ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ (3 NOYABR 2011; 20:00)

 

ADNAN OKTAR: Muminun surəsi, 68. “Onlar yenə də o sözü”, Quranı, “lazımı kimi düşünmürlərmi?” düşünmür təbii ki. ” Yaxud onlara ulu babalarına gəlməyən bir şey gəldi?” Yəni fanatiklərdən soruşur. Cənabı Allah: ” ulu babalarına gəlməyən bir şey gəldi?” Onlar da deyir ki: “bizə gəldi, xurafat gəldi bizə, biz də xurafata tabe oluruq” deyirlər.

 383141_247287252008571_897306617_n_493356696383

ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ (12 DEKABR 2011; 22:00)

 

ADNAN OKTAR: Muminun surəsi, 68. Allah ” Məgər kafirlər bu Söz haqqında düşünmürlərmi? Yaxud onlara ulu babalarına gəlməyən bir şey gəldi?” deyir. Bizə gəldi, deyirlər. Müşrik böyüklərinə, münafiq böyüklərinə onların dediyinə görə guya hökm gəlmişdir.

adnan-oktar-dan-akil-insanlar-yorumu_normal_1950306