Hz. Əli Qasidəi Ərcuzədə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in özünə Əbu Turab ləqəbini verməsinə səbəb olan hadisəni izah edərkən Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə “Hadi olan Mustafa Adnan peyğəmbər” olaraq xitab edir.

Buna görə iki ad sahibi oldum. Bir də elə ləqəb ki, bundan əvvəl heç eşitməmişdim. Əbu Turab. Mənə bu ləqəbi vermişdi: “HADİ OLAN MUSTAFA (S.Ə.V) ADNAN PEYĞƏMBƏR”.