Bax, deyir ki, Bədiüzzaman: “Ey paşalar, zabitlər! Bütün qüvvətimlə deyirəm ki: “Qəzetlərdə nəşr etdiyim bütün məqalələrimdəki” yazılarımı “bütün həqiqətlərdə son dərəcədə israrlıyam”. Doğruluqlarını isbatlayaram.  “Əgər keçmiş zaman yönündən, Əsri Səadet məhkəməsindən ədalətnamə-i şəriət ilə dəvət olunsam;” yəni, şəriət məhkəməsindən ədalət üçün dəvət olunsam ifadəm alınması üçün “nəşr etdiyim həqiqətləri eynən ortaya qoyacağam. Olsa olsa, o zamanın şərtlərinin modasına görə bir libas geydirəcəyəm”. Yəni, o dövrün düşüncəsinə görə bir şəkil verəcəyəm, dəyişdirməyəcəyəm deyir. “Əgər müstakbəl tərəfindən” gələcək tərəfindən, “üç yüz il sonrakı ağıllıların tənqid məhkəməsindən tarix çağırışı ilə cəlb olunsam,” yəni, 300 il sonra da yenə gələcəkdə mən cəlb olunsam, “yenə bu həqiqətləri, genişləyib çatlayan bəzi yerlərini yamamaqla bərabər, təzə olaraq orada da göstərəcəyəm”.

Eyni fikirlərimi yenə mühafizə edərəm, deyir. Əsrı Səadətdə də olsa, 300 il sonra da olsa eyni şeyi söyləyərəm, deyir. İndi, bu Əsri Səadətə mən dönərəm mənasınə gəlmir bu ifadə, dünyanın ömrü 300 il davam edəcək mənasına da gəlmir. 10.000 il sonra da deyə bilər, 300 il də deyə bilər, 500 il də deyə bilər. Bu, dünyanın 300 il yaşayacağı mənasında bir ifadə deyil. Bu mütəşabih bir ifadədir, yəni gələcək mənasını vurğulamaq üçün istifadə etdiyi bir… Continue reading

“Şəxsi İsa Əleyhissalamın qılıncı ilə öldürülən şəxsi Dəccalın təşkil etdiyi dəhşətli maddiyyunluk və dinsizliyin əzəmətli heykəli və şəxsi mənəvisini öldürəcək və ilahi varlığı inkar edən fikri küfrisini məhv edəcək olan ancaq İsəvi ruhanilərdir ki, o ruhanilər dini İsəvinin həqiqətini həqiqəti İslamiyyə ilə birləşdirəcək o qüvvət ilə onu dağıdacak, mənəvi olaraq öldürəcək”.

(Şüalar, səhifə. 917)

Bax, Bədiüzzaman ilk olaraq İsa (ə.s)-ın dəccaliyyəti öldürəcəyini bildirir. Xristianlar onsuz da anti-dəccaldırlar, necə dəccal olsunlar? Yəni, dəccalı öldürəcək bir sistemdir xristianlar. “Şəxsi İsa Əleyhissalamın qılıncı ilə öldürülən şəxsi Dəccalın”. Yəni, Dəccalı öldürəcək deyir xristianlar. “Hz. İsa (ə.s)-ın rəyasəti altında, hz. İsa (ə.s)-ın nəzarəti, liderliyi altında dəccaliyyəti yox edəcək” -deyirlər. Bədiüzzamanın izahı. Bir sözlə, anti-dəccal olan xristianlar müttəfiqimizdir. Anti-xrist yox, anti-dəccaldır. Yəni, xristianlar dəccalın əksidir. “Dəccalın təşkil etdiyi dəhşətli maddiyyunluk və dinsizlik əzəmətli heykəli və şəxsi manəvisini” yəni, darvinizm, materializmin şəxsi mənəvisi, bütün dünyadakı; universitetlərdə, məktəblərdə, oradakı-buradakı hakimiyyəti, “məhv edəcək olan” bax, dəccaliyyəti məhv edəcək deyir.

