dünya

Adnan Oktarın 29 iyul 2010-cu il tarixli HarunYahya.TV müsahibəsindən

Adnan Oktar: Bax açdım, Yasin surəsi çıxdı, oradan oxuyum. Şeytandan Allaha sığınıram, Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. And olsun hikmətli Qurana!” Yəni, hikmət dolu Qurana. Həqiqətən, sən göndərilmiş elçilərdənsən,” ayə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə xitab edir. İkinci işarəli mənası Mehdi (ə.s)-a baxır. Mehdi (ə.s) da göndərilən elçilərdəndir inşaAllah. doğru yoldasan”. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də doğru yoldadır. Mehdi (ə.s) da doğru yoldadır. Bu Quran Qüdrətli və Rəhmli Allah tərəfindən nazil edilmişdir ki,” “Allahın endirdiyi bir kitabdır” -deyir. Bax, ataları xəbərdar edilməmiş, özləri də qafil olan bir tayfanı xəbərdar edəsən”. Həm Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dövrünə baxır, həm Axırzamana baxır. Çünki, bax, ataları xəbərdar edilməmiş, özləri də qafil olan bir tayfanı xəbərdar edəsən”.

Həqiqətən indiki cəmiyyətdə dini məlumat çox zəifdir. Türkiyədə də bəzi yerlərdə çox azdır dini məlumat. Yəni, Quran haqqında məlumatları azdır. Atalarının da məlumatı az olur, özlərinin də az olur. Onların əksəriyyəti barəsindəki söz gerçəkləşdi. Çünki onlar iman gətirməzlər”. Yəni izah etsən də inanmazlar deyir Allah. Həqiqətən, Biz onların boyunlarına, çənələrinə dirənmiş zəncirlər keçirtmişik. Odur ki, başları təkəbbürlə yuxarı qalxmışdır”. Yəni təkəbbürlü, özünü bəyənən, ağlı donmuş, başı işləməyən, amma özündən razı. Bir metr uzağını belə görə… ardı...

 

Adnan Oktarın 3 aprel 2011 A9 Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Yunis surəsi, 61; “Sənin içində olduğun hər hansı bir vəziyyət,” oturmuş, qalxmış ola bilər; yan dayanmış ola bilər, “onun haqqında Qurandan oxuduğun hər hansı bir şey,” indi olduğu kimi, “və sizin işlədiyiniz hər hansı bir iş yoxdur ki,” çay içmək, danışmaq, nə olursa olsun; vəziyyət qiymətləndirməsi, feysbuka girməsi, yoldaşlarıyla dərsə hazırlaşması, imtahana girməsi, restoranda yemək yeməsi, əylənməsi, rəqs etməsi, nə varsa, “hər hansı bir iş yoxdur ki, ona (yaxşıca) daldığınızda, Biz sizin üzərinizdə şahidlər durmuş olmayaq.”

“Mən o anda hər tərəfdən sizi izləyirəm” deyir Allah. “Danışıqlarınızı da dinləyirəm, sizi də görürəm” deyir Allah. “Yerdə və göydə zərrə ağırlığında,” zərrə; atom, “ağırlığında, heç bir şey Rəbbindən uzaqda (gizli) qalmaz.” “Hamısından xəbərdaram” deyir Allah. Çünki Özü yaradır. “Bundan daha kiçik,” atomdan kiçik; kvark var, fotonlar var, “Bundan daha kiçik, daha böyük elə bir şey də yoxdur ki, açıq-aşkar bir kitabda (qeydli) olmasın.” “Kvarka çatana qədər Mənim məlumatımda və qədər kitabında hamısı yazılıdır” deyir Allah. “Hamısını bilirəm” deyir Allah. 62-ci ayə, şeytandan Allaha sığınaram; “Xəbəriniz olsun;” “sizə bildirirəm” deyir Allah.

“Allahın vəliləri,” yəni Allahın qoruduğu yaxşı insanlar, “onlar üçün qorxu yoxdur,” dünyada da qorxu… ardı...

 

Adnan Oktarın 15 fevral 2011 Qaziantep Olay Tv-dəki canlı reportajı

ADNAN OKTAR: Ya Allah bismillah. Muminun surəsi. Bismillah. Şeytandan Allaha sığınıram. 61-ci ayə. “Onlar, xeyirlərdə yarışırlar.” Xeyirlərdə yarışmaq necə olar? Var gücüylə hər kəs ən yaxşısını əldə etməyə çalışacaq. “Və onlar buna görə önə keçirlər.” Deməli, bir yarış, təqva yarışı var dünyada, inşaAllah. “Heç kimsəyə” bax, Allah bir sirr verir; “güc çatdıracağından çoxunu yükləmərik.” Allahın heyrət olunacaq bir möcüzəsidir. Heç kimə güc çatdıracağından çoxunu Allah yükləmir. “Əlimizdə haqqı söyləyən bir kitab vardır.” Qədərdə bu yazılmışdır, deyir Allah. “Və onlar heç bir haqsızlığa məruz qalmazlar.” “Həqiqətən, Mənim ayələrim sizə oxunurdu, lakin siz topuqlarınız üzərində geri dönürdünüz.”

