Səid Nursi

Səid Nursi Həzrətləri özünün ”Mehdi olmadığını” Risalə-i Nurda açıq-aşkar ifadə edir

BİR QİSİM NUR TƏLƏBƏLƏRİNİN SƏİD NURSİYƏ “MEHDİ” DEMƏLƏRİ HARAMDIR. BİR ADAM HAQDA “MEHDİDİR” DEMƏK O ADAM ÜÇÜN “İMTAHANA TABE DEYİL, “QƏTİ CƏNNƏTLİK” MƏNASINI VERƏR Kİ, BU ÇOX BÖYÜK BİR GÜNAHDIR. ÇÜNKİ ALLAH QATINDAN BİR VƏHYƏ ƏSASLANAN OLMADIĞI MÜDDƏTCƏ HEÇ KİMSƏ ÜÇÜN “QƏTİ CƏNNƏTLİKDİR” DEYİLƏ BİLMƏZ.

 

-1-

 

Şüalar, səh. 368:

 

Səid etiraznaməsində demiş ki: “Mən seyid deyiləm. MEHDİ SEYİD (PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V) SOYUNDAN BİRİ) OLACAQ.” deyə onları rədd etmiş.

 

-2-

 

 Emirdağ Lahikası-1, səh. 267:

 

Mən də onlara demişdim: “Mən, özümü seyid (Peyğəmbərimizin soyundan) bilmirəm. Bu zamanda nəsillər bilinmir. Halbuki, Axırzamanın o böyük şəxsi, Ali-beytdən (Peyğəmbərimizin ailəsindən) olacaq.”

 

-3-

 

 Sikkə-Təsdiqi Qeybi, səh. 10:

 

 

O gələcək şəxsin adını vermək, üç vəzifəsi birdən xatirə gəlir; səhv olar. Həm heç bir şeyə vasitə olmayan nurdakı ixlas zədələnir, avam-ı möminin nəzərində həqiqətlərin qüvvəti bir dərəcə nöqsanlaşar. Yəqiniyyəti-bürhaniyə (qəti dəlil) belə qəzayanı-makbulədəki (qəbul olunmuş) zənni-qalibə (üstün zənnə) inqilab edər; daha muannid (inadkar) dəlalətə və inadkar zındıkaya (Allaha və axirətə inanmayan) tam qələbəsi, mütəhayyir(çaşqınlıq) əhli-imanda (iman edənlərdə) görünməməyə başlayar. Əhli-siyasət yanlış fikrə və bir qisim müəllimlər etiraza başlayar. Onun üçün Nurlara o… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) və hz. İsa (ə.s)-ın bir şəxs olduqlarını ifadə etmişdir

Halbuki, demişdik: Bu dünya təcrübə meydanıdır. Ağıla qapı açılar, lakin insanların iradələri əlindən alınmaz. (1) ELƏ İSƏ O EŞHAS (yəni Axırzamanın vacib şəxsləri -HZ. MEHDİ (Ə.S) və HZ. İSA (Ə.S)), hətta o Dəccal da ÜZƏ ÇIXDIĞI VAXT (2)ÇOXLARI, hətta özü də BİDAYƏTƏN (BAŞLANĞICDA) Dəccal olduğunu BİLMƏZ. (3) BƏLKƏ NURUİMANIN DİQQƏTİYLƏ, O EŞHASI AXIRZAMAN (yəni Axırzamanın vacib şəxsləri HZ. MEHDİ (Ə.S) və HZ. İSA (Ə.S)) TANINA BİLƏR. (Hz. Mehdi (ə.s), hz İsa (ə.s) yalnız dərin iman sahibi bəzi möminlərin diqqətləriylə tanına biləcək.)  (Sözlər, səh. 343-344)

 16bd7b19b552f5515cbe7a3a7b2a42d6

(1)  “…ELƏ İSƏ O EŞHAS (yəni Axırzamanın vacib şəxsləri -HZ. MEHDİ (Ə.S) və HZ. İSA (Ə.S))… ÇIXDIĞI ZAMAN…

Ustad Axırzamanda zühur edəcək hz. Mehdi (ə.s) və yenə Axırzamanda nüzul edəcək hz. İsa (ə.s)-a diqqət çəkir. Səid Nursi həzrətləri burada bu iki möhtərəm şəxsdən bir şəxsi mənəvi kimi bəhs etməmişdir. Əksinə onlar üçün “o eşhas” yəni “şəxslər” ifadəsini istifadə edərək hz. Mehdi (ə.s) və hz. İsa (ə.s.)-ın bir adam, bir şəxs olduqlarını və Axırzamanda gələcəklərini ifadə edir.

 

(2) …ÇOXLARI, hətta özü də BİDAYƏTƏN (BAŞLANĞICDA) Dəccal… ardı...

