Allah

Adnan Oktarın 26 fevral 2011 Kocaeli Tv və Aba Tv-dəki  canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Əhzab surəsi, şeytandan Allaha sığınıram. 45-ci ayə “Ey Peyğəmbər, həqiqətən, Biz səni bir şahid, bir müjdə verici və bir xəbərdaredici olaraq göndərdik.” Ayənin əbcədi 2034 tarixini verir. “Və Öz izniylə (Allahın icazəsiylə) Allaha çağıran və nur saçan bir çıraq olaraq (göndərdik).” “Öz izniylə (Allahın icazəsiylə) Allaha çağıran“, daima təbliğ edən, insanları İslama, Qurana çağıran, “və nur saçan” İslamı izah etdikcə, insanlarda bir rahatlıq, aydınlanma, hadisələrdə, dünyada bir işıqlanma, rahatlıq olduğu üçün, Allah onu o şəkildə ifadə edir, “nur saçan bir çıraq olaraq (göndərdik).

” Bir işıqlıq, rahatlıq qaynağı olaraq göndərdik.“Möminlərə müjdə ver; həqiqətən, onlar üçün Allahdan böyük bir fəzl vardır.” Bir əbcəd verir, 2005 tarixini verir. “Kafirlərə və münafiqlərə itaət etmə, əziyyətlərinə fikir vermə” Deməli, kafirlər və münafiqlər, itaət etməyimiz üçün bizə təzyiq edəcəklər, biz nə edəcəyik? İtaət etməyəcəyik, “əziyyətlərinə fikir vermə” deməli, biz itaət etmədiyimizdə nə edəcəklər? Əziyyət edəcəklər, əziyyətlərinə də fikir verməyəcəyik, “və Allaha təvəkkül et.”

Bunlardan narahat olmayacağıq, küfr bizə nə edər, insanlar bizə nə edər deməyəcəyik, təvəkkül edib, içimizdə bir rahatlıq olacaq. “Vəkil olaraq Allah yetər.”Yəni özünü heç sıxmağına ehtiyac… ardı...

 

Adnan Oktarın 4 fevral 2011, Kaçkar Tv-dəki söhbətində

ADNAN OKTAR: Qəsas surəsi, Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla. Şeytandan Allaha sığınıram. “Ta, Sin, Mim.” “Ta” hərfi var, “Sin” hərfi var və “Mim” hərfi var. “Mim”-nəyə işarədir görəsən. “Sin”-nəyə işarə edir görəsən. “Ta”-nəyə işarədir görəsən. Baxaq, gələcəkdə anlayacağıq inşaAllah. “Bunlar açıq-aydın Kitabın ayələridir.” Deməli, Quran bağlı (üstüörtülü mənada) deyil. “Biz sənə, iman gətirən insanlar üçün, Musa ilə Fironun əhvalatını olduğu kimi oxuyacağıq.“-deyir Allah. Vəhylə bildirir Allah. “Həqiqətən, Firon yer üzündə təkəbbürlük göstərib onun əhalisini zümrələrə bölmüşdü.” Hazırda eyni vəziyyətdə, müsəlmanların bir qismini bölmüş, bir qismini də ayırmışlar. Hal-hazırdakı firon da eyni vəzifəni icra edir.

“Onlardan bir zümrəni zəiflədir” müsəlmanların bir hissəsini gücdən salır, “oğlan uşaqlarını öldürür” bir çox İhvan-ı Müslümin (Müsəlman birliyi, dindar, hərbi birlik, təşkilat) tərəfdarlarını, bundan əvvəlki babalara da elə etdilər, asdılar. Minlərlə müsəlmanı asdılar, gənc, aslan kimi cavanları. “Qadınlarını isə sağ buraxırdı. Həqiqətən, o, fitnə-fəsad törədənlərdən idi.” Hal-hazırdakı firon da eyni ilə, təxribatçıdır. “Biz istədik ki, həmin yerdə aciz qalanlara mərhəmət göstərək, onları öndə gedənlər və varislər edək.”

“Dünya hakimi etmək istəyirik” deyir Allah. Bax, “Biz isə, yer üzündə (dünyada) zəif buraxılanlara…” Müsəlmanlar gücdən salındı, parçalandılar, bölündülər, məzhəblərə ayrıldılar, “onlara mərhəmət göstərək”, Allah “lütf etmək istəyirəm” deyir onlara.… ardı...

