HZ. MEHDİ (Ə.S) BÜTÜN QƏM VƏ ZÜLMƏTLƏRİ ARADAN QALDIRACAQ GÜNƏŞDİR. Lütfkarlığı ilə çox bərəkətli bir yağış kimidir. ((Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, səh. 188)    R0047