“Qaralmaqda olan gecəyə, andolsun.” (Təkvir surəsi,17)

Ərəbcəsi:“Vəl ləyli iza as as(as asə).”

1099-cu il, I Xaçlı səfərinin (1096-1099) sonunda Xaçpərəstlərin Qüdsü ələ keçirdikləri və bütün şəhər əhalisini qılıncdan keçirtdikləri tarixdir.

Və   əlləyli  iza   as asə

6  + 131 + 702 + 260 = 1099 (şəddəli)

blue-12