Hörmətli Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı reportajı (1 dekabr 2010)

 

ADNAN OKTAR: “Ki O, yaratdığı hər şeyi ən gözəl yaradan və insanı yaratmağa palçıqdan başlayandır.” (Səcdə surəsi, 7) Allah hər şeyi ən gözəl şəkildə yaradır. Məsələn, insanı əksik, qüsurlu yaradır, o da imtahan üçün ən mükəmməl haldır. Əgər insan əksiksiz, qüsursuz yaradılsaydı, insanların böyük hissəsi azardı. Amma əksik, qüsurlu yaradılmaları onların çəkinmələrinə vəsilə olur. Daha məqbul, daha tutarlı, daha təvazökar, daha məzlum olmalarına vəsilə olur. Başqa cür kim bilər necə olardılar, bir düşünün.