Peyğəmbərlər tarixi

Doğrusu, bundan əvvəl Adəmə əhd verdik. Lakin o (tövsiyəmizi) unutdu və Biz onda (əhdi qorumağa) qərarlılıq görmədik. (Taha surəsi, 115)

Allah Adəmdən əhd alır. “Lakin o unutdu və Biz onda (əhdi qorumağa) qərarlılıq görmədik” Niyə? Kafir, münafiq, (elmi mübarizə) cihad yox. Cihad  (elmi mübarizə)  möminin nurudur. Ulul-azm peyğəmbər belə olur. Münafiqlə mübarizə ən çox savab alınan mübarizədir. Münafiqdə kin kafirdən daha şiddətlidir. Kafir şeytanın ilkası ilə davam edər, amma şeytan münafiqin bütün ruhunu örtmüşdür.

 

Qövmünün cavabı isə ancaq: “Ya onu öldürün, ya da yandırın!” – demələri oldu. Lakin Allah onu oddan qorudu. Doğrudan da, bunda mömin adamlar üçün mənimsəməli bir ibrət vardır. (Ənkəbut surəsi, 24)

Hz. İbrahim (ə.s) bütün bütlərinizi qıracağam, sizin bir tək böyük bütünüzə hörmət göstərəcəyəm deyir. Onun boynuna balta asacağam, ona əl vurmayacağam deyir. O da ledün elmidir, onu qırmayacaq mənasını verməz, müvəqqəti ona nəzakət göstərər.

Öldürün və ya yandırın- məhz hz. Mehdi (ə.s)-la də bu cür rəftar ediləcək. Hz. Mehdi (ə.s) hər dəfə gülümsəyərək bunların içindən çıxar.

 

Göylərin və yerin səltənəti Ona məxsusdur. O, Özünə oğul götürməmişdir və səltənətində də şəriki olan yoxdur. O, bütün şeyləri xəlq etmiş və onları müəyyən bir ölçüylə təqdir etmişdir. (Furqan surəsi, 2)

Allah qızıl nisbətlə təqdir etmişdir. Hər yerdə bir ölçü var, hər yerdə bir riyazi nisbət var.

Onlar dedilər: “Bu necə elçidir ki, yemək yeyir, bazarları gəzib dolaşır? Nə üçün ona özü ilə birlikdə xəbərdarlıq edən bir mələk göndərilmədi?” (Furqan surəsi, 7)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə vəhy gələrkən Cəbrayılın ağırlığı üstünə çökərdi. Üzərinə örtük örtərdilər. Dəvə ağırlığa tab gətirməyib olduğu yerdə çökərdi. Oradakı hər kəs biz də ağırlığı hiss edirik deyərdilər. Cəbrayıl orada olardı amma görə bilməzdilər. Peyğəmbərimiz Cəbrayılı 2 dəfə gördü, ilk dəfə əsl oluğu kimi gördüyündə huşunu itirdi. Amma Cübbəli mən görərəm deyir.

Niyə ona bir xəzinə verilmədi? Niyə meyvəsindən yeyib dolanmasından ötrü bir bağı olmadı?” Zalımlar: “Siz ancaq sehrlənmiş bir adamın ardınca gedirsiniz” – dedilər. (Furqan surəsi, 8)

Hz. Mehdi (ə.s) zəngin olmayacaq. Onda da sıxılırlar. Və ya bağı-bağçası olsun istəyirlər.

 

Adnan Oktarın 7 yanvar 2010-cu il tarixli Çay TV və Kahramanmaraş Ağsu TV müsahibəsindən

 

Adnan Oktar: Yusuf bildiyin kimi gözəllərin ən gözəli idi, möhtəşəm gözəl, çox yaraşıqlı aslan olan bir cavan idi, qadınların onun gözəlliyindən nəfəsləri kəsilirdi. Qadınlar onun gözəlliyindən əllərini kəsdilər, elə deyilmi? Meyvə əvəzinə əllərini kəsdilər və qadın da hz. Yusufa yaxınlaşmaq istədi, hətta təcavüz etməyə qalxdı. O aslanlar aslanı, o nur insan qadından qaçındı.

