Adnan Oktarın 8 Fevral 2011 Qaziantep Olay Tv-dəki söhbətindən

ADNAN OKTAR: Kəhf surəsi, şeytandan Allaha sığınıram. Kəhf surəsi, 30-cu ayə; “Şübhəsiz, iman edib saleh əməllərdə olanlar isə,” iman edir və səmimi olaraq əməllərdə var. Yəni hərəkətlərdə var. “Biz həqiqətən, ən gözəl davranışda olanın əcrini itirmərik”. Əbcədi 2062-dir, İslamın qütblərə qədər yayıldığı tarixdir, inşaAllah. “Onlar; altından çaylar axan Ədn cənnətləri onlarındır, orada qızıl bilərziklərlə bəzənərlər, yüngül ipəkdən və ağır işlənmiş atlasdan yaşıl paltarlar geyərlər və taxtlar üzərində oturarlar. Nə gözəl savab və nə gözəl dəstəkdir” deyir Allah. “Bağına girdiyin zaman, “maşaAllah, Allahdan başqa qüvvət yoxdur” deməyin lazım deyildimi?” MaşaAllah, inşaAllah, hər ikisi də, Kəhf surəsindədir. MaşaAllahı açıqlayan ayə 39-cu ayədir, Kəhf surəsi, 39, maşaAllah.

1391583660_qurani_kerim_00001