Peyğəmbərlər tarixi

 

PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN QURMUŞ OLDUĞU TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ KƏŞFİYYAT SİSTEMİ

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) o cihad dövründə, fəaliyyət dövründə, səhabələrini hər zaman təmkinli olmaları, ağızlarının möhkəm olması üçün tənbeh edərmiş. Özü də fəaliyyətlərini həmişə gizli şəkildə icra edərmiş.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) özünə düşmən qəbilələrdən müsəlmanlığı seçən bəzi kəslərin dini inanclarını gizli tutmasını istəyərmiş. “Yəni müsəlman olduğunu hiss etdirmə” deyərmiş. Əgər zalım bir qövm içindən gəldisə, çünki ondan sonra geri dönəcəyi üçün “Əsla hiss etdirmə” deyərmiş.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) əleyhinə göstərilən fəaliyyətləri, xəyanətləri, hücum hazırlıqlarını, düşmən qərargahındakı əsgər sayını bu şəkildə öyrənə bilirmiş. Yəni o, müsəlman olanlar heç bildirmir. Öz qövmlərinə qayıdırlar. Oradakı bütün məlumatı Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə bildirirmişlər. Halal olsun onlara da maşaAllah.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in səhabələrində gizli müsəlmanlardan ibarət olan bir birlik varmış. Heç biri müsəlman olduğunu hiss etdirmir. Yəni o dövrün milli kəşfiyyatı kimi. Kəşfiyyatla vəzifəlidirlər. Yəni xristiandırsa, onların içində xristian kimi görünür. Orada keşiş cübbəsi geyir, özünü hiss etdirmir.

“Hz. Məhəmməd (s.ə.v)-in əmisi Abbas Əbdülmüttəlib müsəlmanlığı qəbul etdi, ancaq bunu gizlətdi. Bunu hz. Məhəmməd istədi”. Gizləməsini. “Çünki istədi ki, Məkkənin zəngin bir taciri olan əmisi Abbas Məkkədə nələrin baş verdiyini özünə çatdırsın”.

“Hz. Məhəmməd (s.ə.v)-in kəşfiyyat üsullarından biri də təqib idi”. Yəni texniki təqib. “Bunun üçün ən güvəndiyi səhabə Buseybəsəni vəzifələndirdi. Buseybəsənin… ardı...

 

 

KÜFRÜN GÜCƏ OLAN HEYRANLIĞI HAQQINDA QURANDAN İZAHLAR

 

O dövrdə bütlər dövlətin birliyini təmsil edirdi. Yəni dövlət xalqı o bütlərin ətrafında yığırdı. Yəni klub kimi. O bütə inandıqlarından deyil, amma klub kimi. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) zamanında da 4 məşhur büt vardı. Onlar dövlətin rəsmi bütləri idi. Yəni dövlətin dəstəklədiyi bütlər idi. O bütü müdafiə edənlər dövləti də müdafiə etmiş olurdular. Yəni dövlət bərabərdir büt, büt bərabərdir dövlət idi. Dövlətlə birlikdə idi.

Müasir dövlətlərin də hər zaman bir bütə ehtiyacı olur. Onlar müxtəlif bütlər meydana gətirərlər, bəzi ölkələrdə xalq o bütlərin ətrafında toplanar. Yəni o dövlətə birlik hissi verər, birlik duyğusunu gücləndirər. Yəni insanların ətrafında toplanması lazım olan bir şey. Birbaşa dinsiz bir cəmiyyət, lakin müşrik bir cəmiyyət, amma bir inanca da sahib olmalıdır, bir fəlsəfə olmalıdır. Onun ətrafında klub kimi toplanırlar. “Sən hansı bütə tapınırsan?” -deyir, söyləyir, o biri də soruşur “hansı bütə tapınırsan?” O da eyni bütə tapındığını söyləyir, elə isə həmyerlilik əlaqəsi kimi bir şey olur. O, parol kimi dostluq və zəmanət olmuş olur.

Beləcə o bütə tapınmayanlar da dövlətə üsyan edənlər olmuş olur. Dövləti tanımayanlar olmuş olur. Büt əgər təkcə olsa, onlar üçün dəyərsiz olar. Birbaşa daşdan büt olsa heç veclərinə almazlar. Amma büt dövləti təmsil… ardı...

 

 

1400 İL ƏVVƏL QURANDA ÜRƏK MASAJINA İŞARƏ

 

(Bəqərə surəsi, 72-73) “O zaman siz bir nəfəri öldürmüşdünüz və onun qatili barəsində mübahisə edirdiniz. Allah isə sizin gizlətdiklərinizi aşkara çıxarar”. Ölü danışmalıdır, kimin öldürdüyü bəlli deyil. “Biz dedik: “İnəyin bir parçasını ona (ölüyə) vurun!” Allah ölüləri bu cür dirildir və Öz ayələrini sizə göstərir ki, bəlkə anlayasınız”.

Müasir tibbdə də ürək dayandığında ürək masajı edilir, əgər canlanmazsa, ürəyin üstünə güclü şəkildə vurulur. Yumruq tərzində. Ürək o zaman birdən işə başlayır. Quran ayəsi 1400 il əvvəl bu yeni olan elmi həqiqəti bildirir.

