“Mürşid şeyx Seyid Məhəmməd Rəşid həzrətləri belə buyurur: Dövrümüzə görə Nəqşibəndi təriqətindən başqa bütün təriqətlər həmişə müvəqqəti olmuşdur, daimi olmamışdır, yəni zamanla yox olub gedir. Yalnız, Nəqşibəndi qalmış və davam edəcək. İmam Rəbbani buyurdu: NƏQŞİBƏNDİ TƏRİQƏTİ DƏ HZ. MEHDİYƏ QƏDƏR DAVAM EDƏCƏK, ONA ÇATACAQ, GERİ QALAN TƏRİQƏTLƏR YOX OLUB GEDƏCƏK. TƏK NƏQŞİBƏND QALACAQ, HZ. MEHDİNİN ƏLİNƏ KEÇƏCƏK VƏ DAVAM EDƏCƏK.”

 

(Şeyh Seyyid Muhammed Raşid, Sohbetler, səh. 52, İkinci Baskı, Mesut Matbaası, Afyon; Seyyid Abdülhakim El-Hüseyni, Sohbetler, səh. 54, Menzil Yayınları, 2000-İstanbul)

1b5809352ac16e052c710c0eecd654d3