Hz. Mehdi (ə.s) zühur etməsiylə təriqətlərin hamısı ona beyət edəcək

Əbu Səiddən: Həsən ibn Əli əleyhissələm … belə buyurdu:

“… UCA ALLAH ONUN DOĞUMUNU GİZLƏYƏCƏK VƏ ŞƏXSİNİ SAXLAYACAQ. BELƏCƏ O, ZÜHUR ETDİYİNDƏ KİMSƏNİN BEYƏTİ  ONUN BOYNUNDA OLMAYACAQ… ONUN QEYBİNDƏ ALLAH ONUN ÖMRÜNÜ UZADACAQ, SONRA ÖZ QÜDRƏTİ İLƏ ONU QIRX YAŞINDAN DAHA GƏNC GÖRÜNÜŞLÜ OLARAQ  AŞKAR EDƏCƏK VƏ BU,  ALLAHIN HƏR ŞEYƏ QADİR OLDUĞUNUN BİLİNMƏSİ ÜÇÜNDÜR.”   (Kamal-ud Din, 1-ci cild, səh. 315)    

42Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədisi şərifində hz. Mehdi (ə.s)-ın doğumunun gizli olacağını yəni evdə doğulacağını bildirmişdir. Ayrıca hz. Mehdi (ə.s) uzun bir dövr insanların gözündən uzaq bir şəkildə evində yaşayacaq. İnsanların arasına çıxmayacaq. Hz. Mehdi (ə.s) heç bir təriqətə mənsub olmayacaq yəni, zühur etdiyində nə Nəqşibəndi, nə Qadiri, nə də başqa bir təriqətlə əlaqəsi olmayacaq. Əksinə təriqətlərin hamısı ona bağlanacaq və hz. Mehdi (ə.s) bütün təriqətlərin üstündə olacaq. Ayrıca Peyğəmbərimiz (s.ə.v), hz. Mehdi (ə.s)-ın uzun ömürlü olacağını və özü daha yaşlı olmasına baxmayaraq Allahın onu 40 yaşından daha gənc görünüşlü olaraq zühur etdirəcəyini də bildirmişdir.