dünya

Adnan Oktarın 26 fevral 2011 Kocaeli Tv və Aba Tv-dəki  canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Əhzab surəsi, şeytandan Allaha sığınıram. 45-ci ayə “Ey Peyğəmbər, həqiqətən, Biz səni bir şahid, bir müjdə verici və bir xəbərdaredici olaraq göndərdik.” Ayənin əbcədi 2034 tarixini verir. “Və Öz izniylə (Allahın icazəsiylə) Allaha çağıran və nur saçan bir çıraq olaraq (göndərdik).” “Öz izniylə (Allahın icazəsiylə) Allaha çağıran“, daima təbliğ edən, insanları İslama, Qurana çağıran, “və nur saçan” İslamı izah etdikcə, insanlarda bir rahatlıq, aydınlanma, hadisələrdə, dünyada bir işıqlanma, rahatlıq olduğu üçün, Allah onu o şəkildə ifadə edir, “nur saçan bir çıraq olaraq (göndərdik).

” Bir işıqlıq, rahatlıq qaynağı olaraq göndərdik.“Möminlərə müjdə ver; həqiqətən, onlar üçün Allahdan böyük bir fəzl vardır.” Bir əbcəd verir, 2005 tarixini verir. “Kafirlərə və münafiqlərə itaət etmə, əziyyətlərinə fikir vermə” Deməli, kafirlər və münafiqlər, itaət etməyimiz üçün bizə təzyiq edəcəklər, biz nə edəcəyik? İtaət etməyəcəyik, “əziyyətlərinə fikir vermə” deməli, biz itaət etmədiyimizdə nə edəcəklər? Əziyyət edəcəklər, əziyyətlərinə də fikir verməyəcəyik, “və Allaha təvəkkül et.”

Bunlardan narahat olmayacağıq, küfr bizə nə edər, insanlar bizə nə edər deməyəcəyik, təvəkkül edib, içimizdə bir rahatlıq olacaq. “Vəkil olaraq Allah yetər.”Yəni özünü heç sıxmağına ehtiyac… ardı...

 

Adnan Oktarın 01 yanvar 2010-ci il tarixli Tempo TV və Kral Karadeniz TV müsahibəsindən

Adnan Oktar: Rəhman surəsində Allah deyir ki, cənnəti təsvir edərkən; şeytandan Allaha sığınıram, cənnətdə “İkisində də cürbəcür meyvələr”. Bax, “… cürbəcür meyvələr, xurma ağacları və nar vardır. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Orada xoş xasiyyətli, gözəl qızlar vardır”. Baxın əvvəl xasiyyət gözəlliyi, xasiyyəti gözəl olmadısa qadın nə edirsə etsin heç bir işə yaramaz. Kişi də qadın üçün elədir, əgər xasiyyəti pisdirsə qadın nifrət edər. Dünyanın ən yaraşıqlı insanı olsa belə. Ağılsız insan özündən uzaqlaşdırar insanları, ağıllı insan, gözəl xasiyyətli insan gözəldir, inşaAllah. Otaqlar içində qorunmuş hurilər vardır”. Qorunmuş, yəni iffətini qoruyan, degenerasiya olmamış qadınlar gözəldir, yəni insanı təsirləndirər. Amma hər kəsin istifadə etdiyi, ümumiləşmiş, dəyərini itirmiş bir qadına psixoloji olaraq insan hörmət duya bilməz. Dəyər də verə bilməz. Dolayısilə də təsirlənməz. Ət yığını kimi gələr. Quran bunu göstərir, halalı olaraq, əlbəttə. Baxın hətta, “Onlardan əvvəl”—deyir Allah “… özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış qızlar vardır”. Çünki namus hissi insana çox müsbət təsir göstərər. Ruhunda çox müsbət təsir meydana gətirər. Onu tərtəmiz görərsən, şəfqət duyarsan, sevgi duyarsan, hörmət duyarsan, dəyər… ardı...

 

Adnan Oktarın 14 oktyabr 2009-cu ildəki  Samsun Aks Tv və Ekintürk Tv-dəki reportajından

 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. “Ağızlarıyla Allahın nurunu söndürmək istəyirlər, halbuki kafirlər istəməsə də, Allah Öz nurunu tamamlayacaqdır” Allah deyir, “müşriklər istəməsə də” yəni xurafatçı dəstəsi də, fırıldaqçılar da, saxtakarlar da, saxtakar hocalar da. “Müşriklər istəməsə də, o dini İslamı bütün dinlərə üstün etmək üçün” yəni dünya hakimi etmək üçün tək din halına gətirmək üçün “elçisini hidayətlə və haqq dinlə göndərən Odur.”

