əbcəd

Adnan Oktarın 5 Fevral 2011 Kocaeli Tv aba tv-dəki söhbətindən

ADNAN OKTAR : Bismillah Zumər surəsi, şeytandan Allaha sığınıram. 22-ci ayə “Allah, kimin sinəsini İslama açmışsa, artıq o, Rəbbindən bir nur üzərinədir, (elə) deyilmi?” şəddəsiz 1990, şəddəli 2022 tarixini verir.

images

 

Hörmətli Adnan Oktarın 13 oktyabr 2012-ci il tarixli söhbətindən Axırzamana aid bəzi əbcəd hesabları ilə əlaqədar şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Bədiüzzamanın xas tələbələrindən olan Əhməd Feyzi Ağanın Axırzamanla əlaqədar nələr bildirdiyinə bir baxın. Hanı qardaşımız bizdən: “Hocam bu məlumatlar haradan gəlir?” deyə soruşmuşdu.

Tövbə surəsi, 32-ci ayə. Bədiüzzaman bu şərhi kitabına əlavə etdirir. Şeytandan Allaha sığınıram. “Onlar Allahın nurunu ağızları ilə söndürmək istəyirlər”. Tövbə surəsi, 32-ci ayə. Danışaraq, yazaraq. Həmin yazını başqalarının oxuması da, yenə ağızlarıyla söndürməyə çalışmaları deməkdir. “Halbuki, kafirlər istəməsə də”, küfr əhli istəməsə də, “Allah, Öz nurunu tamamlamaqdan başqa bir şey istəmir”. Əhməd Feyzi Ağa bunun əbcədini hesablamış, Bədiüzzaman isə bunu Risalə-i Nura əlavə etmişdir. Əbcədi 2002-ci ili verir.

Yenə Əraf surəsi, 56-ci ayə. Əhməd Feyzi Ağa əbcəd hesabıyla, cifr elmiylə bir çıxarış təqdim edir inşaAllah. Əraf surəsi, 56-cı ayə. Şeytandan Allaha sığınıram. “…Həqiqətən, Allahın mərhəməti yaxşılıq edənlərə çox yaxındır”. Əbcədi 1994-cü ildir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın, mehdiyyətin ağır illəridir inşaAllah.

Tövbə surəsi, 33-cü ayə. Əhməd Feyzi Ağabəy söyləyir, Bədiüzzaman da bunu Risalə-i Nura əlavə etdirir. Şeytandan Allaha sığınıram. “Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, İslamı bütün dinlərdən üstün etmək üçün Öz Elçisini doğru yol göstəricisi və haqq din ilə göndərən… ardı...

 

 

              ÇÖKƏN ZÜLMƏTIN ŞƏRİNDƏN… (FƏLƏQ SURƏSİ, 3)

MİLADİ: 1971

                     (1971-ci ildə terror və anarxiya hadisələri başladı.)

 

SİZİN XOŞUNUZA GƏLMƏSƏ DƏ, CİHAD SİZƏ VACİB EDİLDİ. OLA BİLSİN Kİ, SEVMƏDİYİNİZ BİR ŞEY SİZİN ÜÇÜN XEYİRLİ, SEVDİYİNİZ BİR ŞEY İSƏ SİZİN ÜÇÜN ZƏRƏRLI OLSUN. ALLAH BİLİR, SİZ İSƏ BUNU BİLMİRSİNİZ. (BƏQƏRƏ SURƏ, 216)

MİLADİ: 2010-2050

(Əhməd Feyzi Qul “Maidet-ül Quran və Hazinet-ül Bürhan” adlı əsərində 2050 tarixini İslam əxlaqının hakimiyyətinin yüksək mərhələyə və kamala çatdığı tarix kimi ifadə edir)

 

 12

Onlar orada Öz tərəfimizdən mərhəmət bəxş etdiyimiz və elm öyrətdiyimiz (ledün elmi) qullarımızdan birinə rast… ardı...

 

  ”Ən ‘üstün və açıq-aşkar’ dəlil (hüccət) Allahındır. ….”

De: “Tutarlı dəlillər Allaha məxsusdur. Əgər O istəsəydi, sizin hamınızı doğru yola yönəldərdi”.  (Ənam surəsi, 149)

 

Ərəbcə Oxunuşu:

 

Qul fe lilləhil huccetul baligah (baligatu), fe lev şae le hedakum ecmain(ecmaine).

… “ƏN ‘ÜSTÜN VƏ AÇIQ-AŞKAR’ DƏLİL (HÜCCƏT) ALLAHINDIR …

sqr05eft0

 

lilləhil huccetul baligah (baligatu)

126 + 445 + 1433 = 2004 (Şəddəli)

 

baligah(baligatu)= ən üstün, ən qüvvətli, qəti olan 1433 = 2012

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın adlarından biri də HÜCCƏTDİR.