QURANDA İSA MƏSİHİN DUASINA DİQQƏT ÇƏKİLİR. İSA MƏSİH NƏ VAXT DUA ETSƏ DƏRHAL ALLAH QƏBUL EDİR. İSA MƏSİHİN ELƏ BİR MÖCÜZƏSİ VARDIR. Onun üçün tələbələri bildiyi üçün deyirlər ki, “Allah bizə göydən bir süfrə endirsin, sənə daha çox inanaq” –deyirlər. NƏ VAXT DUA ETSƏ DUASI MÜTLƏQ OLUR, DƏRHAL OLUR İSA MƏSİHİN. İMANI ÇOX GÜCLÜ BİR PEYĞƏMBƏR OLDUĞU ÜÇÜN, ÇOX MÜBARƏK BİR İNSAN OLDUĞU ÜÇÜN ALLAH ONA BELƏ BİR İMTİYAZ, BİR GÖZƏLLİK MEYDANA GƏTİRMİŞ. ONU ELƏ BİR GÖZƏLLİKLƏ YARATMIŞ. İSA MƏSİHİN HƏR DUASI QƏBUL OLAR.

PKK DEMOKRATİK MUXTARİYYƏT, YƏNİ DEMOKRATİK MÜSTƏQİLLİK “BƏZƏKLİ DEMOKRATİK”, “YARAŞIQLI, DÜNYALAR GÖZƏLİ, MÜSTƏQİL KÜRDÜSTAN” FİKİRİNDƏDİR. ÖZ DÜŞÜNCƏLƏRİNƏ GÖRƏ BELƏ BƏZƏYİRLƏR. KOMMUNİZMDƏ DEMOKRATLIQ DEYƏ BİR MÖVZU OLMAZ. KOMMUNİST DİKTATORLUQ VARDIR.

 

Təkcə TÜRKİYƏDƏ PKK-NIN DƏSTƏKÇİSİ ÇOXLU İNSAN VAR, ELƏ ZƏNN EDİLDİYİ KİMİ DEYİL. YƏNİ KOMMUNİST QRUPLARIN BÖYÜK BİR HİSSƏSİ PKK-NI DƏSTƏKLƏYİR. YƏNİ SOLÇU BİLİNƏN BİR ÇOX İNSAN DA PKK-NI DƏSTƏKLƏYİR. Amma soruşsan qarşı imiş kimi danışırlar, belə axsayan, “İstəmirəm, amma yan cibimə qoy” üslubunda danışırlar. Diqqət yetirsəniz üslublarından anlayarsınız. Danışdırdığınızda PKK-ya qarşı olmadıqlarını hiss edərsiniz. Xalqın reaksiyasından çəkindikləri üçün ortaq bir üslubdan istifadə edirlər. Yoxsa PKK ilə qucaq-qucağadırlar, elə bir mövzu yoxdur. BİR DƏ KOMMUNİSTLƏRİN BİR XÜSUSİYYƏTİ VARDIR, HANSI KOMMUNİST QRUP GÜCLÜDÜRSƏ ONUN ƏTRAFINDA TOPLANARLAR. İNDİ PKK-NI… Continue reading

