Hz. Mehdi (ə.s) zühur etdiyində əksəriyyət namaz qılmayacaq

Hz. Huzeyfənin izah etdiyinə görə, Rəsulullah belə buyurmuşdur: “Ey Huzeyfə! O gündə (hz. Mehdi (ə.s) zühur etdiyində) onlar Riddə (dindən çıxmaq) üzrə olacaqlar. ŞƏRABIN HALAL OLDUĞUNU ZƏNN EDƏCƏKLƏR VƏ NAMAZ DA QILMAYACAQLAR”

 (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal)         
R0031