Baxın, ağızlarıyla Allahın nurunu söndürmək istəyirlər deyir. İslamın hakimiyyətini istəmirlər deyir, halbuki kafirlər istəməsə də, Allah Öz nurunu tamamlayacaq, tamamlamaq nə deməkdir? İslamın bütün dünyaya kamil mənada hakim olması deməkdir. Bu  İslamın dünyaya hakim olmasını istəməyən və İslamın hakim olmaması üçün cəhd göstərən nə qədər müşrik dəstəsi varsa, bu ayə ona işarə edir və cavab verir. İnşaAllah. Kim varsa, İslam dünyaya hakim olacaq, istədikləri qədər çırpınsınlar. Çünki Allah söyləyir bax, “ağızlarıyla” yəni danışaraq “Allahın nurunu söndürmək istəyirlər” dayandırmaq istəyirlər “halbuki kafirlər istəməsə də, Allah Öz nurunu tamamlayacaq, deyir. Müşriklər  istəməsə də, o dini İslamı bütün dinlərə üstün etmək üçün elçisini hidayətlə və haqq dinlə göndərən Odur”. Bu nə vaxt olacaq? Məsihin enişiylə olacaq, nə vaxt; on beş, iyirmi il içərisində, inşaAllah və Mehdi zamanında olacaq. Mehdinin imamlığıyla, Məsihin vəzirliyiylə və bu böyük müjdə reallaşacaq, Allah bunu söyləyir, inşaAllah. Bəli, İslamın dünya hakimiyyətini istəməyən kim varsa, inşaAllah.

 

Adnan Oktarın 10 dekabr 2010-cu il Kaçkar Tv-dəki söhbətindən

Şeytandan Allaha sığınıram. 42-ci ayə: “İman gətirib yaxşı əməl edənlər isə cənnət sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Biz hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər yükləyirik”. Hər imtahan olan mütləq, onun öhdəsindən rahatlıqla gələ biləcək vəziyyətdə olur. Bu bir möcüzədir. Yəni normal olaraq insan çox acizdir. Gücünün çatmayacağı bir şeylə qarşılaşması ehtimalı da var. Deyil mi? Allah belə bir şey olmaz deyir. Hər insan mütləq öhdəsindən gələ biləcəyi şəkildə imtahan olur.

İman gətirib yaxşı əməl edənlər isə Cənnət sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar”. Bu sonsuzluq arzusunun təmin edilməsidir. “Biz onların kökslərindəki kin-küdurəti çıxaracağıq”. İnsanlar, müsəlmanlar bir-birinə kin duyur, qəzəblənir. Deyir ki; “Cənnətdə mən bu kinlə necə dost olacağam, qardaş olacağam?” Cənnətə gedən kimi, kin duymur, xəbəri belə olmur. Allah almış, kin duyğusu alınır axirətdə. Narahat edən bir duyğudur, iki tərəfin arasını vuran bir duyğudur, Allah onu alır. Onların ayaqları altından çaylar axacaq. Onlar deyəcəklər: “Bizi buna qovuşduran Allaha həmd olsun!”” Bax, cənnətdə də Allaha həmd edirlər. Əgər Allah bizə hidayət verməsəydi”, Allah bizə Mehdisini göndərməsəydi, deyil mi?

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i və yaxud hz. İbrahim… ardı...

 

Adnan Oktarın Qaziantep Olay Tv-dəki canlı müsahibəsi (7 dekabr 2010)

 

Adnan Oktar: 11-ci ayə Təğabun surəsi, şeytandan Allaha sığınıram, “Allahın izni olmadan heç kəsə bir müsibət üz verməz”. Yəni, “Allah əvvəlcədən təyin etmədən, əvvəlcədən hazır olmadan bir insana heç bir müsibət üz verməz” -deyir. “Mütləq hələ qabaqcadan Allah tərəfindən o təqdir edilmişdir” -deyir, “hər hadisə ona görə baş verir” -deyir. Adamlar bəzən “bu haradan çıxdı, necə oldu” deyirlər. Belə bir şey yoxdur, yəni mütləq qabaqcadan Allah tərəfindən təqdir edilmiş olur və Allahın məlumatı daxilində xeyir və hikmətlə yaradılır. “Allahın izni olmadan heç kəsə bir müsibət üz verməz. Hər kəs Allaha iman gətirsə, Allah onun qəlbini haqqa yönəldər”.  Kim Allaha iman etsə, onun qəlbini haqqa yönəldər. Yəni Quranı, İslamı yaşamaq ruhuna yönəldər.

“Allah hər şeyi bilir”. Yəni dünyadakı bütün elmləri, insanların bilmədiyi bütün elmləri də, hər şeyi, hər cür elmi biləndir. “Allaha və Onun Elçisinə itaət edin!” Allaha itaət edin, Qurana tabe olun, Rəsula itaət edin, yəni Peyğəmbər (s.ə.v)-ə tabe olun. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə o zaman imam olaraq, komandan olaraq müsəlmanlar tabe olmaqla mükəlləfdirlər və həmçinin Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsinə tabe olmaqla. “Əgər üz çevirsəniz, bilin ki, Elçimizin öhdəsinə düşən… ardı...