ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ (12 DEKABR 2011, 22:00)

ADNAN OKTAR: Allah buyurur: “Allah, (bu) vəsflərinə görə cəzalandıracaqdır”, Ənam surəsi, 139-cu ayədə, Allah: “Belə saxta, uydurma, xurafat yaratdığınıza görə bəlanızı verəcəyəm”-deyir. Allah bu saxta oyunun cəzasını verəcəyini bildirir.