 

ADNAN OKTARIN KAHRAMANMARAŞ AKSU TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (17 yanvar 2011)

ADNAN OKTAR: Ya Allah, Bismillah. Hud surəsi, 109-cu ayə. Şeytandan Allaha sığınıram. “Onların nəyə ibadət etdiklərinə şübhə etmə. Onlar da atalarının əvvəllər ibadət etdiyi kimi ibadət edirlər. Şübhəsiz ki, Biz onların cəzasını əskiltmədən tam verəcəyik.” Əvvəl də açıqlamışdım, eyni zamanda darvinistlərə aid bir ayədir. “Lakin şübhəyə qapılmayın”-deyir Allah, müsəlmanlara. Əvvəllər necə atalarına ibadət edirdilərsə, onlar da eyni şəkildə ibadət etdiklərini deyir, inşaAllah. “Əhalisi əməlisaleh olduğu bir halda, Rəbbin o ölkəni haqsız yerə məhv etməz.” Bu ayənin də əbcədi 2020 tarixini verir, maşaAllah.

 

ADNAN OKTARIN KAHRAMANMARAŞ AKSU TV-DƏKİ CANLI MÜSAHİBƏSİ (17 yanvar 2011)

ADNAN OKTAR: Bismillah, Həcc surəsi, 23-cü ayə, Şeytandan Allaha sığınıram. “Heç şübhəsiz Allah,”-baxın, Allah heç şübhə etməyin, deyir-“Heç şübhəsiz ki, Allah iman gətirənləri və yaxşı işlər görənləri”, yəni, iman etməli, sonra səmimi olaraq dini yaşamalıdır. “Ağacları altından çaylar axan Cənnət bağlarına daxil edəcəkdir. Onlar orada qızıl bilərziklərlə və incilərlə bəzədiləcək, libasları da ipəkdən olacaqdır.” Deməli, qızıla, inciyə və ipəyə qarşı Allah bizə sevgi vermişdir. Həqiqətən də insanlar ipəyə baxdıqları zaman çox xoşlarına gələr. İnci gördükdə, xanımlar huşunu itirərlər. Həqiqətən qadına yaraşan bir bəzəkdir. Halalının yanında inci ilə bəzənmiş bir qadın çox gözəl olar. Məsələn, qızıl bilərzik-qızıl qadına həqiqətən çox yaraşır. Halalının yanında qızıllarla bəzənmiş, inciylə bəzənmiş bir qadın möhtəşəm gözəl olur, inşaAllah. “Biz onu (Quranı) açıq-aşkar ayələr nazil etdik, Şübhəsiz ki, Allah istədiyini doğru yola yönəldər.” Allah istədiyini doğru yola yönəldər, deyir.

 

Adnan Oktarın 28 dekabr 2009-ci il tarixli Kral Karadeniz, Adıyaman Asu və Ekin TV müsahibəsindən

Adnan Oktar: 103-cü ayə, 2003-cü ilə baxdığını qəbul edirik eyni zamanda. Sonra elçilərimizi və möminləri xilas edərik …” deyir Allah. Yəni böhtanlardan, təhqirlərdən, təzyiqlərdən, şiddətdən xilas edərik. “Möminləri xilas etmək”, bax, Möminləri xilas etmək Bizə vacibdir”. Cənab-ı Allah deyir; söz verirəm deyir, möminləri mütləq xilas edəcəyəm deyir. İkinci bir yol yoxdur. Allah Mən söz verdim deyir. Möminsinizsə mütləq xilas edəcəyəm deyir Allah, amma səbir etməlisiniz deyir Allah. Yəni hadisələrlə qarşılaşacaqsınız, amma səbir edəcəksiniz deyir.

De: “Ey insanlar! Dinimə şəkk edirsinizsə, bilin ki, mən Allahdan başqa tapındıqlarınıza deyil, canınızı alacaq Allaha ibadət edirəm. Mənə möminlərdən olmaq əmr edilmişdir”. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) açıq şəkildə müşriklərə bunu deyir. “Sən hənif olaraq üzünü dinə tərəf çevir və müşriklərdən olma”. Yəni tək bir Allaha inan və əsla müşriklərdən olma. Yəni üçləməyə, təslisə, və ya başqa azğın inanclara yönəlmə deyir Allah. 107-ci ayədə “Əgər Allah sənə bir zərər toxundursa, bunu Ondan başqa heç kəs aradan qaldıra bilməz”. Yəni hər cür çətinlik, ağrı-acı, bəla Allahdan gəlir. Bu Mənə məxsus bir şeydir deyir Allah. Yəni sən başqa cür düşünmə deyir. … ardı...