İmam Rəbbani

İmam Rəbbani və Mehdi (ə.s)-ın çıxış tarixi

İmam Rəbbani hz. Mehdi (ə.s)-ın, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından 1000 (min) il keçəndən sonra, “min illə ikinci min il arasında” gələcəyini bildirmişdir:

“Ancaq gözlənilən budur ki, aradan min il keçdikdən sonra bu gizli dövlət təcid edilsin (yenilənsin). Ona bir üstünlük verilib suyu tapması, artırıla… Beləcə kəmalatın (fəzilətlərin, mükəmməlliklərin) əsli zühur edib onun zillətini örtsün və uca bağlılığa dəyər verən hz. Mehdi gəlsin. Allah ondan razı olsun.” (Məktubat – i Rəbbani, 1/569)

 

“Şəriətin xüsusiyyətlərinin qəbul edilməsi, milləti təcdidi (yenilənməsi) bu ikinci min ildədir. Bu iddianın doğruluğuna ədalətli şahid, hz. İsa (ə.s)-ın və hz. Mehdi (ə.s)-ın bu min ildə olmaqlarıdır.” (Məktubatı Rəbbani, 1/ 611)

 

Rəsulullah (s.ə.v)-in ümmətinin arasından çıxanlar çox kamildirlər. Yəni Rəsulullah (s.ə.v)-in irtihal üzərindən (vəfatından) min il keçəndən sonra az olsalar da, onların çox kamallı olmaları, şəriətin gücləndirilməsi, yetərli və tam şəkildə ortaya çıxarılması üçündür. Aradan min il keçdikdən sonra, hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişi də buna görədir. Onun mübarək kudumünü (gəlişini), Hatemür-rəsul Rəsulullah (s.ə.v) müjdələmişdir. İsa (ə.s) da aradan min il keçdikdən sonra nüzul edəcək. (Mektubat-i Rabbani, 1/ 440)

 

vesileolduklari10Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-in vəfatından min il keçəndən sonra ikinci min ilinə girilər. İmam Rəbbani həzrətlərinin yuxarıdakı şərhinə görə, hz. İsa (ə.s) və… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın İmam Rəbbani tərəfindən bildirilən yeni bir əlaməti daha reallaşdı

Mükərrər olaraq ŞƏRQ TƏRƏFİNDƏ DOĞAN AMUDƏİ-NURANİDƏN  (nurlu sütundan) soruşursunuz.

Biləsən ki, səhabələrin verdiyi xəbərə görə, Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) belə buyurmuşdur:

“Vəd edilən Mehdinin zühur müqəddimələri olan Abbasi Məlik Xorasana çatdığı zaman ŞƏRQ TƏRƏFİNDƏ İKİ DİŞLİ (1) MÜNƏVVƏR (2) BİR BUYNUZ (3) ÇIXAR.”

 

Bu rəvayətin edildiyi haşiyədə yazıldığına görə, o sütunun iki başı var idi.

Bu sütunun ilk doğuşu Nuh (ə.s) qövmünün həlakı zamanında oldu. Eyni şey İbrahim (ə.s) peyğəmbəri alova atdıqları zamanda da doğuldu. Fironun və onun qövmünün zamanında belə doğuldu.

Bir də, Yəhya (ə.s) peyğəmbərin qətlə yetirildiyi zaman doğuldu.

Hər kim onu ​​görsə, fitnələrin şərindən Allaha sığınsın.

Şərq tərəfində meydana gələn o işıq; əvvəllər nurlu bir sütun halında idi. Sonra ona bir əyrilik gəldi; buynuz şəklini aldı.

Ehtimaldır ki, onun üçün:

– “iki başlı” adının verilməsi bu xüsusiyyətinə görə ola bilər: Hər iki tərəfində də bir incəlik olub dişə bənzəyərlər, bunun üçün hər iki tərəfdə baş etibardır. Necə ki, bir süngünün də hər iki tərəfi incəlik daşısa, onun üçün də:

“İki başlı” təbirini istifadə edərdilər.

Qardaşım Şeyx Məhəmməd Tahir Bedahşi Confordan gəldi. Belə izah edir:

-O sütunun üst tərəfində də iki başı var; iki dişə… ardı...

 

İmam Rəbbani həzrətləri Məktubatında hz. Mehdi (ə.s)-ın öz dövründə zühur etmədiyini bildirmişdir. Bunun sübutu olaraq da iki əhəmiyyətli dəlil təqdim etmişdir.

• Bu dəlillərdən birincisi hz. Mehdi (ə.s)-ın əsrin əvvəlində zühur edəcək olması şərtidir.

• İkincisi isə bu zühurun Peyğəmbərimiz (s.ə.v)in bildirdiyi əlamətlərin ardarda gəlişiylə birlikdə olmasıdır.

 

İmam Rəbbani həzrətlərinin 381-ci  ktubdakı ifadəsi:

 

Halbuki bu doğuş, MEHDİNİN ZÜHURU ZAMANINDA OLACAQ ZÜHUR DEYİL. Çünki, ONUN ZÜHURU, YÜZİLLİYİN ƏVVƏLƏRİNDƏ OLACAQ. BU ANDA BELƏ, YÜZİLLİYİN ƏVVƏLƏRİNDƏN, ON SƏKKİZ İL KEÇMİŞDİR.

