• Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)- in şəmaili şərifi

    Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)- in şəmaili şərifi O elçi ki, qüvvətlidir, Ərşin sahibi yanında böyük hörmət sahibidir, orada itaət ediləndir, etibarlıdır. (Təkvir…

    davamı: Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)- in şəmaili şərifi

  • PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN GÖZƏL HƏYATI

    PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN GÖZƏL HƏYATI Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in həyatının hər anında, möminlər üçün çox gözəl nümunələr var. Hz. Məhəmməd (s.ə.v)-in səhabələriylə olan…

    davamı: PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN GÖZƏL HƏYATI