ALLAH HƏMİŞƏ DİQQƏTİ ÇƏKMƏYƏN, İNSANLARIN HÜCUM ETDİYİ, TƏLƏ QURDUĞU KƏSLƏRİ BAŞA KEÇİRİR VƏ ONLARA CƏNNƏTİNİ AÇIR

 

Korintliler, hissə 1: “Tanrının gücü və müdrikliyi olan Məsih”. Hissə 26-29: “Qardaşlarım aldığınız çağırışı düşünün” -deyir. “Bir çoxunuz insan ölçüsünə görə müdrik, güclü ya da soylu kəslər deyildiniz. Amma Allah müdrikləri utandırmaq üçün dünyanın axmaq saydıqlarını, güclüləri utandırmaq üçün də dünyanın zəif saydıqlarını seçdi. Tanrı dünyanın əhəmiyyətli gördüklərini heçə endirmək üçün dünyanın əhəmiyyətsiz, soysuz və dəyərsiz gördüklərini seçdi. Belə ki, Tanrının qarşısında heç bir insan öyünməsin”. Allah həmişə diqqəti çəkməyən, insanların hücum etdiyi, insanların alçaqca tələ qurduğu, zülm etməyə çalışdığı, tək sanılan insanları başa keçirir və onlara cənnətini açır.

Bu Allahın qanunudur. Məsələn, hz. Musa (ə.s) artıq Fironun yanında, müdhiş bir təhlükə idi. Oradan çıxarır Allah Ululəzim peyğəmbər edir. Hz. İbrahim (ə.s) Nəmrudun sarayında, nə qədər böyük bir təhlükənin içərisində, Allah oradan çıxarır onu Ululəzim peyğəmbər edir. Hz. Yusuf (ə.s) quyunun içində, həbsxanada, zindanda. O dövrdə yerin altında rüsvayçı vəziyyətdə zindanlar vardı. Yəni çox qorxunc şeylər, məşəllə filan işıqlandırılır. Günəş heç görmür, qalın dəmirlərlə. Orada nur kimi tərtəmiz əxlaqının ucalığını göstərməyə davam edir.

 

HƏDİSDƏ MEHDİNİN DÜNYANIN BÜTÜN ZÜLM SİSTEMLƏRİNİ VƏ DƏRİN QURULUŞLARIN YERİNDƏN SÖKÜB ATACAĞI, ELMLƏ TƏSİRSİZ HALA GƏTİRƏCƏYİ XƏBƏR VERİLİR

Səhabələr hz. Əli (r.ə)-dən şübhələnirlər “Yoxsa sən Mehdisənmi?” deyirlər. “Mən əmr imamət sahibiyəm, amma Axırzamanda gələn, zülmdən sonra dünyanı ədalətlə dolduran Sahibül əmr Mehdi mən deyiləm”. Əlbəttə yaşlanmış irəli yaşındaykən bunu söyləyirlər. “Bədənimdən olan bu zəiflik və gücsüzlüklə mən necə Mehdi ola bilərəm?” -deyir. Canım mənim o zamanlar əlbəttə bir az döyüşlərlə onunla, bununla yorulduğu üçün. “Halbuki Qaim Mehdi zühur etdiyində yaş baxımından irəli yaşda olacaq” -deyir. Hətta rəvayətdə “qoca” deyə keçir. Amma “gəncdir” -deyir. Gənc igiddir. “Elə güclüdür ki, yer üzündə ən güclü ağaca əl atsa, onu kökündən çıxara bilər”.

Əslində burada bir bənzətmə var. Dərin dövlətlər ağac kimi qol atmış, çox güclü görünən onu söküb atacaq mənasındadır yoxsa, təbii ki, bir insan bir ağacı çıxara bilməz. Ağlın ixtiyarını qaldırar, belə bir şey olmaz. Bu bənzətməli bir şərhdir. “Əgər iki dağ arasında səslənsə dağların daşları parçalanar”. Yəni iki böyük super gücün arasında səsi eşidildiyində bütün sistemi parçalayar deyir. O mənanı verir. “Yanında Musa (ə.s)-ın əsası, Süleyman (ə.s)-ın üzüyü” çox əhəmiyyətlidir, əsa da çox əhəmiyyətlidir, “onun yanında olacaq”. “Allah onu istədiyi zamana qədər gizli tutacaq. Yer üzü zülm və fəsadla dolduğu kimi, ədalətlə dolduracaq şəkildə zahir olub zühur edəcək” -deyir. (Kamalüddin cild 1, səhifə 376)

 

