Hz.Mehdi (ə.s) da imam Rəbbani həzrətlərindən təxminən 400 il sonra gələcəkdir

Bəziləri hz.Mehdi (ə.s)-ın İmam Rəbbani həzrətlərindən təxminən 400 il sonra gəlməsini, İmam Rəbbaninin dəyərinin azalması ilə əlaqələndirirlər və hz.Mehdi  (ə.s)-ın İmam Rəbbanidən 1000 il sonra gəlməyini iddia edirlər. Halbuki Hz.Mehdi (ə.s)-ın İmam Rəbbani Həzrətlərindən təxminən 400 il sonra gəlməsi, Rəbbani həzrətlərinin dəyərini, qiymətini azaldacaq bir səbəb deyil. Allah,

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i böyük iradəyə sahib olan peyğəmbər hzsa (ə.s)-dan yalnız 571 il sonra göndərmişdir. hzsa (ə.s)-dən qısa bir müddət sonra, yeni bir şəriət və kitabla hz.Məhəmməd (s.ə.v) gəlmişdir. Yəni iki böyük peyğəmbər arasında 571 il vardır. Hz.Mehdi (ə.s) da İmam Rəbbani Həzrətlərindən təxminən 400 il sonra gələcəkdir. Onsuz da bunu İmam Rəbbani Həzrətləri özü şəxsən açıqlamışdır, yəni Hz.Mehdi (ə.s)-ın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından 1000 il keçdikdən sonra gələcəyini söyləmişdir:

 120

        Bu ümmətin axırları İKİNCİ MİN İLİN ƏVVƏLİNDƏ başlayar. YƏNİ RƏSULULLAH ƏFƏNDİMİZİN VƏFATINDAN SONRA…  Şəriətin təsdiq xüsusiyyətləri, millətin yenilənməsi (yəni Quran əxlaqının tam olaraq tətbiq olunması və islam aləminin yenilənməsi) BU İKİNCİ MİN İLDƏ OLACAQ. BU İDDİANIN DOĞRULUĞUNA, İSANIN, MEHDİNİN BU MİN İL İÇİNDƏ (YƏNİ PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V-İN ) VƏFATINDAN SONRAKI MİN İL ƏRZİNDƏ) GƏLİŞİNƏ ŞAHİD OLACAQSINIZ. (Mektubatı Rəbbani, səh. 261)

 120

Burada İmam Rəbbani çox açıq və aydın şəkildə ÖZ VƏFATINDAN SONRA DEYİL, PEYĞƏMBƏR ƏFƏNDİMİZ (S.Ə.V)-İN VƏFATINDAN SONRA deyir.

 

İmam Rəbbani Həzrətlərinin də söylədiyi kimi, İslam aləminin sonu ikinci min ilin əvvəlində başlayar və İmam Rəbbani Həzrətləri də, hz.İsa (ə.s) da, hz.Mehdi (ə.s) da Peyğəmbərimiz (s.ə.v) –in vəfatının ardından ikinci min ildə olacaqlar.