Bəzi kəslər hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı mübarizə aparacaq

Fəzl ibn Yesar İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamın belə buyurduğunu deyir: “Doğrusu Qaimimiz  (hz. Mehdi (ə.s)) qiyam etdiyində, Rəsulullah (s.ə.v)-in cahiliyyə dövründəki xalqdan gördüyü pis rəftarlardan daha şiddətlisi ilə qarşılaşacaq. Bunun necə olacağını soruşdum. O da belə buyurdu: “Rəsulullah xalqa gəldiyində xalq daşlara, qaya parçalarına və taxta parçalarına tapınırdı. AMMA QAİMİMİZ (HZ. MEHDİ (Ə.S)) QİYAM ETDİYİNDƏ (ZÜHUR ETDİYİNDƏ) XALQ ALLAHIN KİTABINI ÖZLƏRİNƏ GÖRƏ ŞƏRH EDƏRƏK ONU DƏLİL OLARAQ GÖSTƏRƏCƏKLƏR.”

Sonra belə buyurdu: “Allaha and olsun ki, eynilə isti və soyuğun evlərinə girdiyi kimi, onun ədaləti də onların evinə girəcək.

R0050