 

Ona qarşı Əhli-beyti Nəbəvinin silsilə-i nuranisinə (Peyğəmbərimizin nurani soyuna) bağlanan, əhli vəlayət (vəlilərin) və əhli kamalın (kamil iman sahiblərinin) başına keçəcək Əhli-beytdən Məhəmməd hz. Mehdi adında bir şəxsinurani (nurlu bir şəxs), o Süfyanın şəxsimənəvisi olan cərəyanı münafiqanəni (münafiqlik axınını) öldürüb (təsirsiz hala gətirib) dağıdacaq…

(Mektubat, səh. 56-57)

1

Ustad Səid Nursi həzrətləri Məktubatında hz. Mehdi (ə.s)-ın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan bir adam olacağını ifadə etmişdir. Bu sözündə hz. Mehdi (ə.s)-ın bir camaat ya da bir birlikdən ibarət bir şəxsimənəvi olduğunu deyil, soyu Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyu olan, kamil iman sahibi və vəlilərin başında onlara liderlik edəcək nurani bir adam olduğunu açıq şəkildə bəyan etmişdir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın Axırzaman şəxslərindən olan Süfyanın şəxsimənəvisi olaraq vəzifə yerinə yetirən münafiqanə axınlarla fikri bir mübarizə edəcəyi və onları mənəvi şəkildə təsirsiz hala gətirəcəyini ifadə etmişdir.

…Axırzamanın o böyük şəxsi, Əhli-beytdən (Peyğəmbərimizin soyundan) olacaq.

(Şüalar, səh. 442)

Ustad Şüalar səh. 442-də də yenidən hz. Mehdi (ə.s)-ın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan olan bir şəxs olduğunu təkrarlamışdır. Ancaq bir insan bir soya daxil ola bilər, bir şəxsimənəvinin Əhli-beytdən… ardı...

 

Risalələrin doğru oxunması dair Bədiüzzaman Səid Nursi Həzrətlərinin bəzi şərhləri

“Nurun mətni izaha ehtiyacı olsa, ya sətirin üstündə, ya kənarda haşiyəciklər (şərhlər) yazılsa daha münasibdir (uyğundur). Çünki mətn daxilinə girsə, çoxaltma edilən nüsxələr ayrı-ayrı olar, təshih (düzəltmə) lazım gələr. Həm sui-istimalə qapı açılar, müarilər (qarşı çıxanlar) istifadə edərlər. Həm hər kəs sənin kimi muhaqqiq (həqiqəti araşdırıb tapan) müdaqqiq (incəliklə tədqiq edən, ən kiçik gizli şeyləri belə görməyə çalışan) olmaz, səhv məna verər, bir söz əlavə edər, əhəmiyyətli bir həqiqəti itirməyə səbəb olar. Mən təshihatımda (düzəltmələrimdə) belə zərərli əlavələri çox gördüm…

 

 (Emirdağ Lahikası El yazma, sf. 661)

 

“Yol ikidir: Ya sükut etməkdir (susmaqdır). Çünki, deyilən hər sözün doğru olması lazımdır və ya sədaqətdir (düzgünlük). Çünki, İslamiyyətin əsası sədaqətdir (düzgünlükdür). İmanın həssası, sədaqətdir (düzgünlükdür). Bütün kəmalətə isal edici (yaxşılıqlara çatdıran) sədaqətdir. Əxlaqi-aliyənin (yüksək əxlaqın) həyatı sədaqətdir (düzgünlükdür). Tərəqqilərin mihvəri (irəliləmənin mərkəzi) sədaqətdir (düzgünlükdür).

 

Aləmi-İslamın nizamı (İslam aləminin nizamı) sədaqətdir (düzgünlükdür).

 

Növü bəşəri kəbəyi kəmalata isal edən (insanlığı əxlaq və tərbiyəyə çatdıran) sədaqətdir (düzgünlükdür). Əshabı-kiramı (səhabələri) bütün insanlara təfəvvük etdirən (üstün edən) sədaqətdir (düzgünlükdür). Məhəmmədi Haşimi əleyhissalatu vəssalamı məratibi-bəşəriyənin (insanlıq dərəcəsinin) ən yüksəyinə çıxaran sədaqətdir (düzgünlükdür).” (İşaratül İcaz, səh. 82)

 

“Risalə-i Nur; bütün təbəqati-bəşərə (insan… ardı...

 

Risalə-i Nura həqiqi dəyərini hz. Mehdi (ə.s)-ın verəcəyini ifadə etmişdir

Biri Risalə-i Nurdur. Biri də, onun bir tərcüməçisidir və Risalə-i Nur haqqındakı hüsnü-zənniniz daha fövqündə Risalə-i Nura layiqdir. Çünki, Quranı-Hakimin bir möcüzəyi-mənəviyəsidir. AXİRZAMANDA GƏLƏCƏK HƏZRƏTİ MEHDİ DƏ ONA O QİYMƏTİ VERƏCƏK ETİQADINDAYAM.

 

Ustadın bu ifadəsi Əmirdağ Lahikasının əl yazmasında yer alır.

31