Mehdi insanların hər şeydən giley etdikləri bir dövrdə zühur edəcək

Əbül Hicaf da Peyğəmbər (s.ə.v)-in üç dəfə belə buyurduğunu rəvayət edir. Hz. Mehdi barəsində müjdələr olsun sizlərə, xalqın dağıldığı və çətinliklərin baş verdiyi zaman hz. Mehdi zühur edəcək. Zülm və giley ilə dolan yer üzünü ədalətlə dolduracaq. Qulların qəlbinə Allaha qulluq etməyi yerləşdirəcək və ədaləti hər kəsi əhatə edəcəkdir. (Bihar-ul Envar, cild. 51, səh. 74)

 

Və yenə peyğəmbər (s.ə.v) belə buyurmuşdur; “O, (hz. Mehdi) zülm və giley ilə dolan yer üzünü ədalətlə dolduracaq”. (Bihar-ul Envar, cild. 51, səh. 66)

A0068

Hədislərdə hz. Mehdinin dünyanın “giley və zülm” ilə dolduğu bir dövrdə zühur edəcəyi bildirilmişdir. Allahın hz. Mehdinin zühurunun əvvəlində yaradacağı çətinlik və sıxıntı mühiti nəticəsində insanlar dərhal hər mövzudan şikayətçi və gileyli olacaqlar; ancaq zühuru ilə birlikdə hz. Mehdi bu vəziyyəti aradan qaldıracaq, Allahın izni ilə bütün insanlara axtardıqları dincliyi, xoşbəxtliyi, nemət və ədaləti təqdim edəcək.