DÜNYANIN ÖZÜ NARAHATDIR. YERİ DAVAMLI ZƏLZƏLƏLƏRLƏ YELLƏYİR. DÜNYA ÖZÜ DƏ CANLIDIR. YƏNİ ALLAHIN ƏMRİNİ DİNLƏYİR. MƏSƏLƏN, ALLAH YERƏ ƏMR VERDİKDƏ ƏMRİNİ YERİNƏ YETİRİR. Məsələn Allah deyir: “Ey yer, suyunu ud”. “Ey göy suyunu saxla” deyir, ayə, Quran ayəsi. Dərhal Allahın əmrini dinləyərlər. Yəni şüursuz kimi görünər, amma şüurludurlar. Məsələn, heyvanlar da elədir, şüursuz kimi görünərlər, amma şüurludurlar. Məsələn, balalarını bəsləyərkən, balalarını qoruyarkən… Məsələn evlərini tikərkən quşa baxırsan, heyvanın gözündə bomboş bir ifadə var. Heç bir məna yoxdur. Amma heç bir insanın edə bilməyəcəyi dərəcədə mükəmməl ev tikir. Məsələn, arının gözünə yaxınlaşdığımızda şüşə kimi, yəni heyvanın gözündə heç bir məna yoxdur. Amma heç bir insanın edə bilməyəcəyi mükəmməl şan düzəldir. Şanda çox mükəmməl bir quruluş meydana gətirir. Pətəklər qurur. Bucaqlarını mükəmməl verir. İçinə mükəmməl bal doldurur. Balların üstünü bağlayır. Bir milyon insana vəzifə versən “bir dənə bal pətəyi qurun” deyə, bir milyon il də versən yenə edə bilməzlər. Hər səfərində qırılar, yıxılar yəni bacara bilməzlər. Çünki lay lay, bir qat da deyil. Qat qat, bucaqlar var belə yuxarıya doğru bucaq verir tökülməsin deyə. Pərdə kimi incədir. Bir böcəyin ağlını bir milyard insan, bir milyard il keçsə bir böcəyin etdiyini yenə edə bilməz.

(Əhzab surəsi, 72-ci ayə)

Şeytandan Allaha sığınaram; “Biz… Continue reading

Vaqiə surəsi

Şeytandan Allaha sığınaram. “Sizi Biz yaratdıq. Bəs nə üçün dirildiləcəyinizi təsdiq etmirsiniz?” (Vaqiə surəsi, 57) Bax, yaratmağa Allah əhəmiyyət verir. Yaradılış. Biz də onun üçün yaradılışı daim izah edirik. Ona görə bizə yaradılışçılar deyilir. İnkar edənlər də darvinist, materialistdirlər.

 

“Ona yalnız pak olanlar toxunur”. (Vaqiə surəsi, 79) YƏNİ ANCAQ MƏLƏKLƏR TOXUNA BİLƏR. ŞEYTAN TOXUNA BİLMƏZ. DEYİRLƏR; “ŞEYTAN MÜDAXİLƏ ETDİ, TOXUNDU, DƏYİŞDİRDİ”. ALLAH, BU MÜMKÜN DEYİL DEYİR. ŞEYTAN TOXUNA BİLMƏZ QURANA, DEYİR. ANCAQ MƏLƏKLƏR TOXUNA BİLƏR. YƏNİ TƏMİZ OLANLAR TOXUNA BİLƏR.

“O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir”. (Vaqiə surəsi, 80) Quran Allah Qatından endirilmişdir. 80-ci ayədə Quranın endirilməsinə diqqət çəkilir. Eyni zamanda 1980-cı ildə demək ki, bütün İslam aləminə hakim olacaq şəkildə Quranın mənəvi bir endirilməsi var. 1980-ci ildə Mehdi (ə.s)-ın enməsi var. Buna da işarə edilir. ÇÜNKİ 1980-CI İLDƏ MEHDİ (Ə.S)-IN İSTANBULDA ZÜHURUYLA QURANA DÖNÜŞ BAŞLAYIR. DİQQƏT YETİRSƏNİZ QURANA DÖNÜŞ HƏRƏKƏTİ 1980-CI İLLƏRDƏN SONRADIR. Quranı əsas qəbul etmə 1980-cı illərdən sonra başlamışdır. Baxın, bütün dünyada belə olmuşdur.

“Siz bu kəlamı yalan sayırsınız?” (Vaqiə surəsi, 81) Quranı, İslamiyyəti, eyni zamanda Mehdiyəti, Mehdi (ə.s)-ı, İsa Məsihin enişini o dövrdə xor görüb, yalan hesab edirlər və hələ də davam edir.

