”Ən ‘üstün və açıq-aşkar’ dəlil (hüccət) Allahındır. ….”

De: “Tutarlı dəlillər Allaha məxsusdur. Əgər O istəsəydi, sizin hamınızı doğru yola yönəldərdi”.  (Ənam surəsi, 149)

 

Ərəbcə Oxunuşu:

 

Qul fe lilləhil huccetul baligah (baligatu), fe lev şae le hedakum ecmain(ecmaine).

… “ƏN ‘ÜSTÜN VƏ AÇIQ-AŞKAR’ DƏLİL (HÜCCƏT) ALLAHINDIR …

sqr05eft0

 

lilləhil huccetul baligah (baligatu)

126 + 445 + 1433 = 2004 (Şəddəli)

 

baligah(baligatu)= ən üstün, ən qüvvətli, qəti olan 1433 = 2012

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın adlarından biri də HÜCCƏTDİR.