Kəşfül-Ğummə kitabında belə nəql edilir: “Müsəlmanlar hz. Əli (ə.s) ilə hz. Fatimə (ə.s)-ın evləndiyini eşidincə və Peyğəmbəri (s.ə.v) təbrik edincə, hz. Peyğəmbər (s.ə.v) yoldaşlarına dönüb və Fatimə (ə.s) üçün dəf çalmalarını istəmiş və onlar da dəf çalmağa başlamışlar”.

(Ərbili, Əli ibn İsa, Kəşful-Ğumme, c. 1, s. 359, Mektebet-ü Beni Haşim, Tebriz, 1371)