 

FİRON DÖVRÜNDƏ HƏR ŞEYİ HATHORUN ETDİYİNƏ İNANIRDILAR

Fironun sülaləsində Marfan sindromu vardı. Ayaq barmaqları çox uzun, əl barmaqları çox uzun, patoloji, başının forması da bir qəribə idi. Marfan sindromunda ürək narahatçılığı da olur, bir çox narahatlıqlar var. Lakin hz. Musa (ə.s)-ı suyun içində tapdıqda çox sağlam və xeyli də gözəl olduğunu görürlər. Bütləri Hathorun onlara göndərdiyinə inanırlar. Çox sevinirlər, sandıq içində olduğu üçün heyrətlənirlər. Çünki, heç kim uşağını Nilə atmaz. Əlbəttə, uşaq Fironun ailəsinin olduğu yerə gəlir. Tam sarayın sahilinə gəlir. O zaman tam qənaətə gəlirlər ki, Hathor göndərdi. Allah bilmədilər deyir, halbuki o, onlar üçün bir bəla olaraq gəldi deyir. Mənə də düşmən, ona da düşmən olan… ardı...

 

 

İBRAHİM ZƏNGİN İDİ. ALLAH QURANDA HZ. İBRAHİMİ ZƏNGİN ETDİYİNİ BİLDİRMİŞDİR. EYNİ MƏLUMAT TÖVRATDA DA KEÇİR

 

Hz. İbrahim (ə.s) çox zəngin idi. Quran ayəsində, zəngin olduğu açıqca ifadə edilir. Eyni şəkildə Tövratda da yaradılış hissəsi 24: 34-36. “Adam, “Mən İbrahimin xidmətçisiyəm” -dedi. “Rəb əfəndimi sonsuz müqəddəs hesab etdi””. Yəni “hz. İbrahim (ə.s)-ı sonsuz müqəddəs hesab etdi”. Deyir Allah. “Və onu zəngin etdi. Ona davar, mal, qızıl, gümüş, kölələr, nökərlər, dəvələr, eşşəklər verdi. Arvadı Sara, yaşlı vaxtında əfəndimə bir oğul dünyaya gətirdi. Əfəndim sahib olduğu hər şeyi oğuluna verdi” -deyir. Hz. İshaq (ə.s).

Yaradılış hissəsi 26: 12-13, “İshaq o ölkədə əkin əkdi və əkdiyinin yüz qatını biçdi”. Allah bərəkət verir. “Rəb onu müqəddəs hesab etmişdi. İshaq bolluğa qovuşdu. Varlığı getdikcə böyüyürdü. Çox zəngin oldu”. Bax, Tövratda “zəngin oldu” demir. “Çox zəngin oldu. Sürülərlə davar, mal və bir çox xidmətçi sahibi oldu”. “Filistililər” o zamanın bütpərəst qövmü idi. O dövrdə Filisti deyə qövm vardı. Getdilər “Fələstin” deyə adamlar o bütpərəstlərin adını özlərinə götürdülər. Qardaşım, sən müsəlman adamsan.

Bütpərəst adını niyə götürürsən? Haranın Filistisi? Sən müsəlman adamsan. Hz. İsmayıl (ə.s)-ın övladısan. Filistiylə əlaqən yoxdur. Çox böyük səhv etdilər. Onu düzəltməlidirlər. Yəni Fələstin deyilməməlidir. “Onu qısqanmağa başladılar”. Kimi? Peyğəmbəri qısqanırlar. Filistililər hz. İshaq… ardı...

 

 

MÜNAFİQLƏR İRQÇİ OLMAĞA MARAQLIDIRLAR. FİRON DA İRQÇİ İDİ DİGƏR İNSANLARI AŞAĞI İRQDƏN GÖRÜRDÜ. İRQLƏ LOVĞALANMAQ BÜTÜN MÜNAFİQLƏRDƏ VAR

 

Münafiqlər irqçi olarlar, irqçiliyə çox maraqlıdırlar. Məsələn, bu Anglosakson İngilis dərin dövləti irqçiliyə çox maraqlıdır. Firon da irqçi idi. Hz. Musa (ə.s)-a “aşağı sinifdən” deyir. “Aşağı irqdən” deyir. Yəni irq olaraq bəyənmir. Bütün münafiqlərdə bu irq üstünlüyü, irqlə dalaşmak, irqlə lovğalanmaq vardır. Sən Allahın yaratdığı bir qulsan. Zənci, qaraçı, kürd, türk, çərkəz, hər şey ola bilərsən, nə fərqi var? Hamısı bir-birindən yaxşıdır.

 

MUSA MÜNAFİQLƏRLƏ ƏN ÇOX QARŞILAŞAN İNSANLARDAN BİRİDİR. ÇOX ÇƏTİNLİK ÇƏKMİŞ BİR PEYĞƏMBƏRDİR

Seyidinə Hz. İsa (ə.s) çox gözəl əxlaqlı idi. Çox çətin həyat yaşadı. Lakin Hz. Musa (ə.s) çox iztirab çəkmişdir. Hz. Musa (ə.s) münafiqlərlə ən çox qarşılaşan insanlardan biridir. Bax deyir ki, Səhrada sayma 14, 3/5, Tövratda keçir. “Musa bizi Kənan elinə yönəldərək qadınlarımızı və uşaqlarımızı öldürtmək istəyir?” Bax əxlaqsız alçaqları görürsənmi? Tam münafiq. “Misirdəki halımız bundan yaxşı idi”. Harada yaxşı idi, sürünürsən. Daş daşıtdırırlar, qamçılayırlar, alçaldılırsan, söyülürsən. İstilik haradasa əlli dərəcə. “Özümüzə başqa bir lider seçək”. Görürsənmi fitnəni? Allah “Fitnə qatildən betərdir” -deyir. Çox böyük bir fitnə. Bax, “Özümüzə başqa bir lider seçək”, sən nəsənki lider seçirsən?

Sənə peyğəmbər olaraq göndərilmiş. Necə lider seçirsən? “Və… ardı...