ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (24 DEKABR 2010)

ADNAN OKTAR: Rad surəsi 34-cü ayə: “Dünya həyatında onlar üçün” yəni əhli dəlalət üçün, küfr üçün, darvinist materialist, ateist olan kəslər üçün “onlar üçün bir əzab vardır, axirət əzabı isə daha çətindir. Onları Allahdan (qurtaracaq) heç bir qoruyucu da yoxdur.” Baxın: “Dünya həyatında onlar üçün əzab vardır.” Bu dünyada meydana gələn iqtisadi böhran, intiharlar, sərxoş olmalar, ağrılar, əzablar… Kimdən soruşsaq “dünyada ən çox əziyyət çəkən adam mənəm” deyir. Bir çox adamdan soruş; gedin soruşun.

“Məndən daha çox başı bəlada olan, daha çox əziyyət çəkən adam vardırmı?” deyir. Çöldə əziyyət çəkdiyinə inanan insanlar görürsən, deyil mi? Hər kəs görür, deyil mi? Bəli. “Hər nəfsin bütün qazandıqları üzərində nəzarətçi olana mı (baş qaldırılır?)” Allah Rad surəsi 33-cü ayədə deyir. Baxın: “Hər nəfsin bütün qazandıqları üzərində nəzarətçi olana mı”, yəni bir insanın nə etdiyinin hamısını təsbit edən Allaha mı baş qaldırırlar deyir. Allah hamısına nəzarət edir, deyir. İndi də Allah bizi izləyir. İndi bu yığıncağı, bu söhbəti Allah hər istiqamətdən, hər cəhətdən izləyir. Həm danışıqlarımızı dinləyir. Həm də indi Allah bizi müşahidə edir.

Bizi də danışdırır. “Onlar Allaha ortaqlar qoşdular.” Nəyi ortaq qoşur? Atomları. Darvinistlər dünyadakı bütün atomların çox ağıllı olduğunu söyləyir. Amma Allah kimi ağıllı olduğuna inanırlar. Hər atomun Allah kimi ağıllı olduğuna inanırlar. Bir gün atomlar dayanarkən dünyada belə palçıqlı sular üzərində oturarkən canları sıxılmış “bu belə olmayacaq” demişlər. “Nə edək?” “Bir insan düzəldək ortalıq bir az şənlənsin” palçıqlı suyun içərisindəki atomlar deyir. “Necə edəcəyik?” deyirlər. “Asandır!” deyir. “Əvvəl bir zülala ehtiyac var” deyir. “İnsan zülaldan olur” deyir. “Gözü olsun iki ədəd, burnu olsun iyləsin, dili olsun dadsın.

Qulaqları olsun, eşitsin. Gözləri də üçölçülü görsün, belə əsaslı bir şey edək. Saçları olsun. Saçlarını darasın, xatirələri olsun. Düşünsün, təfəkkür etsin, iki ədəd də qolu olsun. Bir iş görə bilsin. İki ədəd də ayağı olsun, gəzsin. Ürəyi olsun orqanizmini bəsləsin. Hər şeyini mükəmməl edək deyirlər. “Bunu necə edəcəyik?” deyir. “Əvvəl zülala ehtiyac var.” “Zülal təsadüfən olmur” deyir. “Boş ver sən, möcüzəylə olar” deyir. Çünki bir zülalın olması üçün başqa bir zülala ehtiyac var. İndi bax, bir çox insan buna çox fikir verməz, anlamazdan gəlirlər. 950 sıfırlı bir ehtimaldır deyirlər, elə bir şey yoxdur. Heç olmaz. Bu aydın olmayacaq bir şeydir mi? “Bir zülalın olması üçün başqa bir zülala ehtiyac var” demək nə deməkdir? Sıfır ehtimal deməkdir.

Yəni sonsuz sıfır ehtimal deməkdir. Heç bir şəkildə olmayacaq deməkdir. Atomlar deyir ki, bir möcüzə olar, edərik deyirlər. Möcüzəylə olmuş. Zülallar hər biri ayrı-ayrı yerlərdədirlər, məsələn, Kastamonuda bir zülal var. Bir ədəd Amerikada var. Bir ədəd Fransada var. “Onlar necə olacaq?” deyirlər. Adam “onlar da olar” deyir. Bir şəkildə külək bizə gətirər deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərindən külək əsib zülalları bir araya gətirir, toz olaraq. Zülal tozu. Zülal tozu satılır, sən məşq edənlər gördünmü? Oradan adam olar mı? Bir müddət sonra o tozlardan adam olar mı. Olmaz deyil mi? Dayanır toz, bir dəfə bizim uşaqlardan birinin immuniteti zəif idi, ona faydalı olsun deyə biz evə aparmışdıq. 1 il dayandı. Heç bir şey olmur.

Toz eləcə dayanır. Canlanmadı. Heç bir şey olmaz. İstəyərlərsə gətirin, suspenziya halına da gətirə bilərlər. Masanın üzərinə qoysunlar. Atadan oğula gözləsinlər, zülal tozundan heç bir şey olmaz. Amma onlar deyir ki, zülal tozları da bir araya gəldi, xülasə, bir şəhər qədər mükəmməl olan dövlət kitabxanaları kimi çox təfərrüatlı məlumatlara sahib olan, xromosomları olan hüceyrəni meydana gətirdilər, deyir. Bir tək hüceyrə. “Bir hüceyrəylə olmaz” deyə öz aralarında düşünürlər, bunu ikiyə bölək, deyirlər. İki olur. Çatmaz deyirlər. Dörd edək. Çünki insanda trilyonlarla hüceyrə var. Tələsin, deyir. Bölək, bölək çoxlu şey edək, deyir. Sonda təsadüf, təsadüf, təsadüf, möcüzə, təsadüf, möcüzə, təsadüf sizlər olmusunuz. Dəccal dünyanın 99%-ni  buna inandırdı.

Azadlıq qəzeti inanır, Milliyyət qəzeti inanır. Aydın Doğan inanır. Ərtoğrul inanır. İnşaAllah, özünü bəynişan kimi görür. Amma “10 ilim  qaldı” deyir. O da necə olursa? Özünü saat kimi görür. Bu səbəbdən, baxın Türkiyədəki mətbuatın az qala böyük bir hissəsini inandırmış vəziyyətdədirlər. Universitetlərin böyük bir hissəsini. Dünya universitetlərinin hamısı. Dünya mətbuatının, böyük mətbuatın hamısını bu təsadüfə inandırmış vəziyyətdədirlər. Məhz bu, dəccaliyyətin dinidir. Mehdiyyətin mübarizə edəcəyi düşüncə budur. Hələ də apardığı mübarizə budur. Amma Bədiüzzaman deyir ki; “Mehdi (ə.s) fikirlə bunu məğlub edər. Düşüncə olaraq məğlub edər. Amma tamamilə ortadan qaldıra bilməz” deyir. Çünki “Mehdi (ə.s) siyasətlə hərəkət etməyəcək” deyir. Siyasəti “Mehdi (ə.s) hz. İsa (ə.s)-a həvalə edər” deyir. İndi hz. İsa Məsih (ə.s)-ın dünya siyasətində təsiri böyükdür.