83-cü ayədə Allah deyir: Can boğaza yetişdiyi zaman” (Vaqiə… Continue reading

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 22.01.1921-ci il tarix 1-ci mövsüm 1-ci yığıncaq 31-ci mövzu 3-cü cild 334-cü səhifədəki Atatürkün ifadələrini ehtiva edən gizli iclas qeydlərindən alınmışdır:

“Əfəndilər, iki cür tədbir alına bilərdi”. Kommunistlərə deyir. “Biri birbaşa kommunizm deyənin başını qırmaq”, yəni başını əzməkdir deyir, birinci yol budur deyir. “… digəri Rusiyadan gələn hər adamı dərhal dənizdən gəlmişsə, gəmidən çıxarmamaq, qurudan gəlmişsə, sərhədin xaricinə atmaq kimi məcburedici, şiddətli, incidici tədbirlərdən istifadə etmək. Bu tədbirləri almaq, iki nöqtədən faydasız görülmüşdür. Birincisi, yaxşı əlaqələrdə olmağı lazımlı saydığınız Rusiya Respublikası tamamilə kommunistdir. Əgər belə məcburedici tədbir tətbiq etsək” belə şiddətli üsul tətbiq etsək “elə isə qeydsiz-şərtsiz ruslarla əlaqədə olmamaq lazımdır”. O zaman bunları etsək əlaqəni kəsmək lazımdır deyir. “Halbuki biz, bir çox siyasi düşüncə ilə bir çox səbəb və faktordan ötrü Ruslarla təmas və əlaqədə olmaq və görüşmək istədik, istəyirik və istəyəcəyik”. Nə ağıllı insan maşaAllah. Bax, xeyli ağıllı danışır. Mən bu xurafatçı dəstəsinin Atatürkə sataşmasını anlaya bilmirəm.

Bax məsələn, çox məqsədəuyğun bir siyasət. “O halda, tətbiq edəcəyimiz tədbirlərdə dostluğunu istədiyimiz bir xalqın, bir hökumətin qanunlarını təhqir etməmək məcburiyyətindəyik”. Türkcəsi də mükəmməldir. Yəni Atatürkşahanə cümlələr qurur. Şəxsən özünə aid yazılar. “Bax bunun üçündür ki, məcburedici tədbir istifadə etmək istəmədik.  İkinci bir nöqtədən də məcburedici… Continue reading

Hz. İsa Məsih yenidən dünyaya gəldikdə evlənəcək. Bir rəvayətdə bir uşağı olacağı deyilir, digər bir rəvayətdə isə iki uşağı olacağı deyilir. “Vəfat edincə” –Allah ömürünü uzun etsin- “müsəlmanlar onun namazını qıldıqdan sonra Ravza-ı Mutahharada dəfn edəcəklər. Dünyada qalma müddəti 40 ildir”. Başqa bir rəvayətdə isə 7 ildir. Bu 7 il Allahualem dünya hakimiyyətindəki 7 il olmalıdır. Allah ömürünü uzun etsin, rəvayətlərdən 73 yaşına qədər yaşayacağı aydın olur, inşaAllah. Daha da çox ola bilər. Çünki bir 7 il daha əlavə var, inşaAllah.

“Hz. Mehdi (ə.s) 14 il Qüdsdə qalacaq” –deyir. MaşaAllah, Qüds həqiqətən gözəl yerdir. Qüdsün iqlimi də gözəldir. Qüdsü Şərifin xurması, pomidoru, bibəri, hər şeyi çox yaxşıdır. Xoş iqlim. Nə çox soyuq, nə də çox istidir.

“Şam və Misir məlikləri öldürüləcək” –deyir. “Şam əhli, Misirli qəbilələri əsir götürəcək” –deyir. Hazırda o da olur. Şamda Misirlilər döyüşürlər, İhvanı Müslimin. Onları əsir götürürlər. İndi eynisiylə bu olur.

Bax deyir ki, Mehdiyə, “Gəl sənə beyət edək” –deyirlər müsəlmanlar. “Siz ona yetişsəniz” Peyğəmbərimiz (s.ə.v) deyir, “…beyət edin. Çünki o yerdə və göydə Mehdinizdir” –deyir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdinin, xurafatçılara xitabını almış. Bax, xurafatçılara deyir ki, “Sizə təəssüflər olsun, nə qədər sözünüzdən dönürsünüz, nə çox qan tökürsünüz” deyəcək deyir. “Sizə… Continue reading