zühur etmək

Hz. Mehdi (ə.s) cəmiyyətdə şirkin çoxaldığı bir dövrdə zühur edəcək

İman edənlərin Əfəndisi (s.ə.v) deyir ki: “… Bundan əmin olun ki, HZ. MEHDİ (Ə.S.)-MIMIZI QARŞILAYACAQ OLAN, SİZİN ŞİRK (CAHİLİYYƏ) NİZAMINIZIN TƏSİRİ OLACAQ. Çünki o gün -İLAHİ RƏHMƏT GÖSTƏRİLƏNLƏRDƏN BAŞQA – BÜTÜN ÜMMƏT ŞİRK QOŞANLARDAN OLACAQ…”  (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, 51-ci cild], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 182.)

 

Hz. Mehdi (ə.s) cəmiyyətdə çox sıx şirk yaşandığı bir dövrdə zühur edəcək. Onun gələcəyi dövrdə xeyli çox insanda maddiyyata,

R0071

 

qazanca, mənfəətə həddindən artıq meyl görüləcək. İnsanlar ana-atalarını, uşaqlarını, qohumlarını, etdikləri ticarəti, əldə edəcəkləri qazancı, dünyəvi zövqlərini birinci plana alaraq Allah (c.c.)-ın razılığını güdməkdən uzaqlaşacaqlar və bu hal özlərini, Allahın razılığını qazanmağa, Qurana tabe olmağa, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsinə uymağa dəvət edən hz. Mehdi (ə.s)-dan uzaq durmalarına səbəb olacaq.

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın dövründə cəmiyyətdə yaranan bu şirk mühitini Allah (c.c.) Tövbə surəsi, 24-cü ayədə belə bildirir:

De: “Əgər atalarınız, oğullarınız, qardaşlarınız, övrətləriniz, qəbiləniz (qohumlarınız), qazandığınız mallar, kasad olmasından qorxduğunuz ticarət, xoşunuza gələn məskənlər sizə Allahdan, Onun Peyğəmbərindən və Allah yolunda cihaddan daha əzizdirsə, Allahın əmri (əzabı) gəlincəyə qədər gözləyin. Allah fasiqləri doğru yola yönəltməz! (Tövbə surəsi, 24)

 

 

Mehdi insanların hər şeydən giley etdikləri bir dövrdə zühur edəcək

Əbül Hicaf da Peyğəmbər (s.ə.v)-in üç dəfə belə buyurduğunu rəvayət edir. Hz. Mehdi barəsində müjdələr olsun sizlərə, xalqın dağıldığı və çətinliklərin baş verdiyi zaman hz. Mehdi zühur edəcək. Zülm və giley ilə dolan yer üzünü ədalətlə dolduracaq. Qulların qəlbinə Allaha qulluq etməyi yerləşdirəcək və ədaləti hər kəsi əhatə edəcəkdir. (Bihar-ul Envar, cild. 51, səh. 74)

 

Və yenə peyğəmbər (s.ə.v) belə buyurmuşdur; “O, (hz. Mehdi) zülm və giley ilə dolan yer üzünü ədalətlə dolduracaq”. (Bihar-ul Envar, cild. 51, səh. 66)

A0068

Hədislərdə hz. Mehdinin dünyanın “giley və zülm” ilə dolduğu bir dövrdə zühur edəcəyi bildirilmişdir. Allahın hz. Mehdinin zühurunun əvvəlində yaradacağı çətinlik və sıxıntı mühiti nəticəsində insanlar dərhal hər mövzudan şikayətçi və gileyli olacaqlar; ancaq zühuru ilə birlikdə hz. Mehdi bu vəziyyəti aradan qaldıracaq, Allahın izni ilə bütün insanlara axtardıqları dincliyi, xoşbəxtliyi, nemət və ədaləti təqdim edəcək.

 

Mehdi insanların müxtəlif yerlərə dağıldığı bir dövrdə zühur edəcək

Əbül Hicaf da Peyğəmbər (s.ə.v)-in üç dəfə belə buyurduğunu rəvayət edir. Hz. Mehdi barəsində müjdələr olsun sizlərə, xalqın dağıldığı çətinliklərin baş göstərdiyi dövrdə hz. Mehdi zühur edəcək… (Bihar-ul Envar, cild. 51, səh. 74)

 

Rəvayətdə hz. Mehdinin zühurundan əvvəlki dövrdə “xalqın dağınıq halda olacağı” xəbər verilmişdir. Bu da insanların işləmək, pul qazanmaq kimi müxtəlif məqsədlərlə xarici ölkələrə gedəcəklərini və dağınıq halda olacaqlarını göstərir.

A0074

 

Hz. Mehdi (ə.s) zühur etdiyində əksəriyyət namaz qılmayacaq

Hz. Huzeyfənin izah etdiyinə görə, Rəsulullah belə buyurmuşdur: “Ey Huzeyfə! O gündə (hz. Mehdi (ə.s) zühur etdiyində) onlar Riddə (dindən çıxmaq) üzrə olacaqlar. ŞƏRABIN HALAL OLDUĞUNU ZƏNN EDƏCƏKLƏR VƏ NAMAZ DA QILMAYACAQLAR”

 (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal)         
R0031

 

Hz. Mehdi (ə.s), adam tapa bilməyəcəkləri dövrdə zühur edəcək

Hişam ibn Salim imam Sadiq (ə.s)-ın belə buyurduğunu rəvayət edir: “XALQIN BÜTÜN TƏBƏQƏSİ İQTİDARA ÇATMADIQCA HZ. MEHDİ (Ə.S) ZÜHUR ETMƏYƏCƏK.” Beləcə heç kim “ƏGƏR BİZ İQTİDAR OLUB HÖKUMƏT QURSAYDIQ ƏDALƏTLİ DAVRANARDIQ” deyə bilməyəcək.  (Bihar-ül Envar, 52-ci cild, səh. 244)    

 

Hz. Mehdi (ə.s) zühur etmədən əvvəl onun yaşadığı cəmiyyətdə insanlar özlərini idarə etmələri üçün hər təbəqədən bir çox adamı başlarına lider olaraq keçirmiş, ancaq axtardıqları ədaləti, dincliyi, sağlamlığı, barışı və etibarı cəmiyyətdə təmin edə bilməmiş olacaqlar. Halbuki, hz. Mehdi (ə.s) ilə birlikdə bütün dünyaya Allahın dini və Quran əxlaqı hakim olacaq. Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan sonra heç kim; “əgər biz iqtidar olub hökumət qursaydıq ədalətli davranardıq” iddiasında ola bilməyəcəklər. Hz. Mehdi (ə.s), Allah (c.c.)-ın izniylə Quran əxlaqı və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsiylə hökm edəcək və onun vəsiləsiylə bütün dünyaya din əxlaqının təmin etdiyi ədalət, dinclik, sevgi və mərhəmət ruhu hakim olacaqdır.
R0080