Bax, Quran ayələri oxunurdu, lakin siz topuqlarınız üzərində geri dönürdünüz, deyir. Kimlər geri dönür? Bunu, mürtəcelər edər. Quranı qəbul etmirlər, xurafatı qəbul edirlər. Adam saatlarla xurafat izah edir, xurafatları ağzı açıq dinləyir . Söyləsənə; Qurandan izah et bizə, tam doğrunu izah et, bizə Kutub-i Sittədən izah et. Əhli-Sünnə alimlərinin açıq əsərlərini izah et bizə, demir. Sonuna qədər xurafatları dinləyir. “Həqiqətən, sən onları doğru olan bir yola çağırırsan” deyir. Bunun da əbcədi yenə mehdiyyətin dövrünü verir. “Əgər haqq, onların həva (istək və ehtiras)larına uyğun olsaydı” yəni Quran xaricində bir vəziyyət olsaydı, “heç müzakirəsiz, göylər, yer… ardı...

 

Adnan Oktarın 1 may 2011 A9 Tv, Kanal Avropa və Çay Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şuəra surəsi. Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla. Şeytandan Allaha sığınıram. “Ta, Sin, Mim. Bunlar, açıq-aşkar olan Kitabın ayələridir.” “Quran açıq-aşkardır” deyir Allah, aydın olmayan bir istiqaməti yoxdur, səhihdir. “Onlar mömin olmayacaqlar deyə az qala özünü həlak edəcəksən (elə mi?)” Allah hidayət vermir onlara, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də onların halına çox kədərlənir. Allah o mövzuda Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in diqqətini çəkir; kədərlənməyi buraxmasını, əksi vəziyyətdə özünü həlak edəcəyini, bu mövzuda bir ayə olaraq endirmişdir. “Diləsək” deyir Allah, “onların üzərinə göydən bir ayə (möcüzə) endirərik, ona boyunları əyilmiş qalarlar” deyir Allah. Əbcədi 2022-dir, hz. İsa Məsih (ə.s)-ın eniş tarixini verir, inşaAllah. Bax, deyir ki; “Diləsək, onların üzərinə göydən bir ayə (möcüzə) endirərik.” “Göydən endirərik” deyir. Tam 2022. “Ona boyunları əyilmiş qalarlar.” Hz. İsa Məsih (ə.s)-ın enişiylə bütün dünya müsəlman olur. Çünki Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in zamanında insanlar müsəlman olmur; izah edir, izah edir olmur, izah edir, izah edir olmur. Az insan olur, o bölgədə oldu yalnız, çox yayılmadı. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də buna çox kədərlənir. Baxın, nə deyir  Allah? “Onlar mömin olmayacaqlar deyə az qala özünü həlak edəcəksən (elə mi?)” Çünki qədərində yoxdur, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in zamanında İslamın dünyaya hakimiyyəti… ardı...

 

Adnan Oktarın 25 may 2011 A9 Tv və Kaçkar Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Əraf surəsi, 143 “Musa təyin edilən müddətdə gəlincə və Rəbbi onunla danışınca: “Rəbbim, mənə göstər, Səni görüm” dedi. (Allah:) “Məni əsla görə bilməzsən” deyir. Əsla, heç bir zaman Zatını görə bilməyəcəyik. Nə cənnətdə, nə dünyada Zatını görə bilmərik. “Amma bu dağa bax; əgər o yerində dayana bilsə,” o dağ orada qala bilsə, “sən də Məni görəcəksən.” Rəbbi dağa təcəlli edincə, onu parça-parça etdi.” deyir  Allah, sırf təcəllisindən. “Musa huşunu itirərək yerə düşdü.” Hadisənin şiddətindən, o da nə şirin Peyğəmbərdir, maşaAllah. Çox həyəcanlıdır, onsuz da heç qaldıra bilməz elə bir şeyi. Onsuz da Allah onu huşunu itirib yerə yıxılacaq şəkildə yaradır. “Özünə gələndə: “Sən nə Ucasan (Rəbbim). Sənə tövbə etdim və mən iman edənlərin ilkiyəm” dedi.” MaşaAllah, Hakkəl yakin, inşaAllah. “(Allah:) “Ey Musa” dedi. “Sənə verdiyim risalətimlə (peyğəmbərliyimlə) və səninlə danışmağımla səni insanlardan üstün etdim.” Kəlimətullah, “səninlə danışdım” deyir Allah, kolda, Allah təcəlli edir. “Sənə verdiklərimi al və şükür edənlərdən ol.” Əlhəmdülillah. “Biz ona Lövhələrdə hər şeydən bir öyüd və hər şeyin kafi bir şərhini yazdıq.” Yəni xurafata ehtiyac yoxdur. Musəvi qardaşlarımız da bunu yaxşı biləcəklər. Bax, nə… ardı...