Hörmətli Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı reportajı (1 dekabr 2010)

 

ADNAN OKTAR: “And olsun, Biz Musaya və Haruna, təqva sahibləri üçün bir aydınlıq və bir öyüd (zikr) olaraq, haqq ilə batili bir-birindən ayıran (furqan)ı verdik.” (Ənbiya surəsi, 48) Tövrat-ı Şərif, Tövrat. Məsələn, heç hökmündə görürlər, halbuki, Allah Quranda Tövratı tərifləyir. “And olsun, Biz Musaya və Haruna, təqva sahibləri üçün bir aydınlıq və bir öyüd” bir nur, “bir öyüd (zikr) olaraq, haqq ilə batili bir-birindən ayıran (furqan)ı” Tövratı  “verdik” deyir Allah.