QƏSAS SURƏSİNDƏ ALLAH YER ÜZÜNDƏ GÜCDƏN SALINANLARI ÖNDƏRLƏR EDƏCƏYİNİ BİLDİRİR

Bütün yer üzündə müsəlmanlar gücdən salındılar, amma Allah deyir bax, Qəsas surəsi 5, şeytandan Allaha sığınaram. “Biz istədik ki,” -deyir Allah. “həmin yerdə gücdən salınanlara (müsəlmanlara) mərhəmət göstərək,” yəni onlara gözəllik etmək üçün “onları öndə gedənlər və varislər edək”. “Dünya hakimi etmək üçün və varislər etmək üçün hökmü onlara verəcəyəm” -deyir. Bax. Biz istədik ki, həmin yerdə gücdən salınanlara mərhəmət göstərək, onları öndə gedənlər və varislər edək, yer üzündə onlara hökmranlıq bəxş edək, Firona, Hamana və onların əsgərlərinə qorxub çəkindikləri şeyi göstərək. (Qəsas surəsi, 5-6)” Yəni bütün fironlara, dünya dərin dövlətlərinə ən çəkindikləri şeyi edəcəyəm. İslamı dünyaya hakim edəcəyəm deyir. Firon və Haman, Firon indi İngilis dərin dövlətini təmsil edən bir simvoldur. Haman da əlaltılarıdır. Haman Fironun əlaltısı idi, bilirsiniz. Ona dəstək olanlar.

 

MEHDİ (Ə.S)-IN ZÜHURUNDAN SONRA GİZLİ MÜNAFİQ QALARMI?

Mehdi (ə.s)-ın üstün ağlı və güclü kəşfiyyat məlumatı münafiqləri bayquş kimi hininə salacaq. İt kimi titrəyəcəklər. Əsla onlar hinindən, o şeytani quruluşlarından çıxmazlar. Onun içində qalacaq və məcbur olaraq müsəlman təqlidi edəcəklər. Müsəlman kimi görünərlər. Bu səbəbdən elə bir dərd, bəla heç olmaz. Heç bir itlik edə bilməz. Getdikcə gücünü artıraraq, belə münafiqləri nizama gətirən bir zühur olacaq. Onsuz da Bədiüzzaman “münafiq cərəyanını yox edəcək” -deyir. Mehdi (ə.s)-ın ən aşkar xüsusiyyətidir. Amma birinci vəzifəsi darvinizmi yox etməsidir deyir Bedüzzaman. İlk və ən əhəmiyyətli vəzifəsi odur deyir. Deyir ki, alimlərin hazırladığı kitablardan bir proqram tutacaq və onlarla, o məlumatla vəzifəni yerinə yetirəcək deyir.

 

MEHDİ (Ə.S) MÜSƏLMANLARIN TANIYA BİLMƏYƏCƏYİ ƏN HİYLƏGƏR MÜNAFİQLƏRİ ÜZƏ ÇIXARDACAQ

İmamı Cəfəri Sadiq Məhəmməd surəsi, 30; “Sən onları danışıq tərzlərindən mütləq tanıyacaqsan” ayəsini açıqlayarkən, “Allah onları tanıyar, lakin bu ayə qaim Mehdi haqqında nazil olmuşdur” -deyir. Yəni Allah ona belə bir güc verəcək. Ən azğın, ən hiyləgər, ən gizli münafiqləri üzə çıxardacaq. Yəni möminlərin normalda tuta bilməyəcəyi azğın hadisələri o tutacaq. Çöhrələrindən tanıyar deyir.

 

TÖVRATDA MOŞİYAH (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) TƏLİMLƏRİNİN İLK DƏRİNLİKLƏRİNƏ GEDƏNLƏRİN QADINLAR OLDUĞU BİLDİRİLİR

Yaqubun ev xalqına və İsrailoğullarına söylədiyi, Allah İsrailə və Tövratı verdiyində Musaya əvvəlcə qadınlara təbliğ etməsini söyləyir. Musa (ə.s)-a “Əvvəlcə təbliği qadınlara etməsini söylədi. Hətta Misirdən çıxışın da saleh qadınların hörmətinə olduğu deyilər. Bu səbəbdən Sina dağında Tövratın verilməsində də əvvəlcə qadınlara üstünlük verilmişdir. Kral Moşiyahın gəlişi də qadınların hörmətinə olacaq”. Moşiyahın ətrafında həmişə belə saleh, gözəl qadınlar olacaq. Bax, 3500 il əvvəl xəbər verilir. “Çünki Midraçda belə deyilir. Bütün nəsillər o nəsildəki saleh qadınların hörmətinə xilas olar”.

Bax, Tövratdakı hökmü görürsənmü? “Bütün nəsillər o nəsildəki saleh qadınların hörmətinə xilas olar”. (Yakut Şimon Nevrut 606) “Bu səbəbdən Moşiyahın” yəni Mehdinin “möhtəşəm təlimlərini ilk dərininə gedənlər qadınlar olacaq” -deyir. Litro hissəsi Tövratın Misirdən çıxış hissəsinin içindədir. Diqqət yetirin ilk qadınlarla qarşılaşır. Dağdan çıxdığında bilirsiniz kolun üstündə bir alov gördü. Orada da yenə yanında xanımı vardı. İlk həmsöhbət olan mövzunu bilən odur. Öz uşaqları və xanımının yoldaşlarından bir qrup meydana gətirdi. Dəfn edilərkən də, vəfatında da o xanımlar və yetişdirdiyi yaxın tələbələri ondan sonra masonluq tərzi gizli bir təşkilatlanma əsrimizə qədər davam etdi. Moşiyah Mehdini dəstəkləyəcək bir gizli təşkilatlanma. Əlbəttə Allahın köməyi ilə olur.