgəlikləri daimidir. Bu qorxub çəkinənlərin xoşbəxt sonudur; inkar edənlərin sonu isə atəşdir”. Allah bu ayələrlə, bu şərhlərlə bizim daima yaxşı olmağımız üçün, müntəzəm Quran ayələri ilə bizi məlumatlandırır. Yəni beynimiz, ruhumuz bu məlumatlarla daima istiqamətlənir. Ən gözəl hərəkəti etmək üçün, ən gözəl rəftarı göstərmək üçün. 36: “Kitab verdiklərimiz”, yəni yəhudi və xristianlar, “sənə endirilənə görə sevinərlər”. Yəni “xristianlar və yəhudiləri sevindirən bir vəziyyətdir Quranın enməsi, bir gözəllikdir” deyir. Çünki haqq bir Kitab enmiş, deyilmi? Haqq bir Peyğəmbər (s.ə.v) gəlmiş, təmiz vəhy gəlmiş. Onlar üçün bir sevinc vəsiləsidir, deyir Allah.

images