təfsir

Hörmətli Adnan Oktarın 2 mart 2011-ci il tarixli reportajından Tariq surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. “Səmaya və tariqə and olsun”. Deməli, “tariq” göydə olan bir şeydir. “Tariqin nə olduğunu sənə bildirən nədir?” deyir. Allah yenidən “tariq” sözünə diqqət çəkir. “(Qaranlığı) Dəlib keçən ulduzdur”. Açıq şəkildə başa düşürük ki, mehdiyyətə işarə edir. Dinsizlik və zülmü, dəccaliyyəti dəlib keçən ulduzdur. Onsuz da Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində də eyni ifadələr keçir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) parlaq bir ulduza bənzədir. “Üzərində nəzarətçi-qoruyucu olmayan heç bir nəfs (kəs) yoxdur”. Yəni bu anda da bizim üzərimizdə həm nəzarətçi, həm də qoruyucu olan varlıqlar var. Hamısı o şəkildə yaradılmışdır. Necə ki, beynimizin içindəki ruhu bilməməyimizə baxmayaraq, beynimiz bizi idarə edirsə, beynimizin içindəki ruh bizi idarə edirsə, üzərimizdəki əlavə ruhlar da yenə bizə kömək etmək məqsədiylə Allah tərəfindən yaradılır.

Beynimizin içindəki ruhu görmə imkanımız yoxdur. Hz. Mehdi (ə.s)-ın da üzərində Cəbrail (ə.s) vardır. Onun qoruyucusu Cəbrail (ə.s)-dır, onun yanındadır, görünməzdir. Mikayıl (ə.s) vardır, o da görünməz; İsrafil (ə.s) vardır, görünməz. Ayə həmçinin ona işarə edir. “Qoy insan nədən yaradıldığına bir baxsın!”. İndi bu əmrə görə nədən yaradıldığımızı elektron mikroskopu da daxil olmaqla, hər şeydən istifadə edərək araşdırmalıyıq, ayənin hökmünə görə… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 7 mart 2011-ci il tarixli reportajından Qiyamət surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Qiyamət surəsi. Məkkədə endirilən bu surə 40 ayədən ibarətdir. Şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. “Xeyr, qalxma (qiyamət) gününə and içirəm.” İnsanlar Qiyaməti parçalanma kimi başa düşürlər, qiyamət qalxmaq mənasındadır. Qiyam- ayağa qalxma mənasındadır. “Və yenə xeyr; and içirəm özünü qınayan nəfsə”. İnsanların özlərini tənqid etməyi çox faydalıdır. Çox faydalı, düzgün və uyğun olar. İnsan özünü təriflədikdə, qüsursuz göstərdikdə xəstələnər. Özünü tənqid etsə həm sevimli olar, həm seviləcək bir insan olar, həm də ruhən və cismən sağlam olar.