Ey Rəbbim mən həbsə razıyam bunları mənə etməsinlər dedi. Mən zina istəmirəm, qeyri qanuni bir əlaqə istəmirəm dedi. Baxın birincisi zinanı qəbul etmədiyi üçün 7 il həbs çəkdi. Mənim aslanım. 7 il. Allah ona peyğəmbərlik mərtəbəsi verdi. Mənəvi dərinlik verdi. Baxın iffət abidəsi. Görürsənmi aslanım mənim maşaAllah. Abidə deyərkən yəni təmsilən, onu təmsil edən bir varlıq inşaAllah. Görürsənmi o qardaşlarının saxtakarlığını, saxtakarlıq deməyim, Allah bağışlasın çünki hz. Yusuf o zaman bağışlamış biz də bağışlayırıq. Allah bağışlasın.

Atanızın yanına qayıdın və deyin: “Ey atamız! Oğlun oğurluq etdi. Biz ancaq bildiyimiz şeyə şahidlik etdik. Biz qeybi bilənlər deyilik” Bax görürsənmi? İndi dövrümüzdə də bu var. Yəni o dövrdə də olub. Və müsəlman olduğunu iddia edərək böhtan atırlar. “Olduğumuz kənddən və birlikdə gəldiyimiz karvandan soruş. Biz, həqiqətən də, doğru danışırıq”. Halbuki doğru danışmırlar.… ardı...

 

Adnan Oktarın 10 mart 2010 tarixli TV Kayseri reportajından

 

ADNAN OKTAR: Bax hz. Yusif (ə.s)-ı xüsusilə deyir ki, “Mehdi (ə.s) hz. Yusif (ə.s)-a bənzəyər” deyir. “Hansı cəhətdən” deyir, “zindan cəhətdən”. Deməli, hz. Yusif (ə.s)-a bənzər bir böhtan da hz. Yusif (ə.s)-ə atıldığı kimi Mehdi (ə.s)-a atılacaq. İnşaAllah. Və haqlı olduğu bilinməsinə baxmayaraq, yəni Mehdi (ə.s)-ın haqlı olduğu bilinməsinə baxmayaraq, yenə həbs olunacaq. Buna diqqət çəkilmişdir, inşaAllah.

Hz. Yusif surəsi 12-ci surədir. 111 ayədir, inşaAllah. “Yusif atasına, atacan”, şeytandan Allaha sığınıram, “həqiqətən, mən yuxumda 11 ulduz, günəş və ayı gördüm. Mənə səcdə edərkən gördüm” deyir. Əvvəla ulduz. Ulduzlar indi, məsələn, Halley kometası, Mehdi (ə.s)-a xidmət etdi. Xüsusi olaraq deyilmi? Deyir ki, burada, nə deyir? “Mənə səcdə etməkdələrkən gördüm” deyir. Yəni bu ulduzlar hz. Yusif (ə.s)-ın əmrindədirlər. İndi Axırzamanda da məsələn, Lulin kometası hz. Mehdi (ə.s)-a xidmət edir. Ona bir əlamət olaraq gəlir.

“Mən” deyir, “hz. Mehdi (ə.s)-ı  müjdələməyə gəldim” böyük kometa deyir. İki tərəfdən işıq saçaraq gəlir. “Niyə gəldin” dediyimizdə, “mən” deyir, hz. Mehdi (ə.s)-ı müjdələmək üçün Allah tərəfindən göndərildim” deyir. Deyilmi? Yəni diliylə bunu söyləyir. Halley Kometası nə edir? “Mən də Mehdi (ə.s)-ı müjdələmək üçün” deyir. “Məni gördüyünüzdə bilin ki, Mehdi (ə.s) gəlmişdir” deyir. Lulin gəldiyində nə deyir?… ardı...