Kitab Əhli və Peyğəmbərlər

 

MUSƏVİ QAYNAQLARA GÖRƏ MEHDİ DÖVRÜNDƏ MUSƏVİLİK İÇİNDƏKİ XURAFATLAR ORTADAN QALDIRILACAQ

 

Tövrat qaynaqlı bir məlumat. “və Moşiyah” yəni hz. Mehdi (ə.s), “Yeşivada” təbliğ etdiyi yerdə mənasını verir. İş yeri. Yeşiva, təbliğin edildiyi yer. “Oturacaq və dünya üzərindəki hər kəs gəlib onun qarşısında dayanacaq”. Dünya bir otağa sığarmı? Nə bu? Televiziya, internet. “Hər kəs qarşısında oturacaq” -deyir. “O da onların qarşısında oturacaq” -deyir. Bu necə olar? Televiziya ilə olar. Çünki “dünya” -deyir. 3500 il əvvəl deyilir. “və yeni bir Tövrat, yeni əmrlər dinləyəcəklər”. Tövratın yeni şərhini dinləyəcəklər. Səhvlərinin çıxarılması, doğrularıyla yəni, doğru şərhləriylə izah edilməsi. İsrailə öyrətdiyi dərin hikməti öyrənəcəklər. Yəni Tövratın sirlərini, dərinliklərini, gözəlliklərini görəcəklər. Xurafatdan sıyrılacaqlar. Xurafat qisimi qalxacaq. Səhv İngiliscə tərcüməsi bu, səhifə 256-257-də.

 

PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V) MEHDİNİN SEVGİSİNİN DÜNYADAKI ƏN İTİ QILINC OLACAĞINI SÖYLƏYİR. MEHDİNİN ŞƏFQƏTİYLƏ ƏN QARANLIQ RUHLAR BELƏ İŞIQLANACAQ

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) “Mehdinin sevgisi” -deyir “Dünyadakı ən iti qılınc olacaq”, yəni dünyanı düzəltməkdə, islah etməkdə, irşad etməkdə hz. Mehdi (ə.s)-ın sevgisi ən iti qılınc olacaq. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) deyir: “Necə qaranlıqlar, qorxu, təzyiq, hüzn və acı yaxşıların ürəyini qaralda bilirsə, onun sevgisi və şəfqətiylə ən qaranlıq ruhlarda belə nurani bir işıq yanacaq”. Hz. Mehdi (ə.s)-ın sevgisiylə. Nə qədər mübarək, möhtərəm bir insan ki, Allah ona tələbə… ardı...

 

 

İNCİLDƏN ŞƏRHLƏR

 

Pavlusdan Romalılara məktub 11/18-20, “Amma bəzi budaqlar qoparılıbsa və sən, ey yabanı zeytun ağacı, onların arasında peyvənd olunub zeytun ağacının barlı kökünə şərik olmusansa, o budaqların qabağında öyünmə; öyünsən, bil ki, sən kökü deyil, kök səni daşıyır. O zaman deyəcəksən: budaqlar qoparıldı ki, mən onların yerinə peyvənd olunum. Doğrudur; onlar imansızlıqlarına görə qoparıldı, amma sən imanına görə yerində durursan. Buna görə təkəbbürlü olma, əksinə, Allahdan qorx!”.

Bax, müsəlmanlar arasına girib adam olan, düzələn, anormal istiqamətlərini qaldıran bir insanın lovğalanması, müvəffəqiyyət qazanması, bax “mən aliməm, onu bilirəm, bunu bilirəm, mədəniyəm” deməsinin çirkin olduğunu hz. İsa (ə.s) çox gözəl bir örnəklə izah edir. “Səni orada adam etdilər” -deyir. “Sən vəhşi idin, yabanı idin insan oldun, adam oldun. Amma sən onu özünə vermə”, “əsas budağa ver onu” -deyir, “səni öyrədənlərə ver, onlar vəsilə oldular” -deyir. Necə izahat, mükəmməl deyilmi?

Pavlusdan Korintlilərə birinci məktub. 8/1-3. “Bilik insanın lovğalanmağına səbəb olur, məhəbbət isə onu ruhən inkişaf etdirir.  Kim fikirləşir ki, bir şey bilir, o hələ lazım olduğu kimi heç nə bilmir”.

Bir az kitab oxuyur, bir az bir şey öyrənir çox şey bildiyini zənn edir, halbuki çox az bir şey bilmiş olur, çox-çox kiçik bir şey. Çox az… ardı...

 

 

AYƏDƏ BƏHSİ KEÇƏN “KÜFRÜN BOYNUNA TAXILAN HALQALAR” MƏNƏVİ BİR ƏZAB ŞƏKLİ OLA BİLƏR

 

Səba surəsi 33-cü ayədə Allah əhli küfrün boyunlarına ilişən halqalardan bəhs edir. Bəlkə də əzab onlara o şəkildə verilir. O, ilişir boyuna, o, daim qalır sonsuz, ömürü boyunca. Onunla Allah onlara əzab verir ola bilər. Çünki dırmaşan bir iztirabdan bəhs edir, yuxarı doğru çəkən, çox güman ki, o halqa o ağrını oraya yuxarıya doğru çəkir ola bilər. “Dırmaşan bir alov” deyir, ürəklərə doğru dırmaşan bir alov. Bizim bildiyimiz alova bənzəmədiyini anlayırıq.