“İnsan, onun sümüklərini Bizim qətiyyən yığa bilməyəcəyimizi mi güman edir? Bəli; Biz onun barmaq uclarını bərpa etməyə qadirik”. Allah: “İstəsəm, eyni şəkildə yaradaram deyir. “Ancaq insan, önündəki (sonsuz gələcəyi)ni də “fücurla keçirmək istəyir”. “Fücurla keçirmək istəyir deyəndə: Allaha baş qaldırmaqla, fitrət və əxlaqsız davranışlarla keçirmək nəzərdə tutulur. Belə bir şey var deyir. “Ancaq insan, önündəki (sonsuz gələcəyi)ni də “fücurla keçirmək istəyir”. Yəni “sonsuz gələcəyini korlamaq istəyir” deyir. “O: “Qiyamət günü nə vaxt olacaq” deyə soruşar”. Baxın indi axırzamanda ən çox soruşulan suallardan biri də budur. “Amma gözlər bərələ qalacağı, ay qaralacağı”, ayın qaralması iki cür ola bilər. Birincisi, səma tamamilə tüstüylə, tozla… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 17 yanvar 2011-ci il tarixli reportajından Tövbə surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Tövbə surəsi, 24-cü ayə. Şeytandan Allaha sığınıram. “De: “Əgər atalarınız, övladlarınız, bacı/qardaşlarınız, həyat yoldaşlarınız, nəsliniz”, dost ətrafınız “qazandığınız mallar, az gəlir gətirəcəyindən qorxduğunuz alış-verişiniz və bəyəndiyiniz evlər sizə Allahdan, Onun Elçisindən və Onun yolunda cihad etməkdən daha əzizdirsə”, Allahın dinini yaymaqdan, təbliğ etməkdən “daha əzizdirsə, Allahın əmri gəlincəyə qədər gözləyin. Allah, fasiqləri doğru yola yönəltməz”. Bunu Mehdi (ə.s)-a, mehdiyyətə görə şərh etdiyimiz təqdirdə, onun atalarına, övladlarına, bacı-qardaşlarına, həyat yoldaşlarına, yaxın qohumlarına, mallarına, etdiyi alış-verişə əhəmiyyət verməyəcəyini, hər şeydən əvvəl Allahın dininə əhəmiyyət verəcəyini anlayırıq inşaAllah. (85.82 ayənin şərhinin davamı) Deməli, insan atasından ötrü dinini tərk etməməlidir. Övladlarından, qazandığı mallardan, bacı-qardaşlarının və həyat yoldaşlarının mənfəətindən, dostlarının təşviqindən ötrü, facebookda, orada burada etdiyi təbliği, İslam əxlaqını və dini yaymağı tərk etməməlidir. Az gəlir gətirəcəyindən qorxduğu alış-verişdən ötrü, İslam əxlaqını yaymağa çalışsam alış-verişim zəifləyər deyə dini, İslam əxlaqını yaymaqdan imtina etməməlidir. Mənim evim gözəldir, gedib axşama qədər evimdə oturum deyib İslam əxlaqını təbliğ etməkdən imtina etməməlidir. “Sizə Allahdan, Onun Peyğəmbərindən və Allah yolunda cihad etməkdən daha əzizdirsə”, bunlar sizə daha əziz gəlirsə, “Allahdan, Onun Peyğəmbərindən və Allah yolunda cihad etməkdən”, belə ki, İslam əxlaqını yaymaqdan “daha əzizdirsə, Allahın əmri gəlincəyə qədər gözləyin”. “Allah bəlanızı verənə qədər gözləyin” deyir. “Belə ki, bəlanızı verəcəyəm” deyir inşaAllah. Buna görə də biz Allah üçün yaşamalıyıq, inşaAllah. Yalnız Allah üçün, Allah rizası üçün.

1391583660_qurani_kerim_00001

 

Hörmətli Adnan Oktarın 17 yanvar 2011-ci il tarixli reportajından Həcc surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Bismillah, Həcc surəsi, 23-cü ayə. Şeytandan Allaha sığınıram. “Şübhəsiz ki, Allah”, diqqət yetirin: “Allah heç şübhələnməyin” deyir. “Şübhəsiz ki, Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri”, yəni əvvəlcə iman etməli, sonra isə dini səmimi surətdə yaşamalıdır, “ağacları altından çaylar axan Cənnətlərə daxil edəcək, Onlar orada qızıl bilərziklərlə və incilərlə bəzədiləcək, libasları da ipəkdən olacaqdır”. Deməli, Allah qəlbimizdə qızıla, inciyə və ipəyə qarşı bir sevgi yaratmışdır. Həqiqətən də insanlar ipəyə baxdıqları zaman, o çox xoşlarına gəlir. Xanımlar incini həddən artıq sevirlər. İnci həqiqətən də qadına yaraşan bir zinətdir. Özünə halal olan adamın yanında, inci ilə bəzənmiş halda duran bir qadın olduqca gözəldir. Məsələn, qızıl bilərzik, qızıl qadına həqiqətən də çox yaraşır. Özünə halal olan adamın yanında qızıllarla və incilərlə bəzənmiş bir qadın heyrətamiz dərəcədə gözəl olur inşaAllah. “Beləcə, Biz Quranı açıq-aydın ayələr kimi nazil etdik. Allah dilədiyi kəsi doğru yola yönəldir”. Allah istədiyi kəsi doğru yola yönəldir deyir.

images (2)

 

Hörmətli Adnan Oktarın 17 yanvar 2011-ci il tarixli reportajından Hud surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Ya Allah, Bismillah. Hud surəsinin 109-cu ayəsi. Şeytandan Allaha sığınıram. “Artıq Onların nəyə ibadət etdiklərinə şübhə etmə. Əvvəllər ataları necə ibadət edirdilərsə bunlar da ancaq belə ibadət edirlər. Şübhəsiz ki, Biz onların cəzasını əskiltmədən tam verəcəyik”. Daha əvvəl də izah etmişdim, bu ayə həmçinin darvinistlərə də işarə edir. Lakin Allah müsəlmanlara: “Şübhəyə qapılmayın” deyir. Daha əvvəllər atalarına necə ibadət edirdilərsə, onlar da eyni şeyi edirlər deyir, inşaAllah. “Xalqı islah edən kimsələr olduğu halda, sənin Rəbbin o ölkələri haqsız yerə məhv etməz”. Bu ayənin əbcədi 2020-ci ili verir, maşaAllah.

qurani-kərim