“Ancaq İsəvi ruhaniləridir ki” Hanı anti-xristlər? Bədiüzzaman nə deyir? “Anti-dəccaldırlar” -deyir. Bax, dəccaliyyəti “məhv edəcək olan ancaq İsəvi ruhaniləridir ki;” xristianlardır ki və ya rahiblərdir, din adamlarıdır ki “o ruhanilər, dini İsəvinin” xristianlığın, “həqiqətini həqiqəti İslamiyə ilə birləşdirəcək” xristianlığın həqiqətlərini Quranın həqiqətləri ilə,… Continue reading

XƏSTƏ İLƏ MARAQLANMAQ SAVABDIR. ALLAHIN RIZASINA UYĞUN OLAN, GÖZƏL BİR İBADƏTDİR.  MEHDİ (Ə.S)-IN ƏXLAQIDIR. Rəsulullah (s.ə.v) deyir ki, “MEHDİ (Ə.S) XƏSTƏNİ BELİNDƏ DAŞIYAR”. Yəni, sadəcə maraqlanmaq yox, çünki bir xəstəni daşımaq çox çətindir. Oradakı ifadə, ən çətin şərtlərdə belə xəstəyə yardım edər mənasındadır. Mehdi (ə.s)-ın bir xüsusiyyətidir. Biz də Mehdi (ə.s)-ın tələbəsiyik. Ona görə xəstələrə, düşkünlərə, ehtiyacı olanlara gücümüzün yetdiyi, ağlımızın yetdiyi, zamanımızın yetdiyi qədəri ilə Allahın diləməsi ilə taledəki şəkli ilə kömək edərik.

ÖLÜ İNSANLAR ALLAH DÜŞMƏNİ OLARLAR. MİKROB KİMİ TƏCAVÜZKAR VƏ MURDARDIRLAR, AMMA İNSANLAR ONU BİLMƏZ. İnsanlar içərisində gəzərlər. Küçələrdə, prospektlərdə gəzərlər. Hər cür biabırçılığı, pisliyi edərlər. Amma, canlıya çox bənzədikləri üçün, çünki bir şey göstərdiyində gördüyünü söyləyir, bir şey söylədiyində eşitdiyini söyləyir. Halbuki, Allah ayədə deyir ki; “Nə görərlər, nə də eşidərlər”, yəni, ikinci mən ilə yaşayarlar. Zombi olaraq yaşayarlar. HƏDDİNDƏN ÇOX ÖLÜ İNSAN VARDIR, AMMA HEÇ BİR ŞƏKİLDƏ HİSS EDƏ BİLMƏZSƏN. Onsuz da hiss etsələr, çox qorxarlar. Yəni, normal bildiyin ölü, məzardakı ölü necədirsə, o da o cür ölüdür. Sıfır, şüuru tamamilə qapalıdır. Allah imtahan üçün yaratmışdır. Hər cür zülmü və psixopatlığı edən məxluqlar şəklindədir. Allah: “Siz onları diri zənn edərsiniz, halbuki, onlar ölüdürlər” -deyir. Bu Allahın xüsusi… Continue reading

(Ənam surəsi, 103)

“Gözlər Onu dərk etmir” yəni, bax idrak edə bilməz deyir, qavraya bilməz. İdrak etmə gücümüz yoxdur. İNSAN GÖZÜNÜN ALLAHI İDRAK ETMƏ GÜCÜ YOXDUR. Hansı ki deyirlər; “Allahı görmək istəyirik”. Allah deyir ki, bax, idrak edə bilməz. İdrak etmə gücü yoxdur insanın. “O isə gözləri dərk edir”. Baxın, bütün gözlər nə demək bilirsinizmi? İNSANLAR, QUŞLAR, HEYVANLAR, BÖCƏKLƏR. HAMISININ GÖZLƏRİNDƏN ALLAH GÖRÜR MƏNASINDADIR. AYRICA GÖZƏ EHTİYACI OLMADAN DA CƏHƏTSİZ OLARAQ HƏR ZAMAN HƏR YERİ GÖRÜR ALLAH. Məsələn, bu mükəmməl bir elmdir, mükəmməl bir gücdür, mükəmməl bir qüdrətidir Allahın. BİR DƏ SONSUZ ALƏMİ O CÜR GÖRƏ BİLİR ALLAH. Yəni, sırf oranı, sırf buranı yox. Onun üçün Allah ayədə; “Onlar Allahı lazımınca qiymətləndirmədilər” –deyir.

