Hörmətli Adnan Oktarın 28 dekabr 2010-ci il tarixli reportajından Fussilət surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Fussilət surəsi, 36-cı ayə. Şeytandan Allaha sığınıram. “Əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə gəlsə”, yəni şeytanın adamlarından, şeytana itaət edənlərdən, şeytanın əmrinə tabe olanlardan, şeytana gizli və ya açıq şəkildə xidmət edənlərdən, iblisat və iblisundan vəsvəsə gəlsə, cahil insanlar internetdə, radioda, televiziyada, hər hansısa bir yerdən sənə bir vəsvəsə versə, müsəlmanların arasını vurmağa, müsəlmanların Türk-İslam Birliyi düşüncələrini, İslam Birliyini, sevgini, sülhü, qardaşlığı, məhəbbəti yox etməyə çalışsalar, müsəlmanların arasında başı açıq, başı örtülü deyə fitnə çıxarıb, eləcə də, şiə-sünni ayrı-seçkiliyi apararaq onları bir-birinə qırdırmağa çalışsalar, bir sözlə, “əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə gəlsə, Allaha sığın. Çünki O, Eşidəndir, Biləndir”, İnşaAllah. Əlbəttə ki, biz burada adı çəkilən kəsləri tənzih edirik. İzah etdiyimiz bütün şeylərdə adı çəkilən kəsləri tənzih edirik. Lakin bu Quranın açıq bir hökmüdür. Biz bu hökmə tam şəkildə riayət etməliyik inşaAllah.

qurani-kərim