İmam Əli buyurdu: Şamda qərb tərəfindən qurğuşun rəngli at sahiblərini və sarı bayraqlıları gözləyin. Şama yerləşərlər. Bu, böyük aclıq və qırmızı ölüm dövrüdür. Bu hadisə də olduqda Dəməşq (ŞAM)-ın Haresta deyilən kəndinin dağılmasını gözləyin. Bu da olduqda QARACİYƏR YEYƏNİN OĞLU SÜFYANİ QURU VADİDƏN ÇIXAR. Şam minbərinə oturar. Bu hadisə də olduqda hz. Mehdinin xürucunu gözləyin. (Şerhu İhkakul Hak , 29-cu cild, səh. 587, Kitabul Cifr İmam Əli, səh. 676)

 Suriyadakı Dera şəhəri eyni Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in diqqət çəkdiyi kimi quru, susuz və quraq bir torpaq parçasıdır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də Süfyanın quru bir vadidən çıxacağına diqqət çəkmişdir. Həqiqətən də Suriya vətəndaş müharibəsisinin ilk qığılcımları; quru vadi olan, yəni Dera şəhərində uşaqların divara “Xalq nizamın yıxılmasını istəyir”. yazması üzərinə Bəşər Əsəd əsgərlərinin uşaqları nəzarətə götürməsi və işgəncə etməsi üzərinə inkişaf edən hadisələrlə atılmışdır.