İslam

Hz. Mehdi (ə.s) zühur etdiyində əksəriyyət namaz qılmayacaq

Hz. Huzeyfənin izah etdiyinə görə, Rəsulullah belə buyurmuşdur: “Ey Huzeyfə! O gündə (hz. Mehdi (ə.s) zühur etdiyində) onlar Riddə (dindən çıxmaq) üzrə olacaqlar. ŞƏRABIN HALAL OLDUĞUNU ZƏNN EDƏCƏKLƏR VƏ NAMAZ DA QILMAYACAQLAR”

 (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal)         
R0031

 

İslamın sülh, sevgi və qardaşlıq dini olduğuna dair Quran ayələri :

Ey iman gətirənlər! İslamı bütövlüklə qəbul edin və şeytanın addım izləri ilə getməyin. Şübhəsiz ki, o sizə açıq-aydın düşməndir. (Bəqərə surəsi, 208)

Allah əmin-amanlıq yurduna (Cənnətə) çağırır və istədiyini doğru yola yönəldir.  (Yunus surəsi, 25)

 

Kim bir adamı öldürməyən və ya yer üzündə fəsad törətməyən bir şəxsi öldürərsə, sanki bütün insanları öldürmüşdür …(Maidə surəsi, 32)

Möminlər, həqiqətən də qardaşdırlar. Elə isə qardaşlarınızı barışdırın və Allahdan qorxun ki, sizə rəhm edilsin. (Hucurat surəsi, 10)

Allaha və Onun Elçisinə itaət edin, bir-birinizlə mübahisə etməyin, yoxsa ruhdan düşər və zəifləyərsiniz. Səbir edin, çünki Allah səbir edənlərlədir.  (Ənfal surəsi, 46)

İman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün Mərhəmətli Allah qəlblərdə bir sevgi yaradacaq.(Məryəm surəsi, 96)

Siz insanlar arasında üzə çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Siz yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməlləri qadağan edir və Allaha iman gətirirsiniz …(Ali İmran surəsi, 110)

Sən bağışlama yolunu tut, yaxşı iş görməyi əmr et və cahillərdən üz döndər. (Əraf surəsi, 199)

 gulkelebek

Hz. İsa (ə.s)- ın yer üzünə sülh ve sevgi gətirəcəyinə, cinayət, zülm və döyüşlərə son verəcəyinə dair hədislər :

Vallah Məryəm oğlu İsa ədalətli bir hakim olaraq şübhəsiz enəcək… Və bütün… ardı...

 

İSLAMIN YAŞANMASINA MANEƏ TÖRƏDƏN BÖYÜK BƏLA: QATI DİNÇİLİK

Dünyanın dörd bir tərəfindəki İslam ölkələrində silahlı qarşıdurmalar, təzyiq göstərən rejimlər, əks fikirlilər arasındakı şiddət və terror baş alıb gedir, demokratiya anlayışına tamamilə zidd olan zərbələr endirilir. İraq ilə başlayan, Suriya ilə davam edən və ən son Misirdə gündəmə gələn bu primitiv müdaxilələr, sanki bütün İslam ölkələrində bir filmin təkrarı kimi görünür.

Bütün bunların əsas səbəbi nədir?

İslam əxlaqının yaşanmasına mane olan və bir çox İslam ölkəsini bürüyən bəlaların qaynaqlarından biri olan qatı dinçiliyin qarşısı necə alınar?

 

www.turkislambirligimujdesi.com

 

Dövrümüzdə texnoloji imkanların və internet əlaqəsinin inkişafı ilə birlikdə insanların böyük bir qisminin ümumi mədəniyyətləri dünya səviyyəsində inkişaf edir və müasir dünyaya asanlıqla ayaqlaşırlar. Buna görə müasir dünyanı tanıyan insanlara İslam ölkələrinin qadağalarla dolu qatı dinçi həyat təqdim etməsi, insanların bir qismini İslamdan uzaqlaşdırır.

Üstəlik hal-hazırda daxili qarışıqlıqların yaşandığı müsəlman ölkələrinin bir çoxunda müasirliyə qarşı çıxmaq hakimdir. Halbuki, İslam ölkələrinin əsas hədəfi Quranda bildirilən və insanların ürəyini açacaq rahat həyat tərzi olmalıdır. İslamı dünyaya yanlış tanıdan bu qatı dinçilik təhlükəsindən və müasir dünyaya qarşı düşmənçilikdən xilas olmaq üçün isə həqiqi İslam əxlaqına uymaq lazımdır.

