Kitab Əhli və Peyğəmbərlər

 

İNGİLİS DƏRİN DÖVLƏTİ EQOİST VƏ QƏDDAR BİR QURULUŞDUR. DÜNYƏVİ MƏNFƏƏT GÜDƏN BİR ÇOX ƏLALTISI VARDIR

 

İngilis dərin dövləti eqoist bir quruluşdur, qəddardır. Bunun əlbəttə əlaltıları vardır, simpatiya duyanları olur, xidmətçiləri olur, cəsusları olur. Bu adamlar dünyəvi mənfəət, vəzifə güdürlər. İndi adam ya axirəti, ya da dəccalı istəyər. Allah deyir ki, “Mən sizə həm dünyada, həm də axirətdə verəcəyəm”. Dəccal da deyir ki, “Mən sizə dünyada verəcəyəm, amma mənə cəsusluq edəcəksiniz, yaltaqlıq edəcəksiniz, əmrim altında olacaqsınız, mənə köməkçi olacaqsınız, dəstək olacaqsınız və yaxud köməkçi olanlara köməkçi olacaqsınız, xəbəriniz olmadan da xidmət etdirərəm” -deyir. Bax, insanlar daha yeni oyandılar ki, daha da oyanacaqlar. Hədisdə bildirildiyinə görə dəccal özü ilə bərabər olanlara “şorbadan bir dağ, soyumayan isti ət, axan bir çay, yamyaşıl bağçalardan yaranan meşə, tüstü və alov dağı mövcuddur” -deyir. Yəni bax, “döyüşlər olar, qan tökülər, amma sən gəlirsən İngiltərəyə yaşıllıqlar içində yaşayarsan, yeyib-içərsən, rahatlayarsan yaxud da Amerikaya, evanjeliklərin olduğu yerə göndərərəm orada da rahatlayarsan. Bizim Hindistanda, Pakistanda, Türkiyədə də tərəfdarlarımız var” -deyir.

Bizim öz təsbitimizə görə Türkiyədə İngilis dərin dövlətinin yüzlərlə tərəfdarı var. Açıq-aşkar fəaliyyət göstərirlər. İndi bu bilindiyi, açıqlandığı üçün bir təhər oldular. Yəni bunlara bir şeylər oldu, ortalıq qarışdı. Bu yersizliyi buraxacaqlar, zülmü buraxacaqlar. Suriya və İraqı… ardı...

 

 

KEÇMİŞDƏN BU YANA DƏRİN DÖVLƏTLƏR XALQI İZLƏMƏK ÜÇÜN TARASSUT (MÜŞAHİDƏ) QÜLLƏSİ ADI ALTINDA QÜLLƏLƏRDƏN İSTİFADƏ ETMİŞDİR

 

Babil qülləsi, vaxtilə dəccaliyətin bir simvolu idi. Dəccal tərəfdarları o qülləni simvol olaraq istifadə edirdilər. Sonra o tarassut (müşahidə) qülləsi təbiri ilə müxtəlif gizli təşkilatlar tərəfindən də qüllə simvol olaraq istifadə edildi. Bunların içində Qalata qülləsi müqəddəsdir. Bu İngilis kəşfiyyatının orta şərqdəki hakimiyyət emblemidir. Tarassut qülləsi olaraq onlar qiymətləndirirlər, adına Tarassut qülləsi deyirlər. Yəni müşahidə qülləsi, Tarassut qülləsi. Bu xəttə Yehova şahidlərinə də simvol olaraq keçmişdir. Onların da Tarassut qülləsi jurnalları filan vardı belə, qüllə şəkilləri olaraq istifadə edərdilər. Köhnə Yunanda filan da bu simvol vardır. Yəni xalqın izlənilməsi, xalqın müşahidə edilməsi, kəşfiyyat üçün dərin dövlət simvolu olaraq istifadə edilir.

Firon da deyir, “mənə bir qüllə inşa et” deyir, “onların Allahına çıxım” -deyir. “Ətrafı bir müşahidə edim”. Əslində o qülləni Allaha qarşı mübarizə üçün istəyir.

Qalata qülləsi də tipik bir Tarassut qülləsidir. Üst tərəfinə iki əlavə daha edilmişdir, taxta; tarassut məqsədi ilə. Diqqət yetirsəniz İngilis bayrağı var. Bu İngilis kəşfiyyatının simvolu olaraq istifadə edilir, yəni İngilis dərin dövlətinin orta şərqi izləməkdə bir simvoludur. Orta şərqə üstünlüyünün simvolu olaraq istifadə edilir, hakimiyyətin, xalqı izləməyin, yəni dərin dövlət işinin gizli kəşfiyyatın bir simvolu olaraq.… ardı...

 

 

MUSƏVİ QAYNAQLARINDA MOŞİYAH -HZ. MEHDİ (Ə.S)- ÜÇÜN “HİKMƏTLƏ GERÇƏYİN QOXUSUNU ALA BİLƏN KİMSƏ” İFADƏSİ KEÇİR

 

Musəvilərin şifahi ənənələrində Moşiyah, Mehdi (ə.s)-dan “hikmətlə gerçəyin qoxusunu ala bilən kimsə, qoxu duyğusu inkişaf etmiş kimsə” olaraq bəhs edilir. Bu, üst səviyyə ravvinlərin bildiyi bir şifahi ənənədir. Özünün Məsih, Moşiyah olduğunu iddia edən bir insan ortaya çıxmış, Sanhedrin toplanmış, bu adama ravvinlər sual vermişlər. “Söylə görək olacaqların qoxusunu ala bilirsənmi?” deyirlər. O da “Mən çox qoxu hiss etmərəm” -deyir. Elə isə adamın yalan danışdığına qane olurlar və adamı uzaqlaşdırırlar.