Allah dünyanı gözəl yaradıb Əlhəmdülillah, amma dünya sevgi ilə çox gözəldir. Dostluq ilə çox gözəldir. Yardımsevər olmaq lazımdır. İnsanların yaxşı olması üçün cəhd etmək lazımdır. Çünki insanlar acizlik içindədirlər. GÜCÜ OLANIN ZƏİF OLANA YARDIM ETMƏSİ ÇOX ƏHƏMİYYƏTLİDİR. DİGƏR CÜR XOŞBƏXTLİK OLMAZ. Çünki eqoist olduğunu hiss edərsən, o zaman canın yanar. MƏSƏLƏN, BAŞI AĞRIYANA BAŞI AĞRIMAYAN XİDMƏT ETMƏLİDİR; AYAĞI OLMAYANA AYAĞI OLAN XİDMƏT ETMƏLİDİR; QOLU OLMAYANA QOLU OLAN XİDMƏT ETMƏLİDİR. “Mənə nə” düşüncəsi olmaz;… Continue reading

BƏDİÜZZAMAN SƏİD NURSİ HƏZRƏTLƏRİ ÇOX ŞAHANƏ, ÇOX ŞƏKƏR BİR ALİMDİR. RİSALƏ-İ NURUN DİLİ AĞIRDIR, AMMA BELƏ SEVGİ İLƏ, MÖCÜZƏLƏR DOLU OLDUĞUNU DÜŞÜNƏRƏK YANAŞDIQDA RİSALƏ-İ NUR ÇOX-ÇOX FAYDALI BİR ƏSƏRDİR. YƏNİ, MƏNCƏ HƏR AYDIN, HƏR TÜRK GƏNCİ RİSALƏ-İ NURU OXUMALIDIR. Yəni, Quranı və İslamı şərh etmək üçün, HƏTTA XRİSTİANLAR DA RİSALƏ-İ NURU OXUMALIDIR, çünki müsəlmanların xristianlığa necə gözəl baxdığını, necə sevgi dolu baxdığını və necə ittifaq içində olmalı olduğunu görmüş olarlar. Zənn edirlər ki, xristianlarla müsəlmanlar ayrı-ayrı ruhdadırlar. Halbuki, eyni ruhdadırlar. Eyni peyğəmbərlərə inanırlar, eyni axirətə inanırlar, eyni Allaha inanırlar.

RİSALƏ-İ NURUN BƏZİ YERLƏRİNƏ İNSANLAR QATILMAYA BİLƏRLƏR, HAMISI ƏHƏMİYYƏTLİDİR. YÜZDƏN DOXSAN DOQQUZUNA HƏRKƏS QATILAR RİSALƏ-İ NURUN, YÜZDƏN BİR QİSMİNƏ QATILMAYA BİLƏRLƏR. Yəni, onu fikirləşməsinlər, o çox normaldır. Hər alimdə, hər fikirdə, hər düşüncədə olar o. Çünki, yüzdən doxsan doqquzluq qismi çox-çox faydalıdır. Yəni, “Qatılmadığım yerlər var, məhz mən bu üzdən bu kitabı oxumaram” olmaz. Qatılmadığın yerləri sən keç inşaAllah, bəlkə, hikmətini bilmirsən. Bəlkə, başqa bir mənası vardır inşaAllah.

Amma SƏBRİ, SEVGİNİ, MƏTANƏTİ ÖYRƏNMƏK ÜÇÜN RİSALƏ-İ NUR ƏHƏMİYYƏTLİDİR. MÜSƏLMANLARIN ŞƏVQƏTLİ VƏ AĞILLI İNSANLAR OLDUĞUNU ÖYRƏNMƏK ÜÇÜN ƏHƏMİYYƏTLİDİR. XRİSTİAN ALƏMİ İLƏ İTTİFAQIN ƏHƏMİYYƏTİ ÜÇÜN DƏ ÇOX ƏHƏMİYYƏTLİDİR. NİFRƏT YERİNƏ ŞƏVQƏTİN, NURUN, AĞILCILIĞIN TƏTBİQ EDİLMƏSİ ÜÇÜN ÇOX ƏHƏMİYYƏTLİDİR.

 

Nur tələbələri… Continue reading