 

İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184

• İmam Rəbbani bəhs olunan mövzuda hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri əsrin əvvəlində çıxacağını ifadə edir.

 

• Ancaq Rəbbani dövründə; hicri əsrin əvvəlindən etibarən 18 il keçmiş olmasına baxmayaraq, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur etdiyini göstərən əlamətlərin heç biri reallaşmamışdır.

 

Bu da o dövrdə hz. Mehdi (ə.s)-ın… ardı...

 

İmam Rəbbani həzrətləri hz. Mehdinin zühurundan əvvəl bir çox əlamətin reallaşacağını bildirmiş və bu əlamətləri də möcüzə hallar kimi xarakterizə etmişdir:

 

MEHDİNİN ZÜHURU YAXINDADIR. ONUN ZÜHURU ZAMANI, YÜZ (ƏSR) BAŞINA GƏLƏNƏ QƏDƏR NƏ QƏDƏR MEBDELƏR (BAŞLANĞIC ƏLAMƏTLƏRİ) VƏ MÜQƏDDİMƏLƏR (ÖN ƏLAMƏTLƏR) ZÜHUR EDƏCƏK…. 

MEHDİ DAHA BÖYÜKDÜR. Bu səbəbdən, İslama və müsəlmanlara böyük güc gələcəkdir. Onun vəlayətinin zahiridaxili böyük qənaəti vardır. Bir çox möcüzə halların və kəramətlərin sahibi olacaq. ONUN DÖVRÜNDƏ, BİR ÇOX HEYRƏT YARADAN HALLAR BAŞ VERƏCƏK…. Onun cismən zühurundan əvvəl, MÖCÜZƏ HALLAR BAŞ VERƏCƏK.  İmamı Rəbbani, Məktubatı Rəbbani, 2-ci cild, 381. Məktub, səh. 1184-1186)

 

İmam Rəbbani həzrətlərinin bildirdiyi bu möcüzə hadisələrin hamısı hicri 1400-cü ildən başlayaraq dövrümüzə qədərki 30 illik müddətdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in izahıyla möcüzəvi şəkildə təsbeh dənələri kimi bir-birini izləyərək reallaşmışdır.

 

Allah Elçisi sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu: “… köhnəlmiş ipi qopan bir boyunbağının dənələri kimi bir-birinin ardınca gələn əlamətləri gözləsinlər.”

Əbu Hureyre radıyallahu anh. Tirmizi.

 

Qiyamət əlamətləri bir-birini izləyərək baş verəcək. Bir silsilə muncuqların ard-arda qopması kimi.  (ramıq-Əl Ehadis, 277/6; Camiü’s-Sagir, 3/167)

 

(Digər hədislər üçün baxın. <http://www.hazretimehdi.com/cikis.php>)

 

Aşağıda yalnız az… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından 1000 il sonra gözlənilir

İmam Rəbbani həzrətləri Məktubati-Rəbbani adlı əsərində 261-ci məktubda hz. Mehdi (ə.s)-ın, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından 1000 (min) il keçdikdən sonra, “min ilə ikinci min il arasında” gələcəyini bildirir:

Rabbani

(İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 1-ci cild, 261. Mektub, səh. 628)

 

Burada imam Rəbbani çox açıq və aydın bir şəkildə öz vəfatından sonra deyil, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in irtihalından, yəni vəfatından sonra deyir. Bu ifadə əhəmiyyətlidir, çünki bəzi insanlar imam Rəbbani həzrətlərinin heç bir şərhə məhəl qoymayacaq qədər dəqiq olan “yəni Rəsulullah əfəndimizin irtihalından (vəfat etməsindən) etibarən” ifadəsini “imam Rəbbaninin vəfatından sonra” şəklində səhv şərh edir.

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan narahat olan haqqında danışılan kəslər özlərinə görə hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışını mümkün qədər irəlidəki illərə təxirə salmağa və bu şəkildə də öz ağıllarına görə 500-600 il qazanmağa çalışırlar.

 

Halbuki, imam Rəbbani həzrətlərinin yuxarıdakı şərhlərinə görə, inşaAllah hz. İsa (ə.s) və hz. Mehdi (ə.s), bu min ilə ikinci min il arasında gələcəklər. (yəni hicri 1400-cü illərdə.) Ümmətin ömrü Rəsulullah (s.ə.v)-dən intiqal edən (nəql edilən) rəvayətlərə görə hicri 1500-cü ili keçməyəcək.


bis susleme5

Ətraflı məlumat üçün baxın:

 

 

HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ZÜHURUNUN GUYA BİR SONRAKİ ƏSRƏ QALDIĞI

YƏNİ ÖZÜNÜN HİCRİ 1400-CÜ İLDƏ ZÜHUR ETMƏYƏCƏYİ İDDİASINDA OLANLARA CAVABLAR