O zaman Musa öz xalqı üçün su istədikdə Biz: “Əsanla daşa vur!” – dedik. Daşdan on iki çeşmə qaynayıb çıxdı. Hər qəbilə su içəcəyi yeri tanıdı. Onlara dedik: “Allahın sizə verdiyi ruzidən yeyin-için və yer üzündə fəsad yayıb qarışıqlıq törətməyin!”

(Bəqərə Surəsi, 60)

 

“Əsanla daşa vur!”

idrib bi asakəl hacər (hacərə)

Şəddəsiz: 1428/2007

clip_image002