ÇÖKƏN ZÜLMƏTIN ŞƏRİNDƏN… (FƏLƏQ SURƏSİ, 3)


MİLADİ: 1971

                     (1971-ci ildə terror və anarxiya hadisələri başladı.)

 

SİZİN XOŞUNUZA GƏLMƏSƏ DƏ, CİHAD SİZƏ VACİB EDİLDİ. OLA BİLSİN Kİ, SEVMƏDİYİNİZ BİR ŞEY SİZİN ÜÇÜN XEYİRLİ, SEVDİYİNİZ BİR ŞEY İSƏ SİZİN ÜÇÜN ZƏRƏRLI OLSUN. ALLAH BİLİR, SİZ İSƏ BUNU BİLMİRSİNİZ. (BƏQƏRƏ SURƏ, 216)


MİLADİ: 2010-2050

(Əhməd Feyzi Qul “Maidet-ül Quran və Hazinet-ül Bürhan” adlı əsərində 2050 tarixini İslam əxlaqının hakimiyyətinin yüksək mərhələyə və kamala çatdığı tarix kimi ifadə edir)

 

 12

Onlar orada Öz tərəfimizdən mərhəmət bəxş etdiyimiz və elm öyrətdiyimiz (ledün elmi) qullarımızdan birinə rast gəldilər. (Kəhf surəsi, 65)

HİCRİ : 1430-1431

MİLADİ : 2009-2010

 

Səni də aləmlərə ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik. (Ənbiya surəsi, 107)


HİCRİ: 1430-1431

 

Körpə dil açıb dedi: “Həqiqətən də, mən Allahın quluyam! O mənə Kitab verdi və məni peyğəmbər etdi. (Məryəm surəsi, 30)

HİCRİ: 1410-1412-1462

 
Və Rəbbinin nemətindən danış. (ədDuha surəsi, 11)


HİCRİ: 1376

MİLADİ: 1956

 

 Elə bir bəladan qorxun ki, o, sizlərdən təkcə zalım olanlara üz verməz (hamınızı bürüyər). Bilin ki, Allah şiddətli cəza verəndir. (Ənfal surəsi, 25)

 

MİLADİ: 1913

                                        1. DÜNYA MÜHARİBƏSİNİN ƏVVƏLİ

O quşlar ki, onların üstünə odda bişmiş bərk gildən daşlar yağdırdı. (Fil surəsi, 4)


HİCRİ: 1359

MİLADİ: 1940

2. DÜNYA MÜHARİBƏSİ