 

bagnazlik4İslam ölkələri baxımlı və estetik olmalıdır

 

Dövrümüzdə bir çox İslam ölkəsində iqtisadiyyatın düzəldilməsi ilə birlikdə bütün… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) inkarçı cərəyanları və bidətləri İslam dinindən uzaqlaşdıracaq

Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurur: “HƏR ZAMANDA  ÜMMƏTİM ÜÇÜN ƏHLİ-BEYTİMDƏN BİR ADİL VARDIR. ONLAR AZDIRANLARIN  TƏHRİFLƏRİNİ, BATİL ƏHLİNİN  BATİLİNİ, CAHİL ŞƏRHİNİ BU DİNDƏN   UZAQLAŞDIRARLAR, eşidin ki, doğrusu sizin imamlarınız sizi Allaha aparan elçilərdir, elə isə yaxşı baxın ki, sizin elçiləriniz kimlərdir.”

(Savaik’ul Muhrika, İbn-i Hacer, səh. 148, Muhammediyye mat. Ve səh. 90, Meymeniye mat. Mısır. / Yenabi’ul Mevedde, Kunduzi Hanefi, səh. 226, 326, 327, Haydariye mat. səh. 191, 271, 273 ve 297, İstanbul. / Zehair’ül Ukba, Muhibbiddin Taberi Şafii, səh.17)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədisi-şərifində hər əsrdə seyidlər arasından ədalətlə hökm edən bir adam tapılacağını bildirmişdir. Bu kəslər öz əsrlərində hakim olan batil cərəyan nə isə onunla fikri mübarizə içində olacaqlar və insanları din əxlaqını yaşamağa dəvət edəcəklər. O dövrdə cəmiyyətlər üzərində təsirli olan batil din (materializm, ateizm, bütpərəstlik, darvinizm) hansı isə onunla və ya hamısı bir yerdə isə hamısı ilə fikri mübarizə edirlər. Hicri 1400-cü ildə bu fikri mübarizəni edəcək və insanları haqq yola dəvət edəcək seyid hz. Mehdi (ə.s) olacaq. Hz. Mehdi (ə.s) həm darvinizm və materializmi fikirlə yerlə bir edəcək, həm də bəzi xurafatçı kəslərin dinə daxil etdikləri hər cür batil izahı… ardı...

 

Hz. İsa (ə.s)-ın gəlməyəcəyini söyləyənlərin bu səhv düşüncədə olmaqlarının bir səbəbi  də, İslamda bir xilaskar gözləntisi olmadığı iddiasıdır.

Allah tarix boyu insanlara göndərdiyi peyğəmbərlər vasitəçiliyi ilə doğru yolu göstərmişdir. Bəzən də insanların din əxlaqından uzaqlaşdıqları, pozulma və degenerasiyanın yayıldığı dövrlərdə Rəsul hökmündə təbliğ edənlər göndərərək insanları qaranlıqdan işıqlığa çıxartmışdır. Hər əsrin əvvəlində bir mücəddidin gələcəyi hədislərdə belə xəbər verilir:

Əbu Hüreyrənin rəvayətinə görə, Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur:
“Həqiqətən Əziz və Cəlil olan Allah HƏR ƏSRİN ƏVVƏLİNDƏ bu ümmətin dinini bidatlardan (dinin əslində olmayan sonradan əlavə edilmiş batil inanclardan) təmizləyən, yeniləyən (elm sahibi) bir şəxs göndərər.” (Sünen-i Ebu Davud, 5/100)

İmam Rəbbani Həzrətləri isə belə deyir:

“HƏR ƏSRİN ƏVVƏLİNDƏ  bu ümmətin din alimlərinin arasından BİR MÜCƏDDİD ÇIXACAQ və şəriəti (Quran əxlaqı və fəziləti ilə Peyğəmbərimizin (s.ə.v) sünnəsini) canlandıracaq. (Mektubat-ı Rabbani, 1/520)

Necə ki, Quranda da, darlıq və çətinlik içində olan insanların Allaha, onlar  üçün bir xilaskar  və qoruyucu göndərməsi üçün dua etdikləri xəbər verilmişdir:

Sizə nə olub ki, Allah yolunda və: “Ey Rəbbimiz! Bizi əhalisi zalım olan bu şəhərdən çıxart, bizə Öz tərəfindən bir himayəçi təyin et, bizə Öz tərəfindən bir yardımçı təyin et!” – deyən zəif kişilər, qadınlar və uşaqlar uğrunda vuruşmursunuz? (Nisa Surəsi, 75)… ardı...