sözlər

Mehdinin bədəni və səsi çox güclü olacaq

Hz. Rza (ə.s) Rayyan ibn Saltın, “Sən sahibül-əmrsənmi?” sualına belə cavab verdi: “Bəli, mən də sahibül-əmrəm (əmr sahibi), amma yer üzünü ədalətlə dolduracaq sahibül-əmr mən deyiləm. Vəd edilmiş qaim (hz. Mehdi) yetkin yaşlarda, amma gənc bir surətdə zühur edəcək. O QƏDƏR GÜCLÜDÜR Kİ; DÜNYANIN ƏN BÖYÜK AĞACINA DA ƏL UZATSA, ONU KÖKÜNDƏN ÇIXARIB ATAR, DAĞLAR ARASINDA FƏRYAD ETSƏ, SƏRT QAYALAR UN KİMİ OVULAR. Musanın əsası və Süleymanın üzüyü ondadır…. Allah dilədiyi zamana qədər onu gözdən uzaq tutar. Daha sonra zühur edər və yer üzünü əvvəldən zülmlə dolduğu kimi ədalətlə doldurar. (Bihar-ul Envar, cild 52, səh. 32; İsbat-ul Hudat, cild 6, səh. 19)

A0071Rəvayətdə hz. Mehdinin fiziki cəhətdən, bir ağacı yerindən sökəcək qədər, səsiylə də qayaları un kimi ovulacaq hala gətirəcək qədər güclü olduğu ifadə edilmişdir. Burada hz. Mehdinin həqiqətən də bir ağacı yerindən sökəcək, ya da yalnız danışaraq dağları, qayaları parçalayacaq şəkildə fövqəlbəşər və metafizik bir gücə sahib olacağının nəzərdə tutulmadığı açıqdır.

Bu cür bir izahata xalq arasında da tez-tez rast gəlinir. İnsanlar fiziki cəhətdən güclü birini tərifləyərkən ümumiyyətlə, “aslan kimi adam”, “daşın suyunu çıxarar” kimi ifadələr istifadə edərlər. Ancaq bunlar həmişə bənzətmə mənası ilə istifadə olunur; yoxsa heç vaxt nəzərdə tutulan… ardı...

 

Ona qarşı Əhli-beyti Nəbəvinin silsilə-i nuranisinə (Peyğəmbərimizin nurani soyuna) bağlanan, əhli vəlayət (vəlilərin) və əhli kamalın (kamil iman sahiblərinin) başına keçəcək Əhli-beytdən Məhəmməd hz. Mehdi adında bir şəxsinurani (nurlu bir şəxs), o Süfyanın şəxsimənəvisi olan cərəyanı münafiqanəni (münafiqlik axınını) öldürüb (təsirsiz hala gətirib) dağıdacaq…

(Mektubat, səh. 56-57)

1

Ustad Səid Nursi həzrətləri Məktubatında hz. Mehdi (ə.s)-ın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan bir adam olacağını ifadə etmişdir. Bu sözündə hz. Mehdi (ə.s)-ın bir camaat ya da bir birlikdən ibarət bir şəxsimənəvi olduğunu deyil, soyu Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyu olan, kamil iman sahibi və vəlilərin başında onlara liderlik edəcək nurani bir adam olduğunu açıq şəkildə bəyan etmişdir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın Axırzaman şəxslərindən olan Süfyanın şəxsimənəvisi olaraq vəzifə yerinə yetirən münafiqanə axınlarla fikri bir mübarizə edəcəyi və onları mənəvi şəkildə təsirsiz hala gətirəcəyini ifadə etmişdir.

…Axırzamanın o böyük şəxsi, Əhli-beytdən (Peyğəmbərimizin soyundan) olacaq.

(Şüalar, səh. 442)

Ustad Şüalar səh. 442-də də yenidən hz. Mehdi (ə.s)-ın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan olan bir şəxs olduğunu təkrarlamışdır. Ancaq bir insan bir soya daxil ola bilər, bir şəxsimənəvinin Əhli-beytdən… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış zamanı ilə əlaqədar Bədiüzzamanın sözləri

İSTİQBALİ-DÜNYƏVİYƏDƏN (dünyanın gələcəyində) 1400 İL SONRA GƏLƏCƏK BİR HƏQİQƏTİ əsrlərində karib (yaxın) zənn etmişlərdir. (Sözlər, səh. 318)   

 

ALƏMİ-İSLAMIN 1371-ci  ilindən sonrakı müqəddəratına (taleyinə) nəzər edən (nəzər salan) Xütbeyi-Şamıyadakı həqiqətlər… Bəli, indi olmasa da 30-40 il sonra  fənn və həqiqi bacarıq (müsbət elmlər və sənət, elm və fənlərlə öyrənilən məlumat) və mədəniyyətin məhasini (mədəniyyətin yaxşılıqlarını) o üç qüvvəni tam təchiz edib, cihazatını verib o doqquz maneəni məğlub edib dağıtmaq üçün taxərriyi həqiqət meyelanını (həqiqəti araşdırma meyli) və insaf və söhbəti-insaniyəni (insan sevgisini) o doqquz düşmən tayfasının cəbhəsinə göndərmiş, inşaAllah YARIM ƏSR SONRA onları darmadağın edəcəkdir. (Hutbe-i Şamiye, s. 25)       

 

YETMİŞ BİRDƏ FƏCRİ-SADİQ (dan yerinin ağarması, Günəş doğulmadan əvvəlki qırmızılıq, səhər vaxtı) BAŞLADI və ya başlayacaq. Əgər bu fəcri qazıb (səhərə qarşı üfüqdə yayılmağa başlayan birinci qırmızılıq) da olsa, OTUZ-QIRX İL SONRA FƏCRİ SADİQ (fəcri kazibdən sonra yayılmağa başlayan ikinci işıqlanma) ÇIXACAQDIR. (Hutbe-i Şamiye, s. 23)  1371 + 30 = 1401 = 1981… ardı...

 

1.

… GƏLƏCƏKDƏKİ DÜNYƏVİYYƏDƏ  1400 İL SONRA GƏLƏCƏK BİR HƏQİQƏTİ ƏSRLƏRİNDƏ QARİB ZƏNN ETMİŞLƏR …. (Sözlər, səh. 318)

 

USTADIN BU İFADƏSİ “SÖZLƏR” RİSALƏSİNDƏ KEÇİR. SÖZLƏR RİSALƏSİ 1926–CI  İLDƏ (HİCRİ 1345-Cİ İLDƏ) TAMAMLANMIŞDIR, YƏNİ HİCRİ 1300 İL İÇİNDƏ. USTADIN BÜTÜN ƏSƏRLƏRİ HİCRİ 1300-CÜ İLDƏ TAMAMLADIĞI KİMİ ÖZÜ DƏ,  HİCRİ 1300-CÜ İL İÇİNDƏ VƏFAT ETMİŞDİR. HALBUKİ USTAD BU SÖZÜNDƏ HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN, HİCRİ 1400-CÜ İLDƏ ZÜHUR EDƏCƏYİNİ İFADƏ EDİR.

Səkkizinci Əsl: Cənabı Hakimi Mütləq, bu dar təcrübə və imtahan meydanında da çox mühüm şeyləri, kəsrətli əşya içində saxlayır. O saxlamaqda çox hikmətlər, çox məsləhətlər asılıdır. Məsələn: Leyle-i Qədri, ümum ramazanda; saat-ı zərurətə-i duanı, Cümə günündə; məqbul vəlisini insanlar içində; əcəli, ömür içində və qiyamətin vaxtını, ömr-ü dünya içində saxlamış. Çünki insan əcəli müəyyən olsa, yarı ömrünə qədər qəflət-i mütləq, yarıdan sonra dar ağacına addım-addım getmək kimi bir dəhşət verəcək. Halbuki axirət və dünya müvazinətini mühafizə etmək və hər vaxt havf-u reca (həm dünya, həm axirət qorxusu, əhv edilmə ümidi və yaxud cəhənnəmə getmə qorxusu) ortasında olmaq məsləhəti tələb edir ki, hər dəqiqə həm ölmək, həm yaşamaq mümkün olsun. Bu halda mübhəm tərzdəki iyirmi il mübhəm (müəyyən olmayan, gizli olan, anlaşılmayan) bir ömür, min il müəyyən bir… ardı...

 

1.

… GƏLƏCƏK DÜNYƏVİYYƏDƏ1400 İL SONRA GƏLƏCƏK BİR HƏQİQƏTİ ƏSRLƏRİNDƏ QARİB ZƏNN ETMİŞLƏR…. (Sözlər, səh. 318)       

 

  • USTADIN BU İFADƏSİ “SÖZLƏRRİSALƏSİNDƏ KEÇİR. SÖZLƏR RİSALƏSİ 1926-CI (HİCRİ 1345-Cİ) İLDƏ TAMAMLANMIŞDIR, YƏNİ HİCRİ 1300-CÜ İLDƏ. USTADIN BÜTÜN ƏSƏRLƏRİ HİCRİ 1300-CÜ İLDƏ TAMAMLANDIĞI KİMİ ÖZÜ DƏ YENƏ HİCRİ 1300-CÜ İLDƏ VƏFAT ETMİŞDİR. HALBUKİ USTAD BU SÖZÜNDƏ HZ.MEHDİ (Ə.S)-IN HİCRİ 1400-cü İldə ZÜHUR EDƏCƏYİNİ İFADƏ EDİR.

 

  1. Səkkizinci Əsl: Cənabı Hakimi Mütləq, bu darı təcrübə və meydanı imtahanda çox vacib şeyləri,… ardı...