Mehdi insanların müxtəlif yerlərə dağıldığı bir dövrdə zühur edəcək

Əbül Hicaf da Peyğəmbər (s.ə.v)-in üç dəfə belə buyurduğunu rəvayət edir. Hz. Mehdi barəsində müjdələr olsun sizlərə, xalqın dağıldığı çətinliklərin baş göstərdiyi dövrdə hz. Mehdi zühur edəcək… (Bihar-ul Envar, cild. 51, səh. 74)

 

Rəvayətdə hz. Mehdinin zühurundan əvvəlki dövrdə “xalqın dağınıq halda olacağı” xəbər verilmişdir. Bu da insanların işləmək, pul qazanmaq kimi müxtəlif məqsədlərlə xarici ölkələrə gedəcəklərini və dağınıq halda olacaqlarını göstərir.

A0074