Təkvir surəsinin 18-ci ayəsinin əbcəd hesabı 2009-cu ili verir

VƏ AÇILMAQDA OLAN SƏHƏRƏ! (TƏKVİR SURƏSİ, 18)

Ərəbcəsi: “Vəs subhi izə tənəffəs (tənəffəsə)”

Şəddəsiz = 1429 (hicri) = 2009 (miladi)

73e056f3e7f76df1de34aa0c11e5a67e