Hörmətli Adnan Oktarın 17 yanvar 2011-ci il tarixli reportajından Həcc surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Bismillah, Həcc surəsi, 23-cü ayə. Şeytandan Allaha sığınıram. “Şübhəsiz ki, Allah”, diqqət yetirin: “Allah heç şübhələnməyin” deyir. “Şübhəsiz ki, Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri”, yəni əvvəlcə iman etməli, sonra isə dini səmimi surətdə yaşamalıdır, “ağacları altından çaylar axan Cənnətlərə daxil edəcək, Onlar orada qızıl bilərziklərlə və incilərlə bəzədiləcək, libasları da ipəkdən olacaqdır”. Deməli, Allah qəlbimizdə qızıla, inciyə və ipəyə qarşı bir sevgi yaratmışdır. Həqiqətən də insanlar ipəyə baxdıqları zaman, o çox xoşlarına gəlir. Xanımlar incini həddən artıq sevirlər. İnci həqiqətən də qadına yaraşan bir zinətdir. Özünə halal olan adamın yanında, inci ilə bəzənmiş halda duran bir qadın olduqca gözəldir. Məsələn, qızıl bilərzik, qızıl qadına həqiqətən də çox yaraşır. Özünə halal olan adamın yanında qızıllarla və incilərlə bəzənmiş bir qadın heyrətamiz dərəcədə gözəl olur inşaAllah. “Beləcə, Biz Quranı açıq-aydın ayələr kimi nazil etdik. Allah dilədiyi kəsi doğru yola yönəldir”. Allah istədiyi kəsi doğru yola yönəldir deyir.

images (2)