ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (17 DEKABR 2010)

 

196-cı ayədə; “Heç şübhəsiz, mənim vəlim Kitabı endirən Allahdır.” Bizim vəlimiz kimdir? Allahdır. “O salehlərin qoruyuculuğunu (vəliliyini) edir.” Mehdiyyətin, Mehdi (ə.s) tələbələrinin, İsa Məsih (ə.s)-ın tələbələrinin, İsa Məsih (ə.s)-ın, Türk-İslam Birliyi könüllülərinin, İslam Birliyi aslanlarının himayədarlığını edir. “Ondan başqa tapındıqlarınız isə nə sizə, nə də özlərinə kömək edə bilməzlər.” Bax Avropa Birliyi çökür, Amerika da çökür. İqtisadi böhranla parçalanırlar, inşaAllah. “Əgər onları doğru yola çağırsanız eşitməzlər. Onları sənə baxar (kimi) görərsən, onlar görməzlər belə.”

Öküz kimi baxır, boş-boş. Məhz mal dediyim, odun dediyim bunlardır. Bax, nə deyir ayədə? “Onları sənə baxar (kimi) görərsən, halbuki, görməzlər belə.” Bilmirəm Qurban bayramında baxmısınız qoyunlara, boşluğa doğru baxar heyvan, öküz də elədir. Boşluğa doğru baxar, bir mənası olmaz. Bunlar da elədirlər, bomboş, öküz kimi adamdırlar. “Sən əfv (və ya asanlıq) yolunu mənimsə, (İslama) uyğun olanı ənənə ilə əmr et, cahillərdən üz çevir.” “Əfv”, müsəlman həmişə bağışlayacaq. “Ənənə ilə əmr et.” Yəni belə nəzakətiylə, gözəl əmr et.

“Cahillərdən də üz çevir.” Yəni cahillərin təsirində belə qalma, onların istiqamətləndirməsiylə, onların müsəlmanları passivləşdirməsinə, gücünü qırmasına əhəmiyyət vermə. “Əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə (və ya başdan çıxarma) gəlirsə.” Yəni qəzetlərdə məsələn, müsəlmanlığı,  İslam Birliyini, Türk-İslam Birliyini gözdən çıxaran, şövqünüzü qıran, mehdiyyətə qarşı insanları passivləşdirən, gücünü qıran hər hansı bir vəsvəsə gəlirsə; “dərhal Allaha sığın. Çünki O, eşidəndir, biləndir. (Allahdan) çəkinənlərə şeytandan bir vəsvəsə gldiyində (əvvəl) yaxşı düşünərlər.”

Deyəcək, Qurana görə bütün güc Allahındır. Allah, əlamətləri də göstərir, darvinizm, materializm yıxılır. İslam Birliyi irəliləyir. Türk aləmi birləşmə mərhələsindədir, İslam aləmi birləşmə mərhələsindədir, çox asan İslam Birliyi olacağı görülür. Quran həqiqətləri ortaya çıxdı, iman həqiqətləri ortaya çıxdı, internet var, televizorlar var, gücümüz də ortada, evelAllah biz bu gözəl nəticəni almaq üzrəyik” deyəcək, düşünəcək. “Yaxşı düşünərlər (Allahı zikr edib-xatırlayarlar), sonra dərhal baxarsan ki, görüb bilərlər.” “Fikirləri çox dəqiqləşər” deyir Allah. “(Şeytanın) qardaşları isə, onları azğınlığa sürüyər, sonra əl çəkməzlər.” Əvvəl azğınlığa sürüyür, sonra əl çəkmir. Onları ümidsizliyə, şövqsüzlüyə, qorxaqlığa, hafv damarına, üzüntü və ümidsizliyin içərisində çırpınmağa, özünü heç görməyə, neytral görməyə, adi insanlar halına gətirib, mənəvi ölümə doğru sürüməyə aparır. “Əl də çəkməzlər” deyir. Yəni səbirlə eyni hörmətsizliyi etməyə davam edirlər.