ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-dəki CANLI REPORTAJI (22 DEKABR 2010)

 

Şeytandan Allaha sığınıram. Yunis surəsi, 15. “Onlara ayələrimiz açıq-aşkar sənədlər olaraq oxunduğunda,” baxın, onlara Quran ayələri açıq-aşkar sənədlər; baxın bağlı deyil. Dəqiq, aydın olar, “açıq sənədlər olaraq oxunduğunda”. Mövzunu açıqlayacaq, dəqiqləşdirəcək, aydınlaşdıracaq, dəqiqliklə “oxunduğunda, Bizimlə qarşılaşmağa ümid etməyənlər,” münafiqlər, fırıldaqlar, əhli küfr. “Deyərlər ki: “Bundan başqa bir Quran gətir və ya onu dəyişdir.” Bax, xurafatçıların məntiqi. “Bundan başqa bir Quran gətir və ya onu dəyişdir.” Bu, necə olacaq? Xurafat ilə olar. Münafiqin dini xurafat üzərində quruludur. Quran  üstəlik xurafat və yaxud mənə vəhy gəldi deyər, yeni əlavələr edər. “De ki: “Mənim onu öz nəfsimə görə dəyişdirməyim mənim üçün mümkün deyil.” Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Quranda nə varsa mən onu xəbərdar edənəm, deyir. “Mən, yalnız mənə vəhy olunana uyaram.” Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Quranda nə vəhy olunursa, deyir mən ona uyuram. Peyğəmbər (s.ə.v) mən özbaşıma, öz düşüncəmə görə hərəkət etmərəm, deyir. Nəyə görə hərəkət edirmiş? “Mən, yalnız mənə vəhy olunana uyaram. “Qurana görə hərəkət edərəm. “Əgər Rəbbimə üsyan etsəm, həqiqətən, mən böyük günün əzabından qorxaram.” deyir. Peyğəmbər (s.ə.v) üsyan edə bilməz, inşaAllah. On dördüncü ayədə də;  “sizi yer üzündə xəlifələr etdik.” Deyir. Bunun əbcədi 2048-dir. “Bir də deyərlər ki: “Rəbbindən üzərinə bir ayə (möcüzə) endirilərdi”. İzah edirəm, bir mələk gəlsin, bu adamın Mehdi (ə.s) olduğunu söyləsin, kimi. “Rəbbindən üzərinə bir ayə (möcüzə) endirilərdi”. Küfr, münafiqlər bunu söyləyir. “De ki: “Qeyb yalnız Allahındır, siz gözləyin; mən də sizlərlə birlikdə gözləyənlərdənəm.”