Risalə-i Nura həqiqi dəyərini hz. Mehdi (ə.s)-ın verəcəyini ifadə etmişdir

Biri Risalə-i Nurdur. Biri də, onun bir tərcüməçisidir və Risalə-i Nur haqqındakı hüsnü-zənniniz daha fövqündə Risalə-i Nura layiqdir. Çünki, Quranı-Hakimin bir möcüzəyi-mənəviyəsidir. AXİRZAMANDA GƏLƏCƏK HƏZRƏTİ MEHDİ DƏ ONA O QİYMƏTİ VERƏCƏK ETİQADINDAYAM.

 

Ustadın bu ifadəsi Əmirdağ Lahikasının əl yazmasında yer alır.

31