Hz. Musa (ə.s) Moşiyah üçün deyir ki: “O sizə gerçəyin qoxusunu hiss etdiyini söyləyəcək” -deyir. Bura bir ravvin Hollander gəlmişdi, mənim bu məlumatdan xəbərim yox idi ilk dəfə öyrənirəm. İngiliscə bir qaynaqdan yeni öyrəndik. “Mən Moşiyahın qoxusunu hiss edirəm” -dedim. O da dedi ki, “Mənim burnum çox qoxu hiss etməz” -dedi, “Amma görürəm və eşidirəm” -dedi. Qoxu hiss etmə deməli qədərdə deyiləcək bir sözdür. Biz də hz. Mehdi (ə.s) qabaqcılı olduğumuz üçün Allah bizə də ilham edir. Eyni hz. Mehdi (ə.s)-ın söyləyəcəyi sözü Allah mənə də dedirdir.

Tövratda bu 3500 illik məlumatdır. Həqiqətən mənim belə bir şeydən heç xəbərim yox idi. Ravvinlər bu mövzuları bildikləri üçün, mən bəzi şeyləri təbii olaraq danışıram onlar… ardı...

 

 

MUSƏVİ QAYNAQLARINDA HZ. MEHDİ (Ə.S)

 

“Moşiyah gəldiyində Tövratı qanun kitabı olaraq ən əhəmiyyətli qaynaq görməyəcək, bizim ənənələrimizə qarşı gələcək”.

Bəli, musəvi ənənələrinə qarşı gələcək, səhv olduğunu, xurafat olduğunu söyləyəcək, əsl Tövrat belədir deyəcək, yəni Qurana uyğun olan Tövratı açıqlayacaq.

“Musa dedi ki; “Rəbbim mən qulun nə keçmişdə, nə də mənimlə danışmağa başladığından bu yana yaxşı bir natiq oldum çünki, dili ağır və sinəsi sıxılan biriyəm”. Rəb; “Kim ağız verdi insana dedi, insanı kar, dilsiz, görən ya da görməz edən kimird? İndi get. Mən danışmağına köməkçi olacağam, nə söyləməli olduğunu sənə öyrədəcəyəm. Musa dedi ki; “Rəbbim məni göndərmə nə olar mənim yerimə başqasını göndər onsuz da o göndərəcəyin adamı””.

“Onsuz da o göndərəcəyin adamı” şifahi Tövrat belə açıqlayır, “Nə olar mənim yerimə başqasını göndər, onsuz da o göndərəcəyin Moşiyahı”. Mehdini göndər mənim yerimə deyir, Fironun yanına, mən danışa bilmirəm deyir. Bax, 3500 il əvvəl “mənim yerimə Mehdini göndər” -deyir. Firona “onsuz da o göndərəcəyin adamı” -deyir. Amma bu şifahi Tövratda bilinir.

“Musa dedi ki; “Rəbbim mən qulun nə keçmişdə, nə də mənimlə danışmağa başladığından bu yana yaxşı bir natiq oldum””.

Məndə danışma çətinliyi var deyir, danışdığında ürəyi sıxılır, çaxnaşma olur ona görə narahat olur, çaxnaşma deməyim də yəni, gərginliyə… ardı...

 

 

QAYBETİ NUMANİDƏ  VƏ MUSƏVİ QAYNAQLARDA DA MEHDİNİN YETİM OLACAĞI XƏBƏR VERİLMİŞDİR

 

Qaybeti Numani 176-cı səhifədə “Övladım olan Mehdi yetim olacaq”. Yəni atası olmayacaq. Harada keçir? Şeyx Məhəmməd ibn İbrahim ibn Numani, Qaybeti Numani 176-cı səhifədə. Şiə qardaşlarımızın gözəlliyi, bax mühafizə etmişlər. Ən incə təfərrüatlarına qədər heç bir hədis itməmiş. İşarə olaraq ayələrdə var, Quranda var. Məsələn, Kəhf surəsində var, bir çox hədisdə də işarə olaraq var. Hətta Enoch kitabı var, İdrisin kitabı deyə də tanınan kitabdır. Orada belə “Onlardan bir qismi digər bir qisminə baxacaqlar, heyrətə düşəcəklər və üzləri əyiləcək. Bu qadının oğlunu”, bax bu qadının oğlunu deyir, amma əlbəttə qadının oğlu, atasının oğulu da deyilə bilər, işarə olar amma, zəif də olsa işarə.

Enoch kitabı 166-cı səhifədə, “Şan və şərəfin taxtına oturarkən gördüklərində çətinlik onları örtəcək”. Başa keçdiyini görüncə münafiqləri çətinlik örtəcək deyir. Əlbəttə bu etibarlı bir əsər deyil çünki, Enoch kitabı qəbul olunan bir şey deyil. İdrisin kitabı deyilir. Amma əmin ola bilmirik. Çünki, Tövrat, Zəbur və İncil bizim üçün əsas olur, Qurana görə. Amma hədisdə açıqca hz. Mehdi (ə.s)-ın yetim olacağı keçir. “Övladım Mehdi yetim olacaq” -deyir. Rəsulullah (s.ə.v) fərman verir. Qaybeti Numani 176-cı səhifədə.

Tövratda Yeşeya hissəsində 52/13 Rəbbi Moşeha Darşan; ravvin, böyük… ardı...