 

MUSƏVİ QAYNAQLARA GÖRƏ ZOHARIN SİRLƏRİNİ MOŞİYAH, MEHDİ (Ə.S) AÇIQLAYACAQ. BU SİRR MADDƏNİN ƏSLİ OLA BİLƏR

Musəvi qaynaqlarda, “Zoharın sirlərini Moşiyah, Mehdi (ə.s) açıqlayacaq. Bu zamana qədər Zoharın bəzi sirləri həmişə gizli qalacaq” deyilir. Çox güman ki, maddənin əsli ola bilər. Çünki Zoharda maddənin əsli izah edilir. Maddənin zənn edildiyi kimi bir şey olmadığı izah edilir, amma çox bağlı bir üslubla izah edilir. Hz. Mehdi (ə.s) tamamilə onu insanlara tam qavrayacaqları şəkildə izah edəcək, bu ola bilər. Baxaq mübarək insanı görsək elmindən istifadə edəcəyik, inşaAllah.

 

 

 

MEHDİ (Ə.S) HZ. MUSA (Ə.S)-IN ƏSASI VƏ HZ. SÜLEYMAN (Ə.S)-IN ÜZÜYÜ İLƏ ZÜHUR EDƏCƏK

 

Mehdi (ə.s) Musa peyğəmbər (ə.s)-ın əsasına sahib olacaq, əsasının bir parçası; müqəddəs sandığın içindədir. Hz Süleyman (ə.s)-ın da əsasından yenə bir parça. Bilirsiniz ki, hz. Musa (ə.s)-ın əsası parçalanmışdır. Əsa bütün olaraq deyil, bir parçası müqəddəs sandıqdadır. “İmamı Zaman Mehdi (ə.s), Cəbrayıl (ə.s) tərəfindən özünə gətirilən Musa peyğəmbərin mübarək əsasına malikdir”. Demək ki, Mehdi (ə.s) hz. Musa (ə.s)-ın əsasını tapacaq. (Biharul Envar, cild 2/ 52, səh. 324).

Qaim Mehdi zühur etdiyində Rəsulullah (s.ə.v)-in bayrağı, hz. Süleyman (ə.s)-ın üzüyü -bu çox əhəmiyyətlidir- Musa (ə.s)-ın əsası və daşı ilə zühur edəcək. (Gaybeti Numanı, səhifə 279) Əbu Cəfər əleyhissalam belə buyurmuşdur; “Qaim Mehdi əleyhissalam heç bir müşrik qalmayana qədər mübarizəsinə davam edəcək”. (Bihar cild 52, səh. 345) Yəni şirki (Allaha şərik qoşmağı) ortadan qaldırır. İnsanlara bütün gücün Allahda olduğunu öyrədir. “Qaim Mehdi qiyam etdiyində, insanların ürəyindəki düşmənlik və ixtilaf səbəblərini kökdən kəsəcək”. Beləcə ümumi bir asayiş və təhlükəsizlik meydana gələcəkdir. “Qaim Mehdi yeni bir təbliğ sistemi, yeni bir iş, yeni kitablarla” kitabları ilə çıxacaq “zühur edər”. “Yeni bir üsul və hökmlə zühur edəcək ki, bu vəziyyət ərəblərə olduqca ağır gələcəkdir”. (İsbatul Xuda, cild 72, səh. 83) Baxın,… ardı...

 

 

ALLAH HƏMİŞƏ DİQQƏTİ ÇƏKMƏYƏN, İNSANLARIN HÜCUM ETDİYİ, TƏLƏ QURDUĞU KƏSLƏRİ BAŞA KEÇİRİR VƏ ONLARA CƏNNƏTİNİ AÇIR

 

Korintliler, hissə 1: “Tanrının gücü və müdrikliyi olan Məsih”. Hissə 26-29: “Qardaşlarım aldığınız çağırışı düşünün” -deyir. “Bir çoxunuz insan ölçüsünə görə müdrik, güclü ya da soylu kəslər deyildiniz. Amma Allah müdrikləri utandırmaq üçün dünyanın axmaq saydıqlarını, güclüləri utandırmaq üçün də dünyanın zəif saydıqlarını seçdi. Tanrı dünyanın əhəmiyyətli gördüklərini heçə endirmək üçün dünyanın əhəmiyyətsiz, soysuz və dəyərsiz gördüklərini seçdi. Belə ki, Tanrının qarşısında heç bir insan öyünməsin”. Allah həmişə diqqəti çəkməyən, insanların hücum etdiyi, insanların alçaqca tələ qurduğu, zülm etməyə çalışdığı, tək sanılan insanları başa keçirir və onlara cənnətini açır.

Bu Allahın qanunudur. Məsələn, hz. Musa (ə.s) artıq Fironun yanında, müdhiş bir təhlükə idi. Oradan çıxarır Allah Ululəzim peyğəmbər edir. Hz. İbrahim (ə.s) Nəmrudun sarayında, nə qədər böyük bir təhlükənin içərisində, Allah oradan çıxarır onu Ululəzim peyğəmbər edir. Hz. Yusuf (ə.s) quyunun içində, həbsxanada, zindanda. O dövrdə yerin altında rüsvayçı vəziyyətdə zindanlar vardı. Yəni çox qorxunc şeylər, məşəllə filan işıqlandırılır. Günəş heç görmür, qalın dəmirlərlə. Orada nur kimi tərtəmiz əxlaqının ucalığını göstərməyə davam edir.

 

HƏDİSDƏ MEHDİNİN DÜNYANIN BÜTÜN ZÜLM SİSTEMLƏRİNİ VƏ DƏRİN QURULUŞLARIN YERİNDƏN SÖKÜB ATACAĞI, ELMLƏ TƏSİRSİZ HALA GƏTİRƏCƏYİ XƏBƏR VERİLİR… ardı...