Hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış zamanı ilə əlaqədar Bədiüzzamanın sözləri

İSTİQBALİ-DÜNYƏVİYƏDƏN (dünyanın gələcəyində) 1400 İL SONRA GƏLƏCƏK BİR HƏQİQƏTİ əsrlərində karib (yaxın) zənn etmişlərdir. (Sözlər, səh. 318)   

 

ALƏMİ-İSLAMIN 1371-ci  ilindən sonrakı müqəddəratına (taleyinə) nəzər edən (nəzər salan) Xütbeyi-Şamıyadakı həqiqətlər… Bəli, indi olmasa da 30-40 il sonra  fənn və həqiqi bacarıq (müsbət elmlər və sənət, elm və fənlərlə öyrənilən məlumat) və mədəniyyətin məhasini (mədəniyyətin yaxşılıqlarını) o üç qüvvəni tam təchiz edib, cihazatını verib o doqquz maneəni məğlub edib dağıtmaq üçün taxərriyi həqiqət meyelanını (həqiqəti araşdırma meyli) və insaf və söhbəti-insaniyəni (insan sevgisini) o doqquz düşmən tayfasının cəbhəsinə göndərmiş, inşaAllah YARIM ƏSR SONRA onları darmadağın edəcəkdir. (Hutbe-i Şamiye, s. 25)       

 

YETMİŞ BİRDƏ FƏCRİ-SADİQ (dan yerinin ağarması, Günəş doğulmadan əvvəlki qırmızılıq, səhər vaxtı) BAŞLADI və ya başlayacaq. Əgər bu fəcri qazıb (səhərə qarşı üfüqdə yayılmağa başlayan birinci qırmızılıq) da olsa, OTUZ-QIRX İL SONRA FƏCRİ SADİQ (fəcri kazibdən sonra yayılmağa başlayan ikinci işıqlanma) ÇIXACAQDIR. (Hutbe-i Şamiye, s. 23)  1371 + 30 = 1401 = 1981  1371 + 40 = 1411 = 1991

 

Bu zamanda elə fövqəladə hakim cərəyanlar var ki, hər şeyi öz hesabına götürdüyü üçün fəraza HƏQİQİ GÖZLƏNİLƏN VƏ BİR ƏSR SONRA GƏLƏCƏK O ŞƏXS də bu zamanda gəlsə…( Kastamonu Lahikası, s. 57)  Bədiüzzaman bu sözünü hicri 1354-cü ildə demişdir. Yəni, hz. Mehdi (ə.s) hicri 1400-cü ilin içərisində ortaya çıxacaqdır.

 

… Bu həqiqətdən aydın olur ki, SONRA GƏLƏCƏK O MÜBARƏK ŞƏXS RİSALEYİ-NURU BİR PROQRAMI OLARAQ NƏŞR VƏ TƏTBİQ EDƏCƏKDİR (yazma və dağıtma yoluyla yayacaq və tətbiq edəcəkdir). (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9)        

 

O İRƏLİDƏ GƏLƏCƏK ƏCİB (təəccübləndirən, heyrət oyandıran, bənzəri görülməyən) ŞƏXSİN bir XİDMƏTÇİSİ və ONA YER HAZIR EDƏCƏK BİR DÜMDARI (köməkçi qüvvəsi) və O BÖYÜK RƏHBƏRİN PİŞDAR BİR NƏFƏRİ (öndən gedən bir əsgəri) olduğumu zənn edirəm. (Barla Lahikası, s.162)      

AXIR ZAMANDA HƏYATIN GENİŞ DAİRƏSİNDƏ (dünya səviyyəsində) ƏSL SAHİBLƏRİ, YƏNİ, MEHDİ VƏ ŞAGİRDLƏRİ (tələbələri) CƏNAB HAQQIN İCAZƏSİYLƏ GƏLİR , O DAİRƏNİ GENİŞLƏDƏR VƏ O TOXUMLAR SÜNBÜLLƏNƏR. BİZLƏR DƏ QƏBRİMİZDƏ SEYR EDİB ALLAHA ŞÜKÜR EDƏRİK. (Kastamonu Lahikası, s. 99

 

İndi xatırladıq ki, əgər şəddəli “lamlar” və “mimlər” iki sayılsa, BUNDAN BİR ƏSR SONRA ZÜLMƏTİ DAĞITACAQ ŞƏXSLƏR İSƏ HƏZRƏTİ MEHDİNİN ŞAGİRDLƏRİ OLA BİLƏR.” (Şualar, 1. Şua, s. 605) (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 90) (Bediüzzaman 1. Şua’yı 1936’da yazdı)     

80