Hörmətli Adnan Oktarın 22 avqust 2011-ci il tarixli reportajından Rad surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Rad surəsi. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Şeytandan Allaha sığınıram. 1-ci ayə. “Əlif, Ləm, Mim, Ra”. Kim bilir bu hurufu mukatta nələrə işarə edir. “Bunlar Kitabın ayələridir. Rəbbindən sənə nazil edilən həqiqətdir, lakin insanların əksəriyyəti iman etməz”. Allah belə yaratmışdır. İnsanların əksəriyyəti iman etmir, dəccala tabe olacaq şəkildə yaradılır. 2-ci ayə. “Gördüyünüz göyləri dirəksiz yüksəldən”, belə ki, buludlar aşağı enmir, “sonra da Ərşə ucalan, Günəş ilə Aya boyun əydirən Allahdır, hər biri müəyyən vaxta qədər hərəkət edir”, belə ki, 1545-ci ilə qədər inşaAllah. “O, işləri yoluna qoyur və ayələrini belə bir-bir izah edir. Ola bilsin ki, Rəbbinizlə qarşılaşacağınıza yəqinliklə inanasınız. 3-cü ayə. “Yeri döşəyən, orada möhkəm dağlar, çaylar yaradan və bütün məhsullardan cüt-cüt yaradan da Odur”. Məsələn, Allahın cüt-cüt yaratması çox böyük bir möcüzədir. Bitkiləri də erkək və dişi olaraq yaradır. Həmçinin insanları və heyvanları da. “O, gündüzü gecə ilə örtüb bürüyür. Həqiqətən də, bunda dərin düşünən adamlar üçün dəlillər vardır”. Quran bizdən həmişə düşünməyimizi istəyir. Yeri, göyü, küçələri, bir sözlə, hər bir yeri araşdırmağımızı istəyir. İnsan bədənini, canlıları, məsələn, ulduzları… Bunu necə etməliyik?. Bunun üçün nəhəng teleskoplar lazımdır. İnsan bədənini necə araşdırcağıq?. Yenə eyni şəkildə bizə elektron mikroskop lazımdır, eləcə də, Allah: “Hamısında dəlillər vardır, bunlara baxın” deyir.

quran3