“Qiyam edəcək (Qaim) hz. Mehdi (ə.s) Əlinin soyundandır. O, BU YER ÜZÜNÜ, YER ÜZÜNDƏN BAŞQA BİR HALA GƏTİRƏCƏK